Εφεδρικές Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας

​Οι Εφεδρικές μονάδες παραγωγής ενέργειας, ή αλλιώς σταθμοί αιχμής, είναι μονάδες παραγωγής ενέργειας σχεδιασμένες να συμβάλλουν στη εξισορρόπηση της κυμαινόμενης ενεργειακής ζήτησης του δικτύου ηλεκτρισμού. Η Clarke Energy είναι σε θέση να προσφέρει ένα μεγάλο εύρος μονάδων παραγωγής ενέργειας άμεσης απόκρισης, οι οποίες τροφοδοτούνται με αέριο. Αυτές ο μονάδες είναι ιδανικές για τεχνολογίες εφεδρείας και υποστήριξης ενέργειας και δικτύου. Οι εφεδρικοί σταθμοί βιοαερίου τροφοδοτούνται είτε με βιοαέριο είτε με βιομεθάνιο, παρέχοντας μία πλήρως ανανεώσιμη τεχνολογία εξισορρόπησης.

Εφεδρικοί σταθμοί της Clarke Energy

Παρακολουθείστε αυτό το βίντεο για να μάθετε περισσότερα για τις αποδεδειγμένες και ευέλικτες λύσεις της Clarke Energy στον τομέα της εφεδρείας ενέργειας, η οποία βοηθά στην εξισορρόπηση του δικτύου ηλεκτρισμού.

Τα μοντέλα εφεδρικών μονάδων παραγωγής ενέργειας της Clarke Energy μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σας μέσω των προγραμμάτων μας, τα οποία προσφέρουν από λύσεις κοντέινερ μέχρι ολοκληρωμένα έργα μηχανικού σχεδιασμού, ανάθεσης συμβάσεων και κατασκευών (EPC) “με το κλειδί στο χέρι”.

Υψηλή απόδοση, χαμηλές τιμές εκκίνησης

Μέσω της υψηλής ενεργειακής απόδοσης των μηχανών αερίου Jenbacher, μπορούμε να σας παρέχουμε μεγαλύτερη ηλεκτρική ισχύ με χαμηλότερη εισροή αερίου. Το όφελος προς τους πελάτες από κάτι τέτοιο είναι το γεγονός ότι η γεννήτρια μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είναι χαμηλότερες επιτρέποντας έτσι πιο εμπορικά βιώσιμες ώρες λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Αρθρωτές λύσεις “σύνδεσης και άμεσης λειτουργίας”

Η αρθρωτή φύση των μηχανών αερίων συνεπάγεται τη διάθεση μονάδων μεγάλου εύρους μεγεθών και ρυθμίσεων. Οι λύσεις σύνδεσης και άμεσης λειτουργίας εγγυώνται την ταχεία εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των μονάδων σας. Οι λύσεις κοντέινερ J420 διατίθενται δοκιμασμένες και έτοιμες για εφαρμογή. Οι λύσεις περιβλημάτων πτώσης και κατασκευής των μηχανών J624 προσφέρουν ακόμα υψηλότερα επίπεδα ηλεκτρισμού και πυκνότητας ενέργειας.

Γρήγοροι χρόνοι εκκίνησης

Η αρθρωτή φύση των μηχανών αερίων συνεπάγεται τη διάθεση μονάδων μεγάλου εύρους μεγεθών και ρυθμίσεων. Οι λύσεις σύνδεσης και άμεσης λειτουργίας εγγυώνται την ταχεία εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των μονάδων σας. Οι λύσεις κοντέινερ J420 διατίθενται δοκιμασμένες και έτοιμες για εφαρμογή. Οι λύσεις περιβλημάτων πτώσης και κατασκευής των μηχανών J624 προσφέρουν ακόμα υψηλότερα επίπεδα ηλεκτρισμού και πυκνότητας ενέργειας.

Οφέλη: Μεγιστοποίηση εμπορικών εσόδων

  • Υψηλή απόδοση/χαμηλή τιμή εκκίνησης
  • Αυξημένη ηλεκτρική ισχύς
  • Γρήγοροι χρόνοι εκκίνησης

Πρόσθετη υποστήριξη πελατών

  • Υποστήριξη στις εφαρμογές σχεδιασμού.
  • Υποστήριξη στη σύνδεση ηλεκτρισμού και αερίου.
  • Στοιχεία εκπομπών και θορύβου.
  • Βέλτιστη βοήθεια στη διαμόρφωση μηχανής.

