Συντήρηση

Το ήθος της Clarke Energy εξασφαλίζει τα υψηλότερα επίπεδα διαθεσιμότητας εξοπλισμού για τους πελάτες της το οποίο οδηγεί σε μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης τους.

Αυτό το πετυχαίνουμε μέσω του τοπικού μας δικτύου παροχής υπηρεσιών συντήρησης (service) σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούμαστε και μέσω των τοπικών μας καταστημάτων διάθεσης γνήσιων ανταλλακτικών εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού (OEM). Οι ομάδες μας εκπαιδεύονται με τα υψηλότερα πρότυπα και προσφέρουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για τους πελάτες και το προσωπικό τους. Εξερευνήστε τον κύκλο ζωής μιας μηχανής από τις παρακάτω επιλογές.

​Θεση σε Λειτουργία 

Μηχανές που τίθενται σε λειτουργία από τοπικούς μηχανικούς της Clarke Energy.

​Συμβόλαια Συντήρησης

Εφησυχασμός πελατών λόγω του περιορισμού των κινδύνων.

Τεχνική Εκπαίδευση

Τεχνική εκπαίδευση εγκεκριμένη από τον κατασκευαστή σε πολλαπλές γλώσσες.

Εξ αποστάσεως Έλεγχος

Διαγνωστική επιδόσεων μηχανών από απομακρυσμένη τοποθεσία.

Τοπικό Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης

Ολοκληρωμένο τοπικό δίκτυο μηχανικών συντήρησης. 

Ανταλλακτικά

Γνήσια ανταλλακτικά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή για βέλτιστα επίπεδα απόδοσης των μηχανών.

Εξ αποστάσεως Έλεγχος

Διαγνωστική επιδόσεων μηχανών από απομακρυσμένη τοποθεσία.

Μετατροπές, Τροποποιήσεις & Αναβαθμίσεις

Αυξήστε την απόδοση της μηχανής Jenbacher μέσω μετατροπών, τροποποιήσεων και αναβαθμίσεων. 

Στατιστικά των υπηρεσιών που προσφέρουμε

>500

Μηχανικοί τοπικού δικτύου παροχής υπηρεσιών συντήρησης (service) παγκοσμίως

>£15m

Αποθέματα ανταλλακτικών Jenbacher 

27

Εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών σε 27 χώρες.

1989

Ξεκινήσαμε την εμπορική μας δραστηριότητα ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών το 1989. 

Ρωτήσετε για θέματα υπηρεσιών υποστήριξης - service

Μιλήστε με έναν ειδικό υπηρεσιών της Clarke Energy σχετικά με την υποστήριξη μετά την πώληση μηχανών Jenbacher.