Εφεδρικοί σταθμοί βιοαερίου

Οι εφεδρικοί σταθμοί βιοαερίου είναι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες τροφοδοτούνται με βιοαέριο ή βιομεθάνιο.

Το βιοαέριο είναι μία από τις λιγοστές ανανεώσιμες πήγες ενέργειας που μπορεί να διανεμηθεί ανάλογα με την ζήτηση ενέργειας ενώ η αιολική ή ηλιακή ενέργεια παράγουν ηλεκτρισμό μόνο όταν φυσάει ο άνεμος ή όταν έχει ήλιο, το βιοαέριο μπορεί προηγουμένως να αποθηκευτεί και να παράγει ηλεκτρισμό όταν θέλουμε. Αυτό σημαίνει ότι σε ώρες αιχμής και προκειμένου να επιτευχθεί μία ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς, οι εφεδρικοί σταθμοί βιοαερίου σε συνδυασμό με τεχνολογίες αποθήκευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή ενός δικτύου πλήρως ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η παραγωγή βιοαερίου από απόβλητα έχει προωθηθεί σε μεγάλο βαθμό παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, καθώς έχει αναγνωριστεί η συνεισφορά της τεχνολογίας της αναερόβιας χώνευσης, η οποία παράγει βιοαέριο, στη μείωση των εκπομπών από την επεξεργασία των αποβλήτων καθώς και στην παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

Πρόκληση για τους εφεδρικούς σταθμούς βιοαερίου αποτελεί ο τρόπος αποθήκευσης επαρκούς ποσότητας βιοαερίου για την τροφοδότηση των μηχανών αερίου που μπορούν να παράγουν ενέργεια από αυτό το καύσιμο. Κατά κανόνα, τα αναερόβια χωνευτήρια, τα οποία παρέχουν βασικό φορτίο, δηλαδή σταθερή παραγωγή ηλεκτρισμού, θερμότητας και πιθανώς ψύξης, διαθέτουν στις μονάδες ποσότητες προσωρινών αποθεμάτων βιοαερίου ικανές να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια για 4 ώρες.

Μεγαλύτερες εγκαταστάσεις αποθήκευσης βιοαερίου στις μονάδες παραγωγής μπορούν να διευκολύνουν την παροχή μεγαλύτερων διαστημάτων διάθεσης της ενέργειας που παράγεται στα αναερόβια χωνευτήρια.

Εναλλακτικά, στα σημεία όπου χρησιμοποιείται η τεχνολογία αναβάθμισης βιοαερίου με σκοπό την έγχυση καθαρού βιομεθανίου εντός του δικτύου, αυτή μπορεί να συνδεθεί με τους εφεδρικούς σταθμούς που τροφοδοτούνται από αγωγούς αερίου. Το δίκτυο διανομής αερίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση και μεταφορά του βιομεθανίου σε διαφορετικές μονάδες προς χρήση. Συμβατικά, κάτι τέτοιο είναι δυνατό, είτε με την αγορά πιστώσεων πράσινου αερίου από τους εφεδρικούς σταθμούς, όπως τα «Πιστοποιητικά Πράσινου Αερίου», είτε, εναλλακτικά και πιο άμεσα, με τη σύνδεση της τροφοδοσίας βιομεθανίου στο δίκτυο με τον τελικό αγοραστή.

Εάν θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο η Clarke Energy θα μπορούσε να σας φανεί χρήσιμη στα έργα μηχανών βιοαερίου ή βιομεθανίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.

Περιήγηση

Εξερευνήστε έναν από τους εγκατεστημένους εφεδρικούς σταθμούς της Clarke Energy μέσω της εικονικής περιήγησης 360 μοιρών του ιστότοπου:

Σταθμοί εφεδρικής ενέργειας της Clarke Energy

Ανακαλύψτε πως η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (συμπαραγωγή/τριπαραγωγή) μπορεί να ενσωματωθεί σε βιομηχανικά εργοστάσια πελατών με σκοπό την εξοικονόμηση χρημάτων και τη μείωση εκπομπών άνθρακα.

Οι λύσεις ΣΗΘ της Clarke Energy έχουν αξιοποιηθεί επιτυχώς σε ένα ευρύ φάσμα υποδομών όπως: πανεπιστήμια, νοσοκομεία, εμπορικά κτίρια και κέντρα δεδομένων.

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.