Αποθήκευση Ενέργειας

Η ενέργεια μπορεί να αποθηκευτεί με διάφορους τρόπους. Κάποιοι από αυτούς περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες ή υπερπυκνωτές.

Εναλλακτικά, η ενέργεια μπορεί να μετατραπεί σε αέριο όπως βιοαέριο, βιομεθάνιο ή υδρογόνο και να αποθηκευτεί ως καύσιμο και όχι ως ηλεκτρική ενέργεια. Αυτά τα αέρια καύσιμα, γνωστά και ως «ηλεκτρονικά καύσιμα» μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αποκεντρωμένες μονάδες μηχανών αερίου υψηλής απόδοσης για την παραγωγή τόσο ηλεκτρικής ενέργειας όσο και θερμότητας, στο σημείο χρήσης, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση χρημάτων και την απαλλαγή των εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας από εκπομπές άνθρακα.

Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μπορούν να παρέχουν λειτουργίες μετατόπισης χρόνου ενέργειας, αποθηκεύοντας σε περιόδους πλεονάσματος και απελευθερώνοντας σε περιόδους ελλείμματος, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Υπάρχουν πολλά πεδία εφαρμογής για τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στο ηλεκτρικό δίκτυο ή σε μεμονωμένους καταναλωτές «πίσω από τον μετρητή». Η τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας μπορεί να αξιοποιηθεί με τη μορφή αυτόνομων συστημάτων ή με τη μορφή παραγωγής ενέργειας ως μέρος υβριδικών συστημάτων ή μικροδικτύων.

NEC Energy Solutions

Ενεργοποίηση ανανεώσιμης ενέργειας 

Εξαιρουμένου του βιοαερίου, οι περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μολονότι μείζονος σημασίας για την απαλλαγή των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας από τις εκπομπές άνθρακα, είναι από τη φύση τους διαλείπουσες. Η προσφορά μπορεί να είναι υψηλότερη από τη ζήτηση σε περιόδους άφθονου ήλιου ή ανέμου. Ομοίως, εάν, για παράδειγμα, δε φυσά άνεμος ή εάν περάσει κάποιο σύννεφο πάνω από μια φωτοβολταϊκή συστοιχία, η προσφορά ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στη ζήτηση.

Η εισαγωγή συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μεταξύ των συστημάτων παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και των καταναλωτών επιτρέπει στο δίκτυο ηλεκτρισμού να «εξισορροπεί» την ηλεκτρική ζήτηση και την προσφορά από τα συστήματα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Η χρήση των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας επιτρέπει την αποτελεσματικότερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ελάχιστη δυνατή χρήση μονάδων τροφοδοτούμενων με ακριβά και ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα.

Μέσω της συμβολής τους στην εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης ενέργειας, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας βελτιώνουν σημαντικά την αποδοτικότητα των ανανεώσιμων πηγών και επιτρέπουν τη μέγιστη διείσδυση της ανανεώσιμης ενέργειας στο εθνικό ενεργειακό μίγμα.

Ενεργειακή απόδοση 

Η ενεργειακή απόδοση έχει εξελιχθεί σε μία ουσιαστική παράμετρο όσον αφορά την εκτίμηση της παροχής ενέργειας. Απροσδόκητα γεγονότα όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, τεχνικές βλάβες ή ακόμη και πανδημίες μπορούν να επηρεάσουν το δίκτυο ηλεκτρισμού. Οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις λειτουργικές αποδόσεις.

Ενίσχυση

Η αποθήκευση ενέργειας είναι ευέλικτη, διοχετευόμενη και εύκολα αξιοποιήσιμη στο επίπεδο του ηλεκτρικού δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μπορούν να συμβάλλουν στην υποστήριξη υπηρεσιών δικτύου όπως η απόκριση συχνότητας, η αποφόρτιση, η προσθήκη και η σταθεροποίηση τάσης αποτελεσματικά και «σχεδόν» στιγμιαία.

Αντικατάσταση συστημάτων ντίζελ

Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μία εναλλακτική λύση έναντι εφεδρικών γεννητριών, όπως συστήματα βασισμένα σε ντίζελ, για τη βελτίωση της απόδοσης εκπομπών μιας βιομηχανικής ή εμπορικής εγκατάστασης. Παρέχουν μια σύγχρονη προσέγγιση χαμηλότερου άνθρακα, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν τη συνεχή παροχή σε περίπτωση εξωτερικής διακοπής ρεύματος.

Υβριδικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας / μικροδίκτυα

Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μπορούν να αξιοποιηθούν παράλληλα με άλλες τεχνολογίες όπως οι υβριδικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας ή ως μέρος μικροδικτύων. Αυτές οι σύγχρονες, ευέλικτες λύσεις μπορούν να συνδυάζουν τα οφέλη της εξαιρετικά γρήγορης απόκρισης της μπαταρίας με τη μακροβιότητα μιας μηχανής αερίου, ενώ ταυτόχρονα εξισορροπούνται με την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας με σκοπό την πλήρη βελτιστοποίηση των εγκαταστάσεων.

Latest Storage News and Case Studies

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.