Μικροδίκτυα

Τα μικροδίκτυα είναι συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται στις ενεργειακές απαιτήσεις και/ή στις ανάγκες απόδοσης των καταναλωτών ενέργειας.

Τα μικροδίκτυα, αν και δεν περιορίζονται από το μέγεθος, είναι γενικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για να εξυπηρετούν τοπικές ενεργειακές ανάγκες και επομένως έχουν την τάση να είναι διοχετευμένα, αυτόνομα ενεργειακά συστήματα που ενδέχεται να συνδέονται ή όχι με ένα ευρύτερο σύμπλεγμα μικροδικτύων και/ή το εθνικό δίκτυο.

Τα μικροδίκτυα, ανάλογα με τους εξειδικευμένους στόχους και τη διαθεσιμότητα των τοπικών πόρων, τροφοδοτούνται από μια ποικιλία τύπων παραγωγής ενέργειας και συχνά συνδυάζουν, συντονίζουν και ελέγχουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά αιολικής και ηλιακής ενέργειας με μηχανές αερίου υψηλής απόδοσης και συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ), τα οποία μπορούν να τροφοδοτηθούν με αέριο αγωγού ή ανανεώσιμο αέριο.

Συχνά ενσωματώνονται και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη βελτίωση της απόδοσης ή απλώς την προσθήκη «συνθετικής αδράνειας» και σταθερότητας στα μικροδίκτυα.

Τα μικροδίκτυα έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι  ώστε να είναι αυτάρκη ή να υποστηρίζονται και/ή να υποστηρίζουν το ευρύτερο σύστημα δικτύου ηλεκτρισμού.

Microgrid

Λειτουργίες μικροδικτύων

Απομονωμένη λειτουργία (island mode)

Τα μικροδίκτυα απομονωμένης λειτουργίας απομονώνονται από τα άλλα δίκτυα παραγωγής ενέργειας και μπορούν να προμηθεύουν είτε μία μεμονωμένη εγκατάσταση είτε πολλαπλούς χρήστες. Είναι αυτόνομα ως προς την παραγωγή ενέργειας, αλλά δεν μπορούν να παρέχουν πλεόνασμα ενέργειας και σε περιόδους ελλείμματος δεν μπορούν να δεχθούν ηλεκτρικό ρεύμα από το δίκτυο. Αυτά τα συστήματα βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, σε περιοχές όπου το τοπικό δίκτυο ηλεκτρισμού είναι εξαιρετικά ασταθές ή σε μέρη όπου είναι απαραίτητη η αυτάρκεια ενέργειας.

Συνδεδεμένα με δίκτυο

Τα μικροδίκτυα σε δίκτυο συνδέονται απευθείας στο τοπικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Προσφέρουν το πλεονέκτημα της δυνητικής αυτάρκειας ενέργειας, αλλά μπορούν επίσης να δεχθούν ηλεκτρισμό από ή να παρέχουν ηλεκτρισμό πίσω στο τοπικό δίκτυο ηλεκτρισμού.

Μία πιθανή πρόκληση που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα μικροδίκτυα που συνδέονται με το δίκτυο είναι ότι εάν υπάρχει κάποια βλάβη στο ευρύτερο δίκτυο ηλεκτρισμού, το τοπικό μικροδίκτυο είναι πιθανό επίσης να αντιμετωπίσει βλάβη. Για την αποφυγή αυτού του κινδύνου, μπορούν να ληφθούν υπόψη επιπλέον παράγοντες κατά τον σχεδιασμό του συστήματος για τη διευκόλυνση της αυτόματης μετάβασης σε απομονωμένη λειτουργία (island mode) και σε αποφόρτιση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα συνδεδεμένα φορτία δεν υπερβαίνουν τις δυνατότητες παραγωγής του μικροδικτύου.

 Συνδεδεμένα με δίκτυο σε συνδυασμό με απομονωμένη λειτουργία (island mode)

Ορισμένα μικροδίκτυα, ενώ κανονικά λειτουργούν παράλληλα με το τοπικό δίκτυο, μπορούν να αποσυνδέσουν την εισερχόμενη τροφοδοσία δικτύου και να παρέχουν την απαραίτητη ενεργειακή υποδομή ανεξάρτητα από το δίκτυο. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεστε πηγές παραγωγής ενέργειας, οι οποίες μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα από το δίκτυο, όπως οι μηχανές αερίου που έχουν την ικανότητα να βρίσκονται σε απομονωμένη λειτουργία (island mode). Μπορεί να υπάρχει η ανάγκη προσθήκης της ικανότητας επανεκκίνησης, κάτι που σημαίνει ότι η μηχανή μπορεί να ξεκινήσει το μικροδίκτυο χωρίς την παρουσία εξωτερικής πηγής ενέργειας, όπως το δίκτυο ηλεκτρισμού.

 Δυνατότητες μικροδικτύων της Clarke Energy

Η Clarke Energy είναι σε θέση να παρέχει λύσεις «μικροδικτύου» / παραγωγής υβριδικής ενέργειας, οι οποίες περιλαμβάνουν μηχανές αερίου, ανανεώσιμες τεχνολογίες και τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, αυτόνομες λύσεις και λύσεις παραγωγής ενέργειας με κλειδί στο χέρι, ενσωματώνοντας διαφορετικούς τύπους παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας. Μπορούμε να παρέχουμε λύσεις μηχανικού σχεδιασμού, ανάληψης συμβάσεων και κατασκευών (EPC), υποστηριζόμενες από υπηρεσίες μακροχρόνιας συντήρησης για τους πελάτες μας. Μπορείτε να δείτε τη σελίδα μας σχετικά με τις υβριδικές λύσεις εδώ.

Επικοινωνήστε με το γραφείο Clarke Energy της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες.

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.