Φυσικό Αέριο Δικτύου

Το αέριο δικτύου σε αγωγούς μπορεί να περιέχει διαφόρων ειδών ανανεώσιμα και μη ανανεώσιμα καύσιμα. Είναι συνήθως ένα καύσιμο καθαρής καύσης και χαμηλού άνθρακα. Το αέριο δικτύου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές, όπως σε τεχνολογίες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης στο εμπόριο, τη βιομηχανία και την περιφερειακή ενέργεια, καθώς και για εξισορρόπηση του δικτύου μέσω των εφεδρικών σταθμών.

Βασικός φορέας ενέργειας Ορυκτή πηγή Ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα Ανανεώσιμα Χαμηλή περιεκτικότητα άνθρακα
CH4 Φυσικό Αέριο Με δέσμευση και μετατροπή διοξειδίου του άνθρακα (CCC) Βιομεθάνιο ή Βιο-συνθετικό φυσικό αέριο (από φυτά, απόβλητα ή τη γεωργία) Με δέσμευση και μετατροπή διοξειδίου του άνθρακα (CCC)
CO Άνθρακας, πλαστικά (συνθετικό αέριο) Με δέσμευση και μετατροπή διοξειδίου του άνθρακα (CCC) Λιγνίνη, κυτταρίνη (συνθετικό αέριο) Με δέσμευση και μετατροπή διοξειδίου του άνθρακα (CCC)
H2 Μπλε (αναμόρφωση φυσικού αερίου με ατμό, με δυνατότητες δέσμευσης άνθρακα) Με δέσμευση και μετατροπή διοξειδίου του άνθρακα (CCC) Πράσινο (ηλεκτρόλυση του νερού με πλεονάζουσα ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια ή αναμόρφωση του ανανεώσιμου μεθανίου με ατμό) Με δέσμευση και μετατροπή διοξειδίου  του άνθρακα (CCC)


Ιστορικό πλαίσιο
 

Οι αγωγοί αερίου ανέκαθεν μετέφεραν αέριο πόλεως, μία μορφή συνθετικού αερίου, στη βιομηχανία και τα νοικοκυριά. Από τη δεκαετία του 1950 μέχρι και σήμερα η χρήση του φυσικού αερίου έχει επεκταθεί σημαντικά.

Τα παγκόσμια ευρήματα φυσικού αερίου διαμόρφωσαν τον όγκο του περιεχομένου του αερίου αγωγού. Σε αυτό υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, όπως η Νότια Αφρική, όπου ένα παράλληλο συνθετικό αέριο, πλούσιο σε μεθάνιο, επίσης χρησιμοποιείται στους αγωγούς αερίου.

Ανανεώσιμο μέλλον

Από τη δεκαετία του 2010 και μετά, έχουν αναγνωριστεί οι δυνατότητες που διαθέτουν τα ανανεώσιμα αέρια για τη μείωση ή εξάλειψη των εκπομπών αερίου. Το αέριο είναι ένα πολύτιμο και ευέλικτο καύσιμο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξισορρόπηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της παροχής διαλειπόντων πηγών αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Ένα από τα πρώτα ανανεώσιμα καύσιμα, τα οποία ξεκίνησαν να εγχέονται στα δίκτυα διανομής αερίου ήταν το βιομεθάνιο. Το βιομεθάνιο είναι μια ανανεώσιμη μορφή μεθανίου (CH4) που προέρχεται από το βιοαέριο. Το βιοαέριο με τη σειρά του προέρχεται κατά κανόνα από ροές βιοδιασπώμενων αποβλήτων όπως τα απορρίμματα.

Σήμερα υπάρχουν συστήματα, τα οποία εγχέουν υδρογόνο εντός του δικτύου φυσικού αερίου. Το υδρογόνο μπορεί να προέρχεται από πλεονάζουσα ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια όπως η ενέργεια από ανεμογεννήτριες, ή εναλλακτικά από φυσικό αέριο συνήθως μέσω αναμόρφωσης με ατμό. Ο άνθρακας που προκύπτει θα μπορούσε να δεσμευτεί και να αποθηκευτεί ή να μετατραπεί σε χρήσιμα προϊόντα.

Any Further Questions?

If you have any technical questions that need answering, would like to arrange to speak to a sales advisor or book a feasibility study.