Μικροδίκτυα 

Τα μικροδίκτυα αποτελούνται συνήθως από έναν αριθμό διαφορετικών τύπων τεχνολογίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αντλούν από τα οφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τεχνολογιών αποθήκευσης και των κινητήρων αερίου ή ντίζελ. Ο συνδυασμός και ο συγχρονισμός διαφορετικών τύπων τεχνολογίας παραγωγής ενέργειας μπορεί να αναφέρεται ως «υβριδική παραγωγή ενέργειας».

Τα μικροδίκτυα είναι ενεργειακά αποδοτικά και μπορούν να παρέχουν τόσο ηλεκτρική ενέργεια όσο και θερμότητα σε τοπικούς χρήστες. Τα κίνητρα για την ανάπτυξη μικροδικτύων είναι πολλά, συμπεριλαμβανομένων των παλαιών – ανεπαρκών τοπικών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, των καιρικών προκλήσεων που προκαλούν διακοπή του δικτύου ή των τοπικών κινήτρων για τη μείωση των απαιτήσεων αιχμής και τη δημιουργία υψηλότερων επιπέδων ανανεώσιμης ενέργειας.

Τα μικροδίκτυα, αν και δεν περιορίζονται από το μέγεθος, είναι γενικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για να εξυπηρετούν τοπικές ενεργειακές ανάγκες και επομένως έχουν την τάση να είναι διοχετευμένα, αυτόνομα ενεργειακά συστήματα που ενδέχεται να συνδέονται ή όχι με ένα ευρύτερο σύμπλεγμα μικροδικτύων και/ή το εθνικό δίκτυο. 

Τα μικροδίκτυα, ανάλογα με τους εξειδικευμένους στόχους και τη διαθεσιμότητα των τοπικών πόρων, τροφοδοτούνται από μια ποικιλία τύπων παραγωγής ενέργειας και συχνά συνδυάζουν, συντονίζουν και ελέγχουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά αιολικής και ηλιακής ενέργειας με μηχανές αερίου υψηλής απόδοσης και συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ), τα οποία μπορούν να τροφοδοτηθούν με αέριο αγωγού ή ανανεώσιμο αέριο.

Συχνά ενσωματώνονται και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη βελτίωση της απόδοσης ή απλώς την προσθήκη «συνθετικής αδράνειας» και σταθερότητας στα μικροδίκτυα.

Τα μικροδίκτυα έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι  ώστε να είναι αυτάρκη ή να υποστηρίζονται και/ή να υποστηρίζουν το ευρύτερο σύστημα δικτύου ηλεκτρισμού.

Δυνατότητες μικροδικτύων 

  • Εύκαμπτος σχεδιασμός CHP, προμήθεια, εγκατάσταση
  • Μικροδίκτυο / υβριδικός σχεδιασμός, προμήθεια, εγκατάσταση
  • Υποστήριξη / συντήρηση μετά την πώληση

Η Clarke Energy παρέχει έναν ευέλικτο κινητήρα αερίου για την υποστήριξη ενός μικροδικτύου και μπορεί να σχεδιάσει μια πλήρη λύση που ενσωματώνει αποθήκευση ενέργειας, προηγμένα συστήματα ελέγχου και βελτιστοποίησης, όπως η πλατφόρμα Heila Edge. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε πλήρεις λύσεις μηχανικής, προμήθειας και κατασκευής εντός του πεδίου εφαρμογής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και να το υποστηρίζουμε με μακροπρόθεσμη συντήρηση για τους πελάτες μας.


Πλεονεκτήματα

  • Ανάπτυξη προσαρμοσμένων μηχανικών λύσεων για πελάτες

  • Μειώστε τον κίνδυνο ενεργώντας ως το ενιαίο σημείο επαφής

  • Η μακροπρόθεσμη υποστήριξη μετά την πώληση μεγιστοποιεί τον χρόνο λειτουργίας του εξοπλισμού

 

Η πλατφόρμα Heila Edge®

Η πλατφόρμα Heila Edge είναι μια αρθρωτή ενεργειακή πλατφόρμα που διευκολύνει τη σύνδεση και τη βελτιστοποίηση ηλιακών συστοιχιών, μπαταριών και άλλων κατανεμημένων ενεργειακών πόρων. Η πλατφόρμα αξιοποιεί και συντονίζει τους ενεργειακούς πόρους και τη δημιουργία αυτοδιαχειριζόμενων μικροδικτύων από την αρχή έως την ολοκλήρωση.

