Μηχανές Αερίου σε Κατάσταση Αναμονής

Οι μηχανές αερίου σε κατάσταση αναμονής είναι μία χρήσιμη εναλλακτική λύση έναντι των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ντίζελ για την παροχή αξιόπιστης εφεδρικής ενέργειας καθώς και της τυπικής συνεχούς ενέργειας. Οι μηχανές αερίου σε κατάσταση αναμονής μπορούν να τροφοδοτηθούν από ένα ευρύ φάσμα καυσίμων όπως τα ανανεώσιμα καύσιμα, το αέριο αγωγού ή τα συμπιεσμένα και υγροποιημένα αέρια. Αποτελούν μια αποδεδειγμένη λύση για τη μείωση των εκπομπών οξειδίου του αζώτου (NOx) και άνθρακα.

Αξιόπιστη εφεδρική ενέργεια

Οι μηχανές αερίου συνεπώς παρέχουν τη δυνατότητα υψηλότατων επιπέδων απόδοσης ενώ παράλληλα προσφέρουν μία ανανεώσιμη λύση χαμηλού άνθρακα για εφεδρική ενέργεια. Επιπλέον, οι μηχανές αερίου σε κατάσταση αναμονής αποτελούν ένα ευέλικτο μέσο για την υποστήριξη του εθνικού δικτύου ηλεκτρισμού ως εφεδρικοί σταθμοί όταν δεν χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των άμεσων εγκαταστάσεων.

Οφέλη και χαρακτηριστικά των μηχανών αερίου σε κατάσταση αναμονής

Μείωση εκπομπών

  • Οι μηχανές αερίου Jenbacher αποτελούν αποδεδειγμένη τεχνολογία πρωτογενούς πηγής παραγωγής ενέργειας.
  • Οι μηχανές που τροφοδοτούνται με αέριο είναι σε θέση να παρέχουν μείωση των εκπομπών οξειδίου του αζώτου (NOX) της τάξεως του 80-90%.
  • Με την τροφοδότησή της με ανανεώσιμα αέρια όπως βιοαέριο, βιομεθάνιο, συμπιεσμένο βιομεθάνιο ή υδρογόνο, η πηγή ενέργειας μπορεί να έχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.
  • Με την τροφοδότησή της με φυσικό αέριο, μπορεί να επιτευχθεί μια μείωση της τάξεως του 25% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με τα καύσιμα ντίζελ.
  • Μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) (*εκτός κι αν γίνεται χρήση ακατέργαστου βιοαερίου, το οποίο περιέχει θείο).
  • Σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων.


Υψηλές αποδόσεις

  • Ικανότητα ταχείας εκκίνησης που παρέχει φορτίο μέσα σε διάστημα 15 δευτερολέπτων και πλήρη απόδοση μέσα σε διάστημα λιγότερο από 45 δευτερόλεπτα.
  • Οι γεννήτριες που τροφοδοτούνται με αέριο παρέχουν σημαντική αξιοπιστία και μειώνουν την πιθανότητα παύσης λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος.
  • Όταν οι πλεονάζουσες μηχανές αερίου παράλληλου δικτύου λειτουργούν ως εφεδρικοί σταθμοί, μπορούν να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια για τη στήριξη του εθνικού δικτύου ηλεκτρισμού.
  • Η τεχνολογία της Jenbacher μπορεί να υποστηρίξει διαθεσιμότητα της τάξεως του 99.999% για τα κέντρα δεδομένων.

 

Προμήθεια εφεδρικής ενέργειας έκτακτης ανάγκης  Island mode με επιλογή παράλληλου δικτύου Παράλληλο δίκτυο
Αξιόπιστη εφεδρική ενέργεια αποδεδειγμένης τεχνολογίας Εξοικονόμηση κόστους εξαιτίας της χαμηλότερης ενέργειας σύνδεσης δικτύων Πόροι ταχείας εκκίνησης που παρέχουν εξισορρόπηση και βοηθητικές υπηρεσίες στο δίκτυο
Μείωση εκπομπών CO2 και NOx για μεγαλύτερο διάστημα λειτουργίας Αποφυγή των χρεώσεων ζήτησης ή των ταυτόχρονων χρεώσεων αιχμής για το ηλεκτρικό ρεύμα Ποιότητα δικτύου – εξισορρόπηση της διαλείπουσας παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας
Απεριόριστες πηγές σταθερών καυσίμων ακόμα και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Εύκολα επεκτάσιμο λόγω του ανεξάρτητου δικτύου Απόκριση στη ζήτηση – όποτε απαιτείται
Συμμετοχή σε τιμές που μειώνονται και/ή ως κατάσταση αναμονής έκτακτης ανάγκης Αποφυγή αιχμών ζήτησης – μέσω της δυνατότητας διάθεσης του ηλεκτρισμού σε περιόδους όπου οι τιμές είναι υψηλές ή σε αγορές ηλεκτροπαραγωγικών ικανοτήτων


Ικανότητα ταχείας εκκίνησης

Σε γενικές γραμμές, η τεχνολογία μηχανών αερίου έχει βελτιωθεί με σκοπό τη διαρκή λειτουργία υψηλών αποδόσεων. Ωστόσο, οι γρηγορότεροι χρόνοι απόκρισης έχουν μετατραπεί σε προτεραιότητα εξαιτίας των πρόσφατων αλλαγών στο ενεργειακό τοπίο, όπως η επέκταση του τομέα της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας.

Με τις τεχνικές βελτιώσεις, όπως η έγχυση δια θυρίδος και τα εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης ελέγχου, οι γεννήτριες Jenbacher J620 της INNIO που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο είναι σε θέση να παρέχουν πλήρη απόδοση ισχύος μέσα σε λιγότερο από 45 δευτερόλεπτα ενώ παράλληλα υποστηρίζουν βήματα φόρτωσης έως και 100%.

Βήματα εκκίνησης  Ταχεία εκκίνηση με τη γεννήτρια Jenbacher J620 για κέντρα δεδομένων 
Συνθήκες Προ-θερμασμένη και προ-λιπασμένη
Εντολή εκκίνησης, καθυστέρηση και προλίπανση 5 δευτερόλεπτα
Θέση σε ονομαστική ταχύτητα 10 δευτερόλεπτα
Oνομαστική ταχύτητα σε πλήρες φορτίο 30 δευτερόλεπτα
Εκκίνηση πλήρους ισχύος 45 δευτερόλεπτα

 

Αύξηση φορτίου / βήματα

Με την ταχεία εκκίνηση μιας προθερμασμένης μηχανής Jenbacher J620, μια λύση φυσικού αερίου, οι ράμπες ή τα βήματα φόρτωσης μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως μετά την επίτευξη ονομαστικής ταχύτητας. Συνήθως τα βήματα φόρτωσης κατά τη διάρκεια της εκκίνησης μηχανής πραγματοποιούνται σε διαστήματα 25% με αντίστοιχα όρια τάσης, συχνότητας και χρόνων αποκατάστασης. Η λύση ταχείας εκκίνησης της J620 στηρίζει επίσης μεταβολές έως και 100% φορτίου χωρίς σφάλματα και χωρίς αντίστοιχα όρια τάσης, συχνότητας και χρόνων αποκατάστασης.

Προφίλ εκκίνησης των μηχανών αερίου Jenbacher της INNIO

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.