Ανανεώσιμο Αέριο

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ανανεώσιμων αερίων που μπορούν να παραχθούν με βιώσιμο τρόπο. Τα αέρια καύσης αντιπροσωπεύουν μία αποθηκευμένη μορφή ενέργειας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή διανεμόμενης ενέργειας όποτε είναι αναγκαίο στις μηχανές αερίου.

Τα ανανεώσιμα αέρια συμπεριλαμβάνουν και αυτά που παράγονται βιολογικά από οργανικά υλικά. Για παράδειγμα, το βιοαέριο ή το συνθετικό αέριο, τα οποία παράγονται από βιοδιασπώμενα υλικά ή το πράσινο υδρογόνο που παράγεται από την ηλεκτρόλυση του νερού μέσω της χρήσης ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αναερόβια χώνευση παράγει βιοαέριο χρησιμοποιώντας μικροοργανισμούς, οι οποίοι τρέφονται από διάφορα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα ή φυτά. Το βιοαέριο θεωρείται ανανεώσιμο διότι αποτελεί μέρος του βραχέος κύκλου άνθρακα, ο οποίος έχει αφαιρεθεί από την ατμόσφαιρα κατά τις τελευταίες καλλιεργητικές περιόδους.

Βιοαέριο

Uδρογόνο

Βιομεθάνιο

Συνθετικό αέριο

Το βιοαέριο βιομεθανίου, το οποίο έχει απομονώσει το διοξείδιο του άνθρακα, συγκεντρώνει ανανεώσιμο μεθάνιο καθαρότητας που αγγίζει το 100%.

Το συνθετικό αέριο, το οποίο προέρχεται από ξύλο, απόβλητα ξύλου, κυτταρίνη και λιγνίνη είναι ένα είδος ανανεώσιμου καυσίμου. Ανάλογα με την πρώτη ύλη, συνήθως ξεκινά ως ένα μίγμα υδρογόνου, μονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου και αζώτου. Αυτά τα συστατικά είναι δυνατό να διαχωριστούν και το μεθάνιο να καθαριστεί, με σκοπό την παραγωγή βιοσυνθετικού φυσικού αερίου. Και το συνθετικό αέριο και το βιοσυνθετικό φυσικό αέριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα στις μηχανές αερίου.

Το υδρογόνο είναι ένα ανανεώσιμο καύσιμο, το οποίο παράγεται ως «πράσινο» υδρογόνο από την ηλεκτρόλυση του νερού με τη χρήση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας ή ως  «μπλε» υδρογόνο όταν έχει προέλθει από την αναμόρφωση με ατμό μιας ανανεώσιμης πηγής μεθανίου όπως το βιομεθάνιο ή το βιοσυνθετικό φυσικό αέριο.

 

Τύπος αναενώσιμου αερίου Κύρια συστατικά αέρια Πηγή
Βιοαέριο CH4, CO2 Βιοδιασπώμενα απόβλητα, λύματα, φυτά
Βιομεθάνιο CH4 Βιοαέριο καθαρισμένο από τα παραπάνω υλικά
Συνθετικό αέριο H2, CO, CO2, CH4, N2 Ξύλο, απόβλητα ξύλου, κυτταρίνη, λιγνίνη
Βιοσυνθετικό φυσικό αέριο CH4

1) Καθαρισμένο συνθετικό αέριο με την αφαίρεση μη μεθανιούχων ρύπων

2) Αντίδραση του Sebatier με χρήση ανανεώσιμης ενέργειας ως πηγή ενέργειας  CO2 + 4 H2 -> CH4 + H2O

«Πράσινο» υδρογόνο H2 Ηλεκτρόλυση του νερού με τη χρήση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας
«Μπλε» υδρογόνο H2 Όταν προέρχεται από την αναμόρφωση με ατμό ανανεώσιμου μεθανίου όπως το βιοαέριο, το βιομεθάνιο ή το βιοσυνθετικό φυσικό αέριο

Η Clarke Energy είναι μέλος της Συμμαχίας για Αέριο Απαλλαγμένο από Άνθρακα (Decarbonised Gas Alliance).

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.