Οικιακές Εφαρμογές και Εφαρμογές σε Επίπεδο Κοινότητας

Τα οικιστικά συγκροτήματα και οι οικιακές κατοικίες χαρακτηρίζονται εχουν ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση και ψύξη. Σε αυτά τα συγκροτήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας ή η τεχνολογία συνδυασμού ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης. Με μηχανές αερίου μεγαλύτερης κλίμακας, όπως τα προϊόντα της Jenbacher, η συνολική ηλεκτρική σας ζήτηση θα πρέπει να φτάνει συνήθως τουλάχιστον τα ~300kW, ενώ η ζήτηση θέρμανσης ή ψύξης τα 300kW. Δεδομένου ότι ένα τυπικό σπίτι καταναλώνει περίπου 8-10kWh ηλεκτρικής ενέργειας και 33-38kWh αερίου την ημέρα, θα χρειαστεί σημαντικός αριθμός κατοικιών για να δικαιολογήσετε την ανάγκη σας για μία μεγαλύτερη μονάδα ΣΗΘ. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα συγκρότημα πολυκατοικιών ή ένα συγκρότημα κατοικιών που εφοδιάζονται από ένα περιφερειακό ενεργειακό σύστημα ή μέσα στο πλαίσιο μικτής χρήσης με εμπορικούς ή βιομηχανικούς χρήστες ενέργειας. Μεγαλύτερα συστήματα που κάνουν χρήση της ΣΗΘ συνήθως κατασκευάζονται από δήμους ή ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Οφέλη της ΣΗΘ για οικιακά και κοινοτικά συγκροτήματα

  • Χαμηλότεροι λογαριασμοί ρεύματος και θέρμανσης για τους καταναλωτές.
  • Μειωμένες εκπομπές.
  • Υψηλές αποδόσεις της παροχής ηλεκτρισμού.

Σταθερή και ανθεκτική ηλεκτρική ενέργεια για κοινότητες

Η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για μια τοποθεσία μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα αντοχών. Σε περίπτωση φυσικής καταστροφής ή βλάβης του συστήματος δικτύου ηλεκτρισμού, ένα κοινοτικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να έχει τη δυνατότητα αποσύνδεσης από το δίκτυο. Ένα οικιακό σύστημα ΣΗΘ θα μπορούσε επομένως να συνδεθεί στο δίκτυο, να απομονωθεί ή να βρίσκεται αποκλειστικά σε απομακρυσμένη λειτουργία (island mode). Οι μονάδες ΣΗΘ είναι επίσης δυνατό να συνδυαστούν με άλλες τεχνολογίες παραγωγής ή αποθήκευσης ενέργειας ως μέρος μικροδικτύων.

Περιβαλλοντικά οφέλη

Οι μηχανές αερίου μπορούν να τροφοδοτηθούν με πολυάριθμα ανανεώσιμα και χαμηλού άνθρακα καύσιμα, όπως φυσικό αέριο, βιοαέριο, βιομεθάνιο και υδρογόνο. Όταν χρησιμοποιούνται σε συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, οι μονάδες ΣΗΘ μηχανών αερίου είναι εξαιρετικά αποδοτικές και, λόγω της παραγωγής ενέργειας κοντά στις εγκαταστάσεις χρήσης, εκμηδενίζουν τις απώλειες μετάδοσης.

Μάθετε περισσότερα

Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας που βασίζεται σε μηχανές αερίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα οικιακών εφαρμογών. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα οφέλη της συμπαραγωγής με στόχο την ανάπτυξή τους, επικοινωνήστε με το γραφείο της Clarke Energy της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.