 

Τα τρία στοιχεία της πλατφόρμας Heila Edge®

Το υλικό (hardware) λειτουργεί ως πύλη πρωτοκόλλου, αθροιστής και κατανεμημένος ελεγκτής, δημιουργώντας μια απρόσκοπτη διαδικασία για τους εγκαταστάτες και τους προγραμματιστές.

Το λογισμικό παρέχει επιτόπια και απομακρυσμένη πρόσβαση σε δεδομένα και επίσης επιτρέπει στους χρήστες να βελτιστοποιούν και να αυτοματοποιούν τις λειτουργίες τους.

Το τεχνολογικά μοντέλο λειτουργίας επιτρέπει στους κατασκευαστές, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τους προγραμματιστές να αποφεύγουν το κλείδωμα των προμηθευτών και να κλιμακώνουν γρήγορα τα ενεργειακά συστήματα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της επιλογής τους.

 

Λειτουργίες μικροδικτύων

Απομονωμένη λειτουργία (island mode)

Τα μικροδίκτυα απομονωμένης λειτουργίας απομονώνονται από τα άλλα δίκτυα παραγωγής ενέργειας και μπορούν να προμηθεύουν είτε μία μεμονωμένη εγκατάσταση είτε πολλαπλούς χρήστες. Είναι αυτόνομα ως προς την παραγωγή ενέργειας, αλλά δεν μπορούν να παρέχουν πλεόνασμα ενέργειας και σε περιόδους ελλείμματος δεν μπορούν να δεχθούν ηλεκτρικό ρεύμα από το δίκτυο.

Αυτά τα συστήματα βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, σε περιοχές όπου το τοπικό δίκτυο ηλεκτρισμού είναι εξαιρετικά ασταθές ή σε μέρη όπου είναι απαραίτητη η αυτάρκεια ενέργειας.

Συνδεδεμένα με δίκτυο

Τα μικροδίκτυα σε δίκτυο συνδέονται απευθείας στο τοπικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Προσφέρουν το πλεονέκτημα της δυνητικής αυτάρκειας ενέργειας, αλλά μπορούν επίσης να δεχθούν ηλεκτρισμό από ή να παρέχουν ηλεκτρισμό πίσω στο τοπικό δίκτυο ηλεκτρισμού.

Μία πιθανή πρόκληση που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα μικροδίκτυα που συνδέονται με το δίκτυο είναι ότι εάν υπάρχει κάποια βλάβη στο ευρύτερο δίκτυο ηλεκτρισμού, το τοπικό μικροδίκτυο είναι πιθανό επίσης να αντιμετωπίσει βλάβη. Για την αποφυγή αυτού του κινδύνου, μπορούν να ληφθούν υπόψη επιπλέον παράγοντες κατά τον σχεδιασμό του συστήματος για τη διευκόλυνση της αυτόματης μετάβασης σε απομονωμένη λειτουργία (island mode) και σε αποφόρτιση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα συνδεδεμένα φορτία δεν υπερβαίνουν τις δυνατότητες παραγωγής του μικροδικτύου.

Συνδεδεμένα με δίκτυο σε συνδυασμό με απομονωμένη λειτουργία (island mode)

Ορισμένα μικροδίκτυα, ενώ κανονικά λειτουργούν παράλληλα με το τοπικό δίκτυο, μπορούν να αποσυνδέσουν την εισερχόμενη τροφοδοσία δικτύου και να παρέχουν την απαραίτητη ενεργειακή υποδομή ανεξάρτητα από το δίκτυο. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεστε πηγές παραγωγής ενέργειας, οι οποίες μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα από το δίκτυο, όπως οι μηχανές αερίου που έχουν την ικανότητα να βρίσκονται σε απομονωμένη λειτουργία (island mode). Μπορεί να υπάρχει η ανάγκη προσθήκης της ικανότητας επανεκκίνησης, κάτι που σημαίνει ότι η μηχανή μπορεί να ξεκινήσει το μικροδίκτυο χωρίς την παρουσία εξωτερικής πηγής ενέργειας, όπως το δίκτυο ηλεκτρισμού.

Σχήμα – Μικροδίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σχήμα – Θερμικό Μικροδίκτυο

Νέα για μικροδίκτυα και Case Studies

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.