Το βιομεθάνιο ή ανανεώσιμο φυσικό αέριο παράγεται μέσω της αναβάθμισης αερίου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ανανεώσιμο καύσιμο για τις μηχανές αερίου. Η Clarke Energy είναι σε θέση να παρέχει τεχνολογίες αναβάθμισης αερίου καθώς και μηχανών αερίου.

Παραγωγή Βιομεθανίου

Το βιομεθάνιο είναι ένα βιώσιμο καύσιμο, το οποίο παράγεται από μονάδες αναβάθμισης βιοαερίου, οι οποίες απομακρύνουν το διοξείδιο του άνθρακα από το βιοαέριο. Το βιομεθάνιο παράγεται από το βιοαέριο που προέρχεται από οργανικές ύλες όπως ανθρώπινα απόβλητα / λύματα, απορρίμματα τροφών, απόβλητα αποστακτηρίων ή γεωργικές ύλες. Λόγω του ότι ο άνθρακας σε αυτό το υλικό έχει μόλις ληφθεί από την ατμόσφαιρα και ανήκει στον βραχύ κύκλο άνθρακα, το βιοαέριο και το βιομεθάνιο θεωρούνται ανανεώσιμα καύσιμα.

Διάγραμμα 1: Σχηματική απεικόνιση της γενικευμένης διαδικασίας διαφορετικών τεχνολογιών αναβάθμισης βιοαερίου που παράγουν βιομεθάνιο.

Το βιοαέριο αποξηραίνεται και καθαρίζεται προκειμένου να αφαιρεθούν οι προσμείξεις και αναβαθμίζεται σε καθαρό βιομεθάνιο.

Το βιομεθάνιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στης εφεδρικές μονάδες παραγωγής ενέργειας. Ως ανανεώσιμο καύσιμο, το βιομεθάνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξισορρόπηση της διαλείπουσας ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την παροχή μιας πλήρως ανανεώσιμης ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα αναβάθμισης βιοαερίου που προσφέρει η Clarke Energy, επισκεφθείτε τη σελίδα μας για τα προϊόντα αναβάθμισης βιοαερίου εδώ.