Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ)

Η συνδυασμένη θερμότητα και ενέργεια είναι η ταυτόχρονη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ). Η συμπαραγωγή είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική μορφή μετατροπής ενέργειας και με τη χρήση μηχανών αερίου μπορεί να επιτύχει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας της τάξεως του 40% σε σύγκριση με τη ξεχωριστή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο ηλεκτρισμού και αερίου για χρήση σε λέβητα.

Για ανανεώσιμα καύσιμα μηχανών αερίου όπως το βιοαέριο, το υδρογόνο, το συνθετικό αέριο ή το βιομεθάνιο, η ΣΗΘ μπορεί να είναι μια εξαιρετικά βιώσιμη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

Οι μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας εγκαθίστανται συνήθως κοντά στον τελικό χρήστη και συνεπώς συμβάλλουν στη μείωση των απωλειών μεταφοράς και διανομής, βελτιώνοντας τη συνολική απόδοση του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού.

Τα περιφερειακά ενεργειακά συστήματα χρησιμοποιούν μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας για συγκροτήματα οικιστικών ή εμπορικών κτιρίων. Για χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας, για τους οποίους η ασφάλεια παροχής είναι ένας σημαντικός παράγοντας όσον αφορά την επιλογή εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας και σε περιπτώσεις που υπάρχει άφθονο αέριο, τα συστήματα συμπαραγωγής με βάση το αέριο λειτουργούν ιδανικά ως μονάδες αυτπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή σταθμοί παραγωγής ενέργειας που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις χρήσης).

Μια τοπική πηγή παραγωγής ενέργειας, μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της επίδοσης μιας μονάδας σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρικού δικτύου με την προσθήκη χαρακτηριστικών απομονωμένης λειτουργίας (island mode).

Λύσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας από την Clarke Energy

Ανακαλύψτε πώς μπορεί η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ/ τριπαραγωγή) να ενσωματωθεί στα βιομηχανικά εργοστάσια των πελατών μας με σκοπό την εξοικονόμηση χρημάτων και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Οι λύσεις ΣΗΘ της Clarke Energy έχουν αξιοποιηθεί με επιτυχία σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλόντων όπως: πανεπιστήμια, νοσοκομεία, εμπορικά κτίρια και κέντρα δεδομένων.

Οφέλη της ΣΗΘ για την επιχείρησή σας

​Η υψηλή απόδοση των μονάδων ΣΗΘ σε σύγκριση με τη συμβατική αγορασθείσα ηλεκτρική ενέργεια και η επιτόπου παραγόμενη θερμότητα παρέχει πολλά οφέλη, όπως:

  • Επιτόπου παραγωγή ενέργειας.
  • Μειωμένο ενεργειακό κόστος.
  • Μείωση των εκπομπών αεριού θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις συμβατικές ηλεκτρικές γεννήτριες και τους επιτόπιους λέβητες.

​ Η εμπειρία της Clarke Energy στον τομέα της ΣΗΘ σε παγκόσμιο επίπεδο

>7GW

Εγκατεστημένη ενέργεια παγκοσμίως

>1.4GW

Εγκατεστημένη ΣΗΘ παγκοσμίως

>500

Μηχανικοί δικτύου υπηρεσιών συντήρησης (service)

Ταχεία απόδοσης επένδυσης

Γρήγορη αποπληρωμή των εγκαταστάσεων ΣΗΘ

Προγραμματίστε μία ΔΩΡΕΑΝ μελέτη ενεργειακών δυνατοτήτων

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν, χωρίς δέσμευση μελέτη σκοπιμότητας της ενεργειακής ζήτησης της επιχείρησής σας.

Εφαρμογές ΣΗΘ

​Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μία ποικιλία διαφορετικών καυσίμων για τη διευκόλυνση της συμπαραγωγής. Στις εφαρμογές μηχανών αερίου ο εξοπλισμός ΣΗΘ εφαρμόζεται συνήθως σε:

Πηγές θερμότητας από μηχανές αερίου

Η θερμότητα από τη γεννήτρια είναι διαθέσιμη από 5 βασικά σημεία:

  1. Νερό ψύξης περιβλήματος μηχανής
  2. Ψύξη λιπαντικών μηχανής
  3. Ενδιάμεσο ψύκτη εισαγωγής αέρα πρώτου σταδίου
  4. Καυσαέρια μηχανής
  5. Ακτινοβολούμενη θερμότητα από τις γεννήτριες των μηχανών, ενδιάμεσος ψύκτης δεύτερου σταδίου

Τα σημεία 1, 2 και 3 είναι ανακτήσιμα με τη μορφή θερμού νερού, συνήθως σε μια βάση ροής επιστροφής 70 / 90˚C και μπορούν να διασυνδεθούν με την εγκατάσταση με εναλλάκτες θερμότητας με πλάκες. 

Τα καυσαέρια της μηχανής αφήνουν συνήθως τη μηχανή σε μια θερμοκρασία μεταξύ 400 και 500˚C. Αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για ξήρανση, σε λέβητες απορριπτόμενης θερμότητας για την παραγωγή ατμού ή μέσω εναλλακτών θερμότητας καυσαερίων συνδυαζόμενων με τη θερμότητα από τα κυκλώματα ψύξης. 5. Η θερμότητα από τον ενδιάμεσο ψύκτη δευτέρου σταδίου διατίθεται επίσης για ανάκτηση ως θερμότητα χαμηλότερου βαθμού.

Απόδοση συστημάτων ΣΗΘ

Τα συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας μηχανών αερίου αξιολογούνται με βάση την απόδοση της μετατροπής του καυσίμου αερίου σε ωφέλιμη ισχύ. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει αυτό το σύστημα.

Αρχικά, η ενέργεια στην είσοδο του αερίου καυσίμου μετατρέπεται σε μηχανική ενέργεια μέσω της καύσης του αερίου στους κυλίνδρους της μηχανής και της επακόλουθης δράσης τους στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα της μηχανής. Αυτή η μηχανική ενέργεια χρησιμοποιείται με τη σειρά της για την περιστροφή του εναλλάκτη της μηχανής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχει μια μικρή εγγενής απώλεια σε αυτήν τη διαδικασία και σε αυτή την περίπτωση η ηλεκτρική απόδοση της μηχανής είναι 40% (στην πράξη οι μηχανές αερίου Jenbacher της INNIO φτάνουν συνήθως σε μια ηλεκτρική απόδοση της τάξεως του 40-50%).

​Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πιο τεχνικές πτυχές της ΣΗΘ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θερμογόνος αξία | Ταχύτητα φλόγας σε στρώσεις | Αριθμός μεθανίου | Περιφερειακή ενέργεια

Ενδιαφέρεστε να εγκαταστήσετε ένα σύστημα ΣΗΘ στην επιχείρησή σας;

Μιλήστε με το γραφείο της Clarke Energy για να συζητήσετε σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να εξεταστούν οι δυνατότητες ενεργειακών λύσεων.