Μονάδες Αυτοπαραγωγής Ενέργειας

Οι Μονάδες Αυτοπαραγωγής Ενέργειας είναι εγκαταστάσεις, οι οποίες παρέχουν μία τοπική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές ενέργειας. Τέτοιοι καταναλωτές είναι συνήθως βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μεγάλα γραφεία ή κέντρα δεδομένων. Οι μονάδες μπορεί να βρίσκονται σε παράλληλη λειτουργία δικτύου, ενώ την ίδια στιγμή είναι σε θέση να εξάγουν την πλεονάζουσα ενέργεια στο τοπικό δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού. Εναλλακτικά, υπάρχει επίσης η δυνατότητα να μπορούν να βρίσκονται σε απομακρυσμένη λειτουργία (“island mode”), δηλαδή ανεξάρτητα από το τοπικό σύστημα διανομής ηλεκτρισμού.

Baxter-Healthcare

Οι Μονάδες Αυτοπαραγωγής Ενέργειας αποτελούν μία μορφή αποκεντρωμένης παραγωγής, παράγοντας ενέργεια κοντά στην πηγή χρήσης. Η αποκεντρωμένη παραγωγή συμβάλλει στην υψηλή απόδοση καυσίμων καθώς και στην ελαχιστοποίηση των απωλειών που σχετίζονται με τη μετάδοση του ηλεκτρισμού από κεντρικές μονάδες παραγωγής. Οι μηχανές αερίου μπορούν να συνδυαστούν με κάποια άλλη τεχνολογία παραγωγής ενέργειας ή αποθήκευσης στη μορφή μικροδικτύων.

Οι μηχανές αερίου καθιστούν ιδανικές λύσεις για τις μονάδες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δεσμευμένης κατανάλωση όταν υπάρχει τοπική παροχή αερίου. Η παροχή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ενός αγωγού αερίου ή να μεταφέρεται μέσω οχημάτων στη μορφή συμπιεσμένου ή υγροποιημένου φυσικού αερίου ή βιομεθανίου.

Οι μονάδες αυτοπαραγωγής που τροφοδοτούνται με αέριο παρέχουν μεγαλύτερη απόδοση καυσίμων όταν χρησιμοποιούνται σε συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ). Σε αυτή την περίπτωση η μονάδα είναι δυνατό να παράγει όχι μόνο ηλεκτρισμό, αλλά και θερμότητα, η οποία μπορεί να αντισταθμιστεί.

 

Οφέλη των μονάδων αυτοπαραγωγής ενέργειας

  • Ασφάλεια παροχής ενέργειας και υψηλές αντοχές μέσω της αυτοπαραγωγής.
  • Μειωμένα κόστη μέσω υψηλής απόδοσης καυσίμων, ειδικά σε συστήματα ΣΗΘ.
  • Βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις λόγω της απόδοσης καυσίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των μονάδων αυτοπαραγωγής ενέργειας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο Clarke Energy της περιοχής σας.

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.