Βοηθητικός εξοπλισμός

Βοηθητικός εξοπλισμός μηχανών αερίου Jenbacher


Προετοιμασία καυσίμου

Αφυγραντήρες / Ξηραντήρια αερίων καυσίμων
Οι αφυγραντήρες αερίων καυσίμων ή τα ξηραντήρια αερίων είναι βοηθητικά συστήματα εφαρμοζόμενα σε μηχανές αερίου που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση της υγρασίας από τα καύσιμα αέρια.
Διαβάστε περισσότερα >>

Φίλτρα άνθρακα
Τα φίλτρα άνθρακα είναι δοχεία ευθύγραμμης διάταξης που περιέχουν κόκκους ενεργού άνθρακα. Τα φίλτρα άνθρακα χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των ρύπων από τα αέρια καύσιμα των μηχανών αερίων.
Διαβάστε περισσότερα >>

Ενισχυτές αερίων καυσίμων
Οι ενισχυτές ή οι φυσητήρες αερίων καυσίμων χρησιμοποιούνται για την αύξηση της πίεσης του αερίου καυσίμου στο λειτουργικό επίπεδο της μηχανής αερίου ή της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.
Διαβάστε περισσότερα >>


Καθαρισμός καυσαερίων

Σύστημα CL.AIR
Το σύστημα μετεπεξεργασίας καυσαερίων CL.AIR® για μηχανές αερίου Jenbacher είναι ένα θερμικό αναγεννητικό σύστημα μετάκαυσης για καυσαέρια μηχανών.
Διαβάστε περισσότερα >>

Καθαρισμός διοξειδίου του άνθρακα
Το διοξείδιο του άνθρακα που απελευθερώνεται ως θερμό αέριο στα καυσαέρια των μονάδων ΣΗΘ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς ωφέλιμους σκοπούς.
Διαβάστε περισσότερα >>

Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή (SCR)
Η Clarke Energy είναι σε θέση να παρέχει καταλύτες καυσαερίων για τον καθαρισμό των καυσαερίων. Τα συστήματα καθαρισμού καυσαερίων είναι σε θέση να μειώσουν τα επιβλαβή καυσαέρια έως και 95%.
Διαβάστε περισσότερα >>


Ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας

Εναλλάκτες θερμότητας καυσαερίων
Οι εναλλάκτες θερμότητας καυσαερίων (EGHE) χρησιμοποιούν απορριπτόμενη θερμότητα από τα καυσαέρια της μονάδας συμπαραγωγής μηχανών αερίου INNIO Jenbacher.
Διαβάστε περισσότερα >>

Λέβητες απορριπτόμενης θερμότητας
Περίπου το 25% της χρησιμοποιούμενης ενέργειας του αερίου καυσίμου απελευθερώνεται στα καυσαέρια της μηχανής αερίου. Αυτή μπορεί να δεσμευτεί για συμπαραγωγή σε μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.
Διαβάστε περισσότερα >>

Ψήκτρες απορρόφησης
Οι ψήκτρες απορρόφησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή λύσεων τριπαραγωγής για μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Οι ψήκτρες απορρόφησης παράγουν ψυχρό νερό θερμαίνοντας δύο διαφορετικές ουσίες που βρίσκονται σε θερμική ισορροπία κατά τον διαχωρισμό και επανασυνδέοντάς τες στη συνέχεια μέσω αφαίρεσης θερμότητας.
Διαβάστε περισσότερα >>

Any Further Questions?

If you have any technical questions that need answering, would like to arrange to speak to a sales advisor or book a feasibility study.