Τριπαραγωγή / Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης

Η τριπαραγωγή, ή αλλιώς συμπαραγωγή ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης (ΣΗΘΨ) είναι η διαδικασία, κατά την οποία μέρος της θερμότητας που παράγεται από μια μονάδα συμπαραγωγής χρησιμοποιείται για την παραγωγή ψυχρού νερού για κλιματισμό ή ψύξη.  Για την παροχή της συγκεκριμένης λειτουργίας ένας ψύκτης απορρόφησης συνδέεται με το σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ). Η τετραπαραγωγή προχωρά αυτή τη διαδικασία ένα βήμα παραπέρα με την προσθήκη συστημάτων καθαρισμού του διοξειδίου του άνθρακα από τα καυσαέρια της μηχανής. Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και ψύξης (ΣΗΨ) είναι η συνδυασμένη χρήση μόνο ηλεκτρικής ενέργειας και ψύξης.  

Λύσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης από την Clarke Energy 

Ανακαλύψτε πώς η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης (συμπαραγωγή / τριπαραγωγή) ενσωματώνεται στα βιομηχανικά εργοστάσια των πελατών μας με σκοπό την εξοικονόμηση χρημάτων και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Οι λύσεις ΣΗΘΨ της Clarke Energy έχουν αξιοποιηθεί με επιτυχία σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλόντων όπως: πανεπιστήμια, νοσοκομεία, εμπορικά κτίρια και κέντρα δεδομένων.

Οφέλη της τριπαραγωγής

Τα συστήματα τριπαραγωγής προσφέρουν πολλά οφέλη, όπως:

 • Επιτόπια, υψηλής απόδοσης παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.
 • Μειωμένο κόστος καυσίμων και ενέργειας.
 • Χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη μέγιστη ζήτηση τους θερινούς μήνες.
 • Η θερμότητα του κινητήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ατμού από θερμό νερό για επιτόπια χρήση.
 • Σημαντικές μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
 • Αποφυγή επιβλαβών χημικών ρύπων δεδομένου ότι χρησιμοποιείται το νερό ως ψυκτικό μέσο.
 • Ωφέλιμο για τη βελτίωση των βαθμολογήσεων ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, όπως η Green Star και NABERS της Αυστραλίας.

Η εμπειρία της Clarke Energy στον τομέα της ΣΗΘ σε παγκόσμιο επίπεδο

>7GW

Εγκατεστημένη ενέργεια παγκοσμίως

>1.4GW

Εγκατεστημένη ΣΗΘ παγκοσμίως

 

>500

Μηχανικοί τοπικού δικτύου υπηρεσιών συντήρησης 

Ταχεία απόδοση επένδυσης

Γρήγορη αποπληρωμή εγκαταστάσεων ΣΗΘ

Προγραμματίστε μία ΔΩΡΕΑΝ μελέτη ενεργειακών δυνατοτήτων

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν, χωρίς δέσμευση μελέτη σκοπιμότητας της ενεργειακής ζήτησης της επιχείρησής σας.

Εφαρμογές ΣΗΘΨ

Ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών καυσίμων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της συμπαραγωγής. Στις εφαρμογές μηχανών αερίου, ο εξοπλισμός ΣΗΘΨ εφαρμόζεται συνήθως σε:

Τα συστήματα τριπαραγωγής παρέχουν ενέργεια σε τρεις μορφές: ηλεκτρισμό, θερμότητα και ψυχρό νερό.

Οι ψύκτες απορρόφησης παρέχουν μια οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση έναντι της συμβατικής ψύξης. Ο συνδυασμός υψηλής απόδοσης, εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας χαμηλών εκπομπών και ψυκτών απορρόφησης επιτρέπει τη μέγιστη συνολική απόδοση καυσίμου, την εξάλειψη επιβλαβών ψυκτικών μέσων και μειωμένες συνολικές εκπομπές αερίων ρύπων. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαμορφώσεις μονάδων ΣΗΘ απ’ όπου μπορεί να προέλθει η ψύξη. Αυτές περιλαμβάνουν:

 

Ψύκτες απορρόφησης

 • Λειτουργία με χρήση θερμού νερού
 • Λειτουργία με χρήση ατμού
 • Άμεση θερμότητα μέσω καύσης

