Αναβαθμίσεις, Επισκευές και Ανακατασκευές

Εξερευνήστε την εγκατάσταση επισκευών που διαθέτουμε στο Νόουσλι,  μέσω της παρακάτω περιήγησης 360°:

Η συντήρηση μηχανών αερίων συνήθως χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες: την προγραμματισμένη και τη μη-προγραμματισμένη συντήρηση.

Προγραμματισμένη συντήρηση

Προκειμένου η γεννήτρια να εξασφαλίσει τα υψηλότερα επίπεδα διαθεσιμότητας, η προγραμματισμένη συντήρηση πρέπει να ολοκληρωθεί σε συγκεκριμένα στάδια της λειτουργικής ζωής της μηχανής αερίου. Η διάρκεια λειτουργικής ζωής υπολογίζεται σε αριθμό πραγματικών ωρών λειτουργίας. Κάθε μηχανή έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης που σχετίζεται με την ποιότητα του αερίου καυσίμου της μηχανής. Για παράδειγμα, το φυσικό αέριο είναι καθαρότερο και λιγότερο προβληματικό από το αέριο ΧΥΤΑ ή το βιοαέριο. Η αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών, όπως λάδι και φίλτρα συνήθως πραγματοποιείται κάθε 1.000 – 2.000 ώρες λειτουργίας. Οι προγραμματισμένες ενδιάμεσες υπηρεσίες συντήρησης πραγματοποιούνται έπειτα από διαστήματα 10.000 ωρών.

Ανακατασκευές

Στις 60.000 ώρες λειτουργίας οι μηχανές αερίου Jenbacher ανακατασκευάζονται πλήρως. Στην ανακατασκευή των 60.000 ωρών η μηχανή ιδανικά αφαιρείται από τη μονάδα προκειμένου να αποσυναρμολογηθεί και να ανακατασκευαστεί πλήρως μέσω εξειδικευμένων μηχανημάτων. Αυτό πραγματοποιείται είτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ανακατασκευών στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου είτε στο Γένμπαχ της Αυστρίας, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση της μονάδας. Εάν λάβουμε έγκαιρη ειδοποίηση, μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή μια ανακαινισμένη μηχανή αντικατάστασης την στιγμή που χρειάζεται να πραγματοποιηθεί η ανακατασκευή της μηχανής. Κάτι τέτοιο μειώνει το διάστημα διακοπής λειτουργίας της μονάδας παραγωγής σας. Εναλλακτικά, όταν δεν είναι δυνατή η αφαίρεση της μηχανής, μπορεί να πραγματοποιηθεί επιτόπου ανακατασκευή. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν αποτελεί ιδανική λύση και είναι περισσότερο χρονοβόρα απ’ ότι η χρήση μηχανής αντικατάστασης.

Μη Προγραμματισμένη συντήρηση

Οι μηχανές αερίου Jenbacher είναι γνωστές για την αξιοπιστία τους, ωστόσο κατά καιρούς ενδέχεται να υπάρχει ανάγκη για τη μη προγραμματισμένη συντήρησή τους. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε σφάλματα, προβλήματα με την ποιότητα του αερίου καυσίμου ή με τα εξαρτήματα. Η καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης μη προγραμματισμένης συντήρησης είναι να διασφαλίσετε ότι το αέριο σας πληροί τις τεχνικές οδηγίες της Jenbacher για την ποιότητα του αερίου καυσίμου και έπειτα να προχωρήσετε σε ένα ολοκληρωμένο συμβόλαιο συντήρησης με την Clarke Energy. Είναι επίσης δυνατό να ρυθμίσετε τον εξ αποστάσεως έλεγχο της μονάδας παραγωγής αερίου Jenbacher. Ο εξ αποστάσεως έλεγχος σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την απόδοση της γεννήτριας σας και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω μηνύματος ή e-mail σχετικά με σφάλματα ή μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας.

Αναβαθμίσεις

Κατά την επιθεώρηση της μηχανής σας, είναι δυνατή η αναβάθμιση όλων των εξαρτημάτων στις πιο πρόσφατες εκδόσεις. Αυτό μπορεί να προσφέρει πρόσθετα οφέλη στον πελάτη αφού αυξάνει την απόδοση της παραγωγής. Επικοινωνήστε με το γραφείο της Clarke Energy της περιοχής σας για να διαπιστώσετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες αναβαθμίσεις για τον δικό σας εξοπλισμό παραγωγής.

 

Επιχειρηματικό Ήθος – Παροχή υπηρεσιών συντήρησης στο επίκεντρο 

Η Clarke Energy έχει δεσμευτεί να προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα υποστήριξης μετά την πώληση στους πελάτες της. Πιστεύουμε ότι τα υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας εξοπλισμού οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης της επένδυσης των πελατών μας.

Αυτό το κατορθώνουμε με τις υπεύθυνες τοπικές ομάδες υπηρεσιών συντήρησης (service), τα εγκεκριμένα από τον Κατασκευαστή Αρχικού Εξοπλισμού ανταλλακτικά, τον εξ αποστάσεως έλεγχο και διάγνωση καθώς και τις τοπικές ομάδες που διαθέτουμε οι οποίες θέτουν τις μηχανές σε λειτουργία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Clarke Energy της περιοχής σας προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανάθεση των μηχανών αερίου σε λειτουργία. 

Επικοινωνήστε μαζί μας >

 

Ρωτήσετε για θέματα υπηρεσιών υποστήριξης - service

Μιλήστε με έναν ειδικό υπηρεσιών της Clarke Energy σχετικά με την υποστήριξη μετά την πώληση μηχανών Jenbacher.