Μηχανικός Σχεδιασμός και Υλοποίηση Έργου

Οι ομάδες μηχανικών της Clarke Energy αποτελούνται από ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς οι οποίοι πλαισιώνονται από ομάδα σχεδίασης υποβοηθούμενης από υπολογιστή (CAD). Οι ομάδες μηχανικών υποστηρίζουν τα έργα παραγωγής αερίου και την ενσωμάτωση των μηχανών αερίου στις εγκαταστάσεις σας. Η εμπλοκή τους μπορεί να ποικίλει από συμβουλές σχετικά με την παροχή απλώς μιας γεννήτριας έως και τη συμβολή στον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου έργου παραγωγής με το κλειδί στο χέρι. Οι μηχανικοί της Clarke Energy είναι υψηλά καταρτισμένοι και συνεργάζονται στενά με την Jenbacher με σκοπό να ενσωματώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις μηχανές αερίου σε μεγάλα έργα. Η ομάδα διαθέτει εκτεταμένες γνώσεις σχετικά με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών αερίου, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη της εγκατάστασής σας.

Η ομάδα συνεισφέρει στο έργο σας από το στάδιο της πώλησης μέχρι τη κατάρτιση λεπτομερούς μηχανικού σχεδιασμού και της εγκατάστασης. Η ομάδα μηχανικών της Clarke Energy μπορεί να σας παρέχει συμβουλές σχετικά με τις κατάλληλες προδιαγραφές εγκατάστασης και να συμβάλλει στην παράδοση ενός άριστου έργου.

Σχεδιασμός με υπολογιστή

Η ομάδα σχεδίασης υποβοηθούμενης από υπολογιστή (CAD) της Clarke Energy παρέχει ακριβή σχέδια υπό κλίμακα, διαγράμματα και διαγράμματα διεργασίας και οργάνων (PD&I) για την υποστήριξη των ομάδων πωλήσεων, μηχανικού σχεδιασμού και διαχείρισης έργου. Τα σχέδια κατά κανόνα εκπονούνται τρισδιάστατα ενώ γίνεται χρήση πολυάριθμων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των Autocad Plant, Autocad P&ID και Autodesk Navisworks.

Μηχανολογία

Οι έμπειροι μηχανολόγοι μηχανικοί της Clarke Energy καθοδηγούν και υποστηρίζουν το σχεδιασμό των μηχανολογικών στοιχείων της μονάδας σας.


Ηλεκτρολογία

Η Clarke Energy απασχολεί επίσης πολλούς ηλεκτρολόγους μηχανικούς, οι οποίοι ειδικεύονται στο ηλεκτρολογικό κομμάτι του έργου σας. Η ομάδα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των δεξιοτήτων μηχανικού σχεδιασμού της Clarke Energy και διαθέτει εμπειρία στα τοπικά ηλεκτρολογικά πρότυπα και απαιτήσεις.

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.