Εξ Αποστάσεως Έλεγχος και Διάγνωση

Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η απόδοση μιας μονάδας παραγωγής, οι μηχανές αερίου Jenbacher μπορούν να συνδεθούν εξ αποστάσεως με κεντρικούς σταθμούς ελέγχου. Οι εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί συντήρησης είναι δυνατό να ειδοποιούνται αυτόματα για τυχόν έκτακτες διακοπές λειτουργίας της γεννήτριας, όπως σφάλματα μηχανής μέσω μηνύματος κειμένου ή e-mail.

Η πλατφόρμα Διαχείρισης Επιδόσεων Εγκαταστάσεων myPlant® της INNIO μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της αξιοπιστίας των μονάδων σας μέσω του έγκαιρου εντοπισμού προβλημάτων και ταχύτερα διαγνωστικά, αυξημένες επιδόσεις με προηγμένα αναλυτικά στοιχεία και ειδοποιήσεις. Μπορεί επίσης να βελτιώσει την παραγωγικότητα απαιτώντας λιγότερες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις μέσω της επίλυσης ζητημάτων εξ αποστάσεως.

Οφέλη

  • Συμβάλλει στην ταχύτερη απόδοση της επένδυσης για τη μηχανή αερίου σας.
  • Μειώνει τους κινδύνους.
  • Παρέχει αυξημένη αξιοπιστία. Ταχύτερη επιστροφή σε λειτουργία και μειωμένα έκτακτα διαστήματα διακοπής λειτουργίας.
  • Μειωμένο κόστος συντήρησης. Αποφυγή σφαλμάτων μέσω της εξ αποστάσεως διαχείρισης, έγκαιρης ανίχνευσης και επίλυσης προβλημάτων και της συντήρησης βάσει των εκάστοτε συνθηκών.
  • Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Κεντρική πρόσβαση σε δεδομένα, αυτοματοποιημένη καταγραφή και αναφορές.

Επίβλεψη Μηχανών αερίου

Είναι δυνατός ο έλεγχος διαφόρων παραμέτρων απόδοσης μηχανής, όπως:

  • Έλεγχος λειτουργίας μηχανής
  • Διαθεσιμότητα (ώρες λειτουργίας)
  • Ηλεκτρική ισχύς (kW, kWh)
  • Ποιότητα αερίου κατά τη σύνδεση με ανιχνευτές αερίων (CH4, O2, H2S)

Είναι επίσης δυνατή η παροχή τάσεων στα δεδομένα ιστορικού απόδοσης της μηχανής. Επικοινωνήστε με το γραφείο της Clarke Energy της περιοχής σας για να ανακαλύψετε ποιες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας.

Πλατφόρμα MyPlant

Η βασισμένη σε υπολογιστικό νέφος πλατφόρμα myPlant* επιτρέπει ένα νέο επίπεδο γνώσεων σχετικά με τις επιδόσεις των μηχανών αερίου Jenbacher και την ισορροπία της μονάδας.

Μπορείτε να παρατηρήσετε τα λειτουργικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα, τα οποία αποθηκεύονται επ’ αόριστον. Τα ιστορικά δεδομένα μπορούν να σχεδιαστούν και να αναλυθούν εντός της διαδικτυακής πλατφόρμας. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης σε προηγμένα αναλυτικά προγράμματα, αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις και πληροφορίες από τις ομάδες μηχανικών της Clarke Energy και της INNIO με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων των εγκαταστάσεων σας. Επιπλέον, οι ειδοποιήσεις μπορούν να ρυθμιστούν έτσι ώστε να ειδοποιούν εσάς ή τους διαχειριστές σας για συναγερμούς και συνθήκες σφαλμάτων, την κατάσταση λειτουργίας και αναλυτικές πληροφορίες.

 

Επιχειρηματικό Ήθος – Παροχή υπηρεσιών συντήρησης στο επίκεντρο 

Η Clarke Energy έχει δεσμευτεί να προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα υποστήριξης μετά την πώληση στους πελάτες της. Πιστεύουμε ότι τα υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας εξοπλισμού οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης της επένδυσης των πελατών μας.

Αυτό το κατορθώνουμε με τις υπεύθυνες τοπικές ομάδες υπηρεσιών συντήρησης (service), τα εγκεκριμένα από τον Κατασκευαστή Αρχικού Εξοπλισμού ανταλλακτικά, τον εξ αποστάσεως έλεγχο και διάγνωση καθώς και τις τοπικές ομάδες που διαθέτουμε οι οποίες θέτουν τις μηχανές σε λειτουργία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Clarke Energy της περιοχής σας προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανάθεση των μηχανών αερίου σε λειτουργία. 

Επικοινωνήστε μαζί μας >

 

Ρωτήσετε για θέματα υπηρεσιών υποστήριξης - service

Μιλήστε με έναν ειδικό υπηρεσιών της Clarke Energy σχετικά με την υποστήριξη μετά την πώληση μηχανών Jenbacher.