Η εμπειρία της Clarke Energy στον τομέα των εφεδρικών σταθμών

>7GW

Εγκατεστημένης ενέργειας παγκοσμίως

>485 MW

Εγκατεστημένης εφεδρικής ενέργειας παγκοσμίως

>500

Μηχανικοί υπηρεσιών συντήρησης (service)

27

Διανομείς της Jenbacher se 27 χώρες

Περιήγηση

Εξερευνήστε έναν από τους εγκατεστημένους εφεδρικούς σταθμούς της Clarke Energy μέσω της εικονικής περιήγησης 360 μοιρών του ιστότοπου:

Αγορά Ηλεκτροπαραγωγής και Απόθεμα Βραχυπρόθεσμης Λειτουργίας (STOR)

​Το Απόθεμα Βραχυπρόθεσμης Λειτουργίας (STOR) είναι μία υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για την παροχή πρόσθετης ηλεκτρικής ενέργειας από την παραγωγή και/ή τη μείωση της ζήτησης. Είναι απαραίτητο διότι σε συγκεκριμένες στιγμές της ημέρας το Εθνικό Δίκτυο χρειάζεται αποθεματική ενέργεια στη μορφή παραγωγής είτε στη μείωσης της ζήτησης ούτως ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται περιόδους κατά τις οποίες η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη και/ή τη μη διαθεσιμότητα της μονάδας.

Η Αγορά Ηλεκτροπαραγωγικών Ικανοτήτων είναι μία αγορά,  η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2014 στο Ηνωμένο Βασίλειο και η οποία συμβάλλει στην παροχή δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε σύντομο χρονικό διάστημα προς το δίκτυο ηλεκτρισμού της χώρας. Με το κλείσιμο των μεγάλων κεντρικών μονάδων παραγωγής, ειδικά της παραγωγής που τροφοδοτούνταν με άνθρακα ή πυρηνική ενέργεια, σε συνδυασμό με την περιοδικότητα των πηγών ανανεώσιμης ενέργειας όπως η αιολική και ηλιακή ενέργεια, υπάρχει μια ανάγκη εξισορρόπησης του δικτύου. Η Αγορά Ηλεκτροπαραγωγικών Ικανοτήτων το πετυχαίνει αυτό με μια σειρά ετήσιων, τεχνολογικά ουδέτερων, ανταγωνιστικών δημοπρασιών ούτως ώστε να παρέχει ικανότητες ηλεκτροπαραγωγής για τα επόμενα 4 χρόνια.

Οι μηχανές αερίου παρέχουν μια αποδεδειγμένη και ευέλικτη λύση παραγωγής ενέργειας σε αυτόν τον τομέα. Η αρθρωτή φύση των μηχανών αερίου, σε συνδυασμό με την υψηλή απόδοση της ποικιλίας των μηχανών Jenbacher, ταιριάζουν απόλυτα σε αυτήν αγορά.

Λύσεις της Αγοράς Ηλεκτροπαραγωγής

​Υπάρχουν πολυάριθμες διαθέσιμες λύσεις προς αξιοποίηση στην Αγορά Ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίες κάνουν χρήση των μηχανών αερίου Jenbacher. Οι προτάσεις των μονάδων παρακάτω αποτελούν διαμορφώσεις μηχανών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ανταποκριθούν στις ειδικές απαιτήσεις της Αγοράς Ηλεκτροπαραγωγής, με στόχο να παραμένουν κάτω από το επίπεδο θερμικής ισχύος των 50MW, ούτως ώστε να μην εμπίπτουν στους περιορισμούς που σχετίζονται με τις Οδηγίες για τις Μεσαίου Μεγέθους Μονάδες Καύσης. Είμαστε επίσης σε θέση να προσφέρουμε μικρότερες συνδεδεμένες μονάδες των <10MWe 11kV ή λύσεις μεγάλων μονάδων καύσης, οι οποίες υπερβαίνουν τα 50MW θερμικής ισχύος.

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.