Μηχανές ψύξης με συμπίεση

 • Άμεση ισχύς κίνησης
 • Ηλεκτρική ισχύς κίνησης

​Ο συνδυασμός μονάδων ΣΗΘ με συστήματα ψηκτρών απορρόφησης επιτρέπει τη χρήση των εποχικών πλεονασμάτων θερμότητας για ψύξη. Το θερμό νερό από τα κυκλώματα ψύξης των μονάδων χρησιμεύει ως ισχύς κίνησης για τον ψύκτη απορρόφησης. Τα θερμά καυσαέρια από τη μηχανή αερίου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ενέργειας για την παραγωγή ατμού, η οποία μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας για έναν εξαιρετικά αποδοτικό, διπλής δράσης ψύκτη ατμού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, έως και το 80% της θερμικής παραγωγής της μονάδας συμπαραγωγής μετατρέπεται σε ψυχρό νερό. Έτσι, η αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους και η συνολική απόδοση της μονάδας συμπαραγωγής μπορούν να αυξηθούν σημαντικά.

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής ψύξης

Η τεχνολογία ψύξης που βασίζεται σε απορρόφηση προσφέρει την πιο αναγνωρισμένη και οικονομική λύση για συστήματα κλιματισμού μειωμένων εκπομπών.

 • Λειτουργεί με θερμότητα, χρησιμοποιώντας σχετικά οικονομική «πλεονάζουσα ενέργεια».
 • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να τροφοδοτηθεί στο δίκτυο ηλεκτρισμού ή να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των ηλεκτρικών απαιτήσεων της μονάδας.
 • Κατά τη διάρκεια ψυχρών περιόδων, η θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των απαιτήσεων θέρμανσης.
 • Οι ψύκτες απορρόφησης δεν έχουν κινητά στοιχεία και επομένως δεν υπάρχει φθορά και το κόστος συντήρησης είναι χαμηλό.
 • Το σύστημα απορρόφησης έχει αθόρυβη λειτουργία.
 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και κύκλου ζωής.
 • Η χρήση νερού ως ψυκτικό μέσο αντικαθιστά τη χρήση ουσιών που καταστρέφουν το όζον.

Οι ικανότητές μας

Σε όλο τον κόσμο, δίνεται νέα έμφαση σε έργα που συνδυάζουν την προστασία του κλίματος και την οικονομική παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας. Η τεχνολογία ψυκτών απορρόφησης αποτελεί βέλτιστη λύση για μια αποτελεσματική πηγή ψύξης και θερμότητας καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, ειδικά όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια μονάδα συμπαραγωγής μηχανών αερίου.

Περισσότερα από 500 συστήματα με μηχανές αερίου Jenbacher σε συνδυασμό με ψύκτες απορρόφησης έχουν παραδοθεί παγκοσμίως. 

Βασικά αριθμητικά στοιχεία

   • Απαιτούνται περίπου 150-170 kW αποδιδόμενης ψύξης ανά 1.000τ.μ. χώρου γραφείου.
   • Ο όρος τόνοι ψύξης (TR) χρησιμοποιείται γενικά ως μονάδα ψυχρής ενέργειας.
   • 1 TR (μετρικό σύστημα) = 3,86kWh, 1 TR (ΗΠΑ) 3,52kWh
   • Ο όρος συντελεστής απόδοσης (COP) χρησιμοποιείται για αναφορά στην αποδοτικότητα ενός ψύκτη απορρόφησης. Για ψύκτες θερμού νερού, ο συντελεστής απόδοσης κυμαίνεται μεταξύ 0,6 – 0,8 και για ψύκτες ατμού διπλής δράσης μεταξύ 1,2 – 1,3.
   • Μπορούν να επιτευχθούν θερμοκρασίες ψυχρού νερού έως και 4,5°C με τη χρήση άλατος βρωμιούχου λιθίου.
   • Θερμοκρασίες έως και -60°C μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση αμμωνίας.

Ενδιαφέρεστε να εγκαταστήσετε ένα σύστημα ΣΗΘ στην επιχείρησή σας;

Μιλήστε με το γραφείο της Clarke Energy για να συζητήσετε σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να εξεταστούν οι δυνατότητες ενεργειακών λύσεων.