Βιομηχανική Παραγωγή

Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) που βασίζεται σε μηχανές αερίου προσφέρει ένα μεγάλο εύρος οφελών για τις βιομηχανίες και τους κατασκευαστές. Η βιομηχανική ΣΗΘ βασιζόμενη σε μηχανές αερίου ή οι μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης (ΣΗΘΨ) είναι σε θέση να παρέχουν σημαντική εξοικονόμηση σε δαπάνες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παροχή ηλεκτρισμού, θερμότητας και, σε κάποιες περιπτώσεις, ψύξης. Οι κυβερνήσεις ορισμένων κρατών προσφέρουν φορολογικές ελαφρύνσεις στους ιδιοκτήτες μονάδων ΣΗΘ. Οι βιομηχανικές μονάδες ΣΗΘ μπορούν να δεχθούν ένα μεγάλο εύρος ανανεώσιμων καυσίμων χαμηλού άνθρακα, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου, του βιοαερίου, του βιομεθανίου και του υδρογόνου.

Οι μηχανές αερίου μπορούν να αξιοποιηθούν ως μέρος δεσμευμένης κατανάλωσης των εγκαταστάσεων των μονάδων παραγωγής ή από ανεξάρτητους παραγωγούς ενέργειας που πωλούν σε κατασκευαστές μέσω συμφωνητικών πώλησης ενέργειας. Οι μηχανές αερίου μπορούν ακόμη να αξιοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας ή αποθήκευσης ως μέρος μικροδικτύων.

Οφέλη της ΣΗΘ για κατασκευαστές και βιομηχανικές επιχειρήσεις

  • Μεγαλύτερη εξοικονόμηση οικονομικών πόρων σε σχέση με την ξεχωριστή αγορά ηλεκτρισμού και καυσίμων για θέρμανση.
  • Ενεργειακή απόδοση.
  • Μείωση εκπομπών.

Σταθερή, ανθεκτική προμήθεια ενέργειας

Με τη χρήση του τοπικού δικτύου παροχής αερίου αγωγού οι μονάδες ΣΗΘ που βασίζονται σε μηχανές αερίου παρέχουν σταθερή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία, εάν χρειαστεί, μπορεί να απομονωθεί από το τοπικό δίκτυο ηλεκτρισμού. Η θερμότητα που παράγεται από τις μηχανές μπορεί να ανακτηθεί είτε ως θερμό νερό είτε ως ατμός για χρήση στη βιομηχανική μονάδα. Επίσης, αν υπάρχει τοπική ζήτηση για ενέργεια ψύξης, η θερμότητα μπορεί να τροφοδοτηθεί σε ψύκτες απορρόφησης παρέχοντας έτσι μία πηγή κρύου (ψυχρού) νερού. Αυτό το κρύο νερό με τη σειρά του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη συστημάτων ψύξης ή κλιματισμού. Τα συστήματα που παρέχουν ηλεκτρισμό, θερμότητα και ψύξη ονομάζονται μονάδες τριπαραγωγής. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει περαιτέρω προοπτικές εξέλιξης για τους βιομηχανικούς χρήστες που απαιτούν διοξείδιο του άνθρακα.

Στα συστήματα τετραπαραγωγής το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να ανακτηθεί και να καθαριστεί από τις εξατμίσεις των μηχανών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πεδία εφαρμογής για αυτό το διοξείδιο του άνθρακα, όπως στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών ή τα θερμοκήπια για την προώθηση της ανάπτυξης των φυτών.

Βίντεο – Βιομηχανική παραγωγή και ΣΗΘ

 

Βελτίωση περιβαλλοντικών επιδόσεων

Το φυσικό αέριο διαθέτει τα χαμηλότερα επίπεδα παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα και είναι το καθαρότερο από όλα τα ορυκτά καύσιμα