Μετατροπές, Τροποποιήσεις και Αναβαθμίσεις Μηχανών Αερίου Jenbacher

Η τεχνολογία μηχανών αερίου Jenbacher της INNIO συνεχίζει να αναπτύσσεται. Εάν διαθέτετε κάποια παλαιότερη έκδοση ή μη βέλτιστη μηχανή για τη δική σας περίπτωση, ενδέχεται να υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής, τροποποίησης ή αναβάθμισης της μηχανής σας.

Η Clarke Energy μπορεί να υποστηρίξει μια σειρά μετατροπών, τροποποιήσεων και αναβαθμίσεων για τις μηχανές αερίου Jenbacher.

Οφέλη μετατροπών, τροποποιήσεων και αναβαθμίσεων 

Βελτιώστε την απόδοση της επένδυσης μέσω:

 • Αυξημένης απόδοσης που συνεπάγεται μειωμένη χρήση καυσίμων ανά kWh.
 • Αυξημένης ισχύος.
 • Μειωμένου διαστήματος διακοπής λειτουργίας της μηχανής.

Συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Μεσαίου Μεγέθους Μονάδες Καύσης (MCPD)

Για τους πελάτες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μετατροπές μηχανών αερίου συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Μεσαίου Μεγέθους Μονάδες Καύσης της ΕΕ.

Οι εκπομπές οξειδίου του αζώτου (NOx) μπορούν να μειωθούν μέσω της αναβάθμισης της έκδοσης μηχανής ή της μετασκευής της καταλυτικής αναγωγής.

Οι αναβαθμίσεις εξοπλισμού των μηχανών αερίου περιλαμβάνουν:

 • Αισθητήρες
 • Συστήματα ελέγχου
 • Φίλτρα εμφύσησης
 • Ενδιάμεσους ψύκτες
 • Αντισταθμιστές καυσαερίων

Οι προσθήκες μηχανών αερίου περιλαμβάνουν:

 • Ανάκτηση CO2 μέσω καθαρισμού καυσαερίων
  – Το OXICAT μειώνει το CO και τους υδρογονάνθρακες
  – Επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR)
 • Αυτόματα συστήματα λίπανσης εναλλάκτη

Σύστημα MyPlant®

 • Πακέτο εξ αποστάσεως παρακολούθησης
 • Προγνωστική εύρεση σφαλμάτων

 Έχοντας ως αποτέλεσμα:

 • Αυξημένη διαθεσιμότητα
 • Μειωμένο κόστος συντήρησης
 • Μειωμένο λειτουργικό κόστος

Επιχειρηματικό Ήθος – Παροχή υπηρεσιών συντήρησης στο επίκεντρο 

Η Clarke Energy έχει δεσμευτεί να προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα υποστήριξης μετά την πώληση στους πελάτες της. Πιστεύουμε ότι τα υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας εξοπλισμού οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης της επένδυσης των πελατών μας.

Αυτό το κατορθώνουμε με τις υπεύθυνες τοπικές ομάδες υπηρεσιών συντήρησης (service), τα εγκεκριμένα από τον Κατασκευαστή Αρχικού Εξοπλισμού ανταλλακτικά, τον εξ αποστάσεως έλεγχο και διάγνωση καθώς και τις τοπικές ομάδες που διαθέτουμε οι οποίες θέτουν τις μηχανές σε λειτουργία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Clarke Energy της περιοχής σας προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανάθεση των μηχανών αερίου σε λειτουργία. 

Επικοινωνήστε μαζί μας >

 

Ρωτήσετε για θέματα υπηρεσιών υποστήριξης - service

Μιλήστε με έναν ειδικό υπηρεσιών της Clarke Energy σχετικά με την υποστήριξη μετά την πώληση μηχανών Jenbacher.