Παραγωγή Ηλεκτρισμού

Ηλεκτρισμός από γεννήτριες τροφοδοτούμενες με αέριο

Μέσω των συνεχών επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, οι μηχανές αερίου Jenbacher παραμένουν οι καλύτερες της αγοράς στον τομέα των μηχανών αερίου. Οι μηχανές είναι εξαιρετικά αποδοτικές στη μετατροπή της ενέργειας του αερίου σε χρήσιμη ηλεκτρική ενέργεια. Σε περίπτωση που υπάρχει τοπική χρήση θερμότητας, η εναλλακτική διαμόρφωση συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας μπορεί να αποτελέσει μια πιο χρήσιμη διαμόρφωση μηχανής. 

Οφέλη της ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης

Υψηλή απόδοση σημαίνει:

  • Μειωμένα επίπεδα κατανάλωσης καυσίμων.
  • Μειωμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.
  • Μειωμένο λειτουργικό κόστος για κάθε παραγόμενη κιλοβατώρα.

Παραγωγή ενέργειας

Η μηχανή αερίου Jenbacher συνδέεται με μια ηλεκτρική γεννήτρια μέσω κινητικής σύζευξης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συνήθως ως ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Η γεννήτρια συνδέεται με έναν ηλεκτρικό διακόπτη κυκλώματος για να το συνδέσει στο ηλεκτρικό σύστημα της εγκατάστασης. Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος χρησιμοποιείται για να συγχρονίσει τη γεννήτρια με το δίκτυο εάν πρόκειται να λειτουργήσει παράλληλα με την παροχή δικτύου. Η μηχανή περιστρέφεται με σταθερές 1.500 στροφές ανά λεπτό ανεξάρτητα του φορτίου. Η γεννήτρια έχει 4 πόλους που με 1.500 στροφές ανά λεπτό λειτουργεί στα 50Hz για να ακολουθεί τη συχνότητα του δικτύου, ή 1.600rpm / 60Hz (ΗΠΑ).

Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής διατίθενται σε δύο κύριες μορφές:

  • Σταθερή παραγωγή βασικού φορτίου (συνεχής)
  • Εφεδρεία ηλεκτρικής ενέργειας


Ηλεκτρική ενέργεια βασικού φορτίου
: Η παραγωγή βασικού φορτίου είναι χρήσιμη όταν υπάρχει μια σταθερή πηγή καυσίμου, όπως το φυσικό αέριο, το αέριο ΧΥΤΑ ή το αέριο άνθρακα για την τροφοδοσία των γεννητριών. Οι μηχανές αερίου Jenbacher είναι γνωστές για την αξιοπιστία τους στον τομέα με απαιτητικά αέρια. Η μεμονωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται συνήθως όταν δεν υπάρχουν τοπικές ανάγκες για θέρμανση και ψύξη. Η ενέργεια που παράγεται μπορεί είτε να εξαχθεί στο τοπικό δίκτυο ηλεκτρισμού είτε εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί σε σύστημα απομονωμένης λειτουργίας (island mode) για την τροφοδοσία τοπικών εγκαταστάσεων.

Εφεδρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας: Οι εφεδρικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ή αλλιώς σταθμοί αιχμής, είναι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στην εξισορρόπηση της κυμαινόμενης ενεργειακής ζήτησης του δικτύου ηλεκτρισμού. Οι εφεδρικοί σταθμοί λειτουργούν συνήθως σε κατάσταση αναμονής και, σε περιόδους αιχμής της ηλεκτρικής ζήτησης του δικτύου ηλεκτρισμού, οι μηχανές αερίου λαμβάνουν σήμα για την έναρξη λειτουργίας τους. Λόγω της ευελιξίας και των υψηλών αντοχών τους, μπορούν να παρέχουν ταχεία απόκριση στη μεταβαλλόμενη ζήτηση. Στη συνέχεια, με τη μείωση της ζήτησης, απενεργοποιούνται. Εάν θα θέλατε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με μηχανές αερίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Clarke Energy της περιοχής σας.

Εφεδρική ενέργεια ή αντικατάσταση μηχανών ντίζελ σε κατάσταση αναμονής: Οι μηχανές αερίου που παράγουν ηλεκτρισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μια καθαρότερη πηγή ενέργειας σε κατάσταση αναμονής σε σχέση με τις μηχανές ντίζελ.

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που τροφοδοτούνται με αέριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή σταθερής παροχής ηλεκτρισμού από αέριο ή για την παροχή εφεδρικής ενέργειας.

 

Any Further Questions?

If you have any technical questions that need answering, would like to arrange to speak to a sales advisor or book a feasibility study.