Εμπορικά Κτίρια

Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα από πιθανά οφέλη για εμπορικές εφαρμογές όπως γραφεία, χώρους λιανικής πώλησης, εγκαταστάσεις μικτής χρήσης καθώς και περιφερειακά ενεργειακά συστήματα. Τα εμπορικά συστήματα ΣΗΘ εφαρμόζονται με επιτυχία σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα όπως κτίρια γραφείων, αεροδρόμια και κέντρα λιανικής πώλησης.

Σε σημεία όπου υπάρχει τοπική ζήτηση για ψύξη, η τεχνολογία συμπαραγωγής ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης, ή αλλιώς τριπαραγωγή μπορεί να παρέχει πρόσθετα οφέλη.

Εξοικονόμηση πόρων και φορολογικές ελαφρύνσεις

Τα συστήματα ΣΗΘ για εμπορικές εφαρμογές μπορούν να παρέχουν σημαντική εξοικονόμηση στις δαπάνες καυσίμων για την παροχή ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης. Οι κυβερνήσεις κάποιων χωρών προσφέρουν επίσης φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες μονάδων συμπαραγωγής.

Ανθεκτική, σταθερή και ευέλικτη παροχή ενέργειας

Συνδεδεμένα στο τοπικού δίκτυο παροχής φυσικού αερίου, τα συστήματα ΣΗΘ που βασίζονται σε μηχανές αερίου προσφέρουν μία σταθερή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία, αν χρειαστεί, μπορεί να απομονωθεί από το τοπικό δίκτυο ηλεκτρισμού. Η θερμότητα που παράγεται από τη μηχανή μπορεί να ανακτηθεί είτε με τη μορφή θερμού νερού είτε με τη μορφή ατμού για χρήση από τις περιμετρικές λειτουργίες. Επίσης, αν υπάρχουν τοπικές ανάγκες για ψύξη, η θερμότητα μπορεί να τροφοδοτηθεί σε ψύκτες απορρόφησης παρέχοντας μία ψυχρό νερό. Αυτό το ψυχρό νερό με τη σειρά του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη συστημάτων ψύξης ή κλιματισμού. Τα συστήματα που παρέχουν ηλεκτρισμό, θερμότητα και ψύξη ονομάζονται μονάδες τριπαραγωγής.

Οι μονάδες ΣΗΘ μηχανών αερίου μπορούν να συνδυαστούν με άλλες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας ή αποθήκευσης ως μέρος μικροδικτύων.

Commercial CHP schematic

Περιβαλλοντικά οφέλη 

Οι μονάδες ΣΗΘ μηχανών αερίου παράγουν ηλεκτρισμό υψηλής απόδοσης. Μπορούν να τροφοδοτηθούν από ένα ευρύ φάσμα ανανεώσιμων αερίων χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα προκειμένου να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις εμπορικών κτιρίων ή εγκαταστάσεων. Η ενσωματωμένη παραγωγή συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των απωλειών που σχετίζονται με τη μετάδοση του ηλεκτρισμού.

Εμπορικές Εφαρμογές

Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας που βασίζεται σε μηχανές αερίου μπορεί να αξιοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών εφαρμογών, όπως οι ακόλουθες:

  • Κτίρια γραφείων
  • Αεροδρόμια
  • Εγκαταστάσεις λιανικής πώλησης
  • Οικιστικές και εμπορικές εγκαταστάσεις
  • Περιφερειακά ενεργειακά συστήματα

Εάν θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για τα οφέλη της συμπαραγωγής για τις εγκαταστάσεις σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Clarke Energy της περιοχής σας για περαιτέρω πληροφορίες.


Εξωτερικοί Σύνδεσμοι Εμπορικών Εφαρμογών ΣΗΘ

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.