Περιφερειακή Ενέργεια

Τα περιφερειακά ενεργειακά προγράμματα, γνωστά ως τηλεθέρμανση ή ακόμα και τηλεψύξη, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) μπορεί να γίνει ο πυρήνας ενός σχεδίου διανεμόμενης ενέργειας. Σε ζεστές χώρες η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης είναι πιο πλεονεκτική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον κλιματισμό ή ψύξη μονάδων.

Οι μηχανές αερίου μπορούν να διαμορφωθούν για συμπαραγωγή, προσφέροντας ηλεκτρισμό και θέρμανση, μέρους ενός περιφερειακού προγράμματος τηλεθέρμανσης. Οι μηχανές αερίου μπορούν ακόμα να διαμορφωθούν για τριπαραγωγή, όπου εκτός από τα οφέλη της συμπαραγωγής, μπορεί να επιτευχθεί ψύξη μέσο ψηκτρών απορρόφησης για τη μετατροπή της θερμότητας σε ψύξη, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον κλιματισμό ή τη συντήρηση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Τα περιφερειακά ενεργειακά προγράμματα προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα όπως:

  • Βελτιωμένη απόδοση ενέργειας
  • Μειωμένα κόστη
  • Βελτιωμένη περιβαλλοντική προστασία
  • Ευελιξία καυσίμων
  • Ευκολία στη λειτουργία και συντήρηση
  • Αξιοπιστία και ανθεκτικότητα ενεργειακών πόρων
  • Άνεση και εξυπηρέτηση στους καταναλωτές


Κατανεμημένη
Ενέργεια

 Η κατανεμημένη ενέργεια σχετίζεται με την παροχή ενσωματωμένων εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ενεργειακής απόδοσης. Οι γεννήτριες τοποθετούνται κοντά στην περιοχή και ρυθμίζονται για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Η παραγωγή ηλεκτρισμού κοντά στον τελικό χρήστη μειώνει τις απώλειες που σχετίζονται με τη μεταφορά. Η θερμότητα από την διαδικασία της καύσης μπορεί να συλληφθεί με τη μορφή ζεστού νερού και να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση κοντά στη πηγή της παραγωγής. Η ολική ενεργειακή απόδοση ενός περιφερειακού ενεργειακού συστήματος χρησιμοποιώντας μηχανές ΣΗΘ μπορεί να ξεπεράσει το 90%. Η τοπική παραγωγή ενέργειας μέσο μιας μονάδας αυτοπαραγωγής ενέργειας μπορεί να βελτιώσει την ανθεκτικότητα των περιφερειακών προγραμμάτων.

Μάθετε περισσότερα

Για να μάθετε περισσότερα για το πως ένα περιφερειακό ενεργειακό πρόγραμμα μπορεί να υποστηριχτεί από μια μηχανή αερίου για ηλεκτρισμό, θέρμανση και ή ψύξη, παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο της Clarke Energy για περισσότερες πληροφορίες.

 

Any Further Questions?

If you have any technical questions that need answering, would like to arrange to speak to a sales advisor or book a feasibility study.