Γεωργικό βιοαέριο

Οι μονάδες γεωργικού βιοαερίου αξιοποιούν οργανικές ύλες που βρίσκονται σε καλλιέργειες για την παραγωγή βιοαερίου, μίας ανανεώσιμης πηγής που μετατρέπεται με τη σειρά της σε ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια μέσω της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Η μονάδα μπορεί να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δέχεται ενεργειακές καλλιέργειες, συγκομιζόμενες αποκλειστικά για να εισαχθούν στις εγκαταστάσεις χώνευσης ή απλά να δέχεται τα γεωργικά απόβλητα. Αυτές οι καλλιέργειες συνήθως ενσιρώνονται και αποθηκεύονται σε σιλό ή χοάνες και τροφοδοτούν συνεχώς τα χωνευτήρια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στην Ινδία οι μονάδες βιοαερίου είναι γνωστές και με το όνομα μονάδες παραγωγής ενέργειας gober.

Ενεργειακές καλλιέργειες και πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοαερίου

Οι πιο συνήθεις ενεργειακές καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοαερίου είναι:

  • Αραβόσιτος
  • Χλόη
  • Σιτάρι
  • Σίκαλη
  • Σιτοσίκαλη (τριτικάλε)
  • Φυτά κατηγορίας CAM όπως ο ανανάς

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες οργανικές ύλες όπως προϊόντα αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

Biogas CHP

Μονάδες παραγωγής γεωργικού βιοαερίου

Οι μονάδες παραγωγής γεωργικού βιοαερίου αποτελούνται κατά κανόνα από διάφορες χαμηλές δεξαμενές χώνευσης κατασκευασμένες είτε από σκυρόδεμα είτε από μέταλλο. Συχνά καλύπτονται από έναν σάκο αποθήκευσης αερίου διπλής στρώσης, δίνοντάς τους μια χαρακτηριστική εμφάνιση. Η μεγαλύτερη ποσότητα του βιοαερίου παράγεται από την πρώτη δεξαμενή χώνευσης, ενώ μικρότερη ποσότητα βιοαερίου παράγεται στη δευτερεύουσα δεξαμενή αποθήκευσης και χώνευσης.

Ενδεικτικά, 4 στρέμματα καλλιέργειας αραβοσίτου αποδίδει ποσότητα αερίου ικανή να παράξει 1kW ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά προσέγγιση, απαιτούνται 2.000 στρέμματα ενσιρώματος ακέραιων φυτών αραβοσίτου για την παραγωγή επαρκούς ποσότητας πρώτης ύλης για ηλεκτρική ενέργεια 500kW (συνδυασμός χωνευτηρίου και μηχανής αερίου).

Electrical output from biogas plant feedstocks, www.clarke-energy.com


Οικονομικές παράμετροι του γεωργικού βιοαερίου

Συνήθως, οι μονάδες βιοαερίου αντλούν έσοδα από μία καθορισμένη τιμή ανάληψης για την επεξεργασία αποβλήτων, μία ροή εσόδων από τη διάθεση του ηλεκτρισμού και της θερμότητας (ή του βιομεθανίου) και πιθανόν και μία ροή εσόδων από την πώληση βελτιωτικών εδάφους.

Οι μονάδες βιοαερίου γεωργικής προέλευσης είναι συχνά πιο ευάλωτες στο κόστος λόγω της έλλειψης σταθερής τιμής ανάληψης αποβλήτων. Υπάρχει επίσης ένα κόστος που αφορά την καλλιέργεια των πρώτων υλών για τα χωνευτήρια. Εξαιτίας όλων αυτών, υπάρχουν κάποιοι σοβαροί οικονομικοί παράγοντες που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη όπως:

  • Η αποδοτικότητα των μηχανών βιοαερίου ΣΗΘ (αποδοτικότητα μετατροπής σε ηλεκτρισμό και θερμότητα)
  • Η διαθεσιμότητα των μηχανών ΣΗΘ (αριθμός ωρών λειτουργίας ανά έτος)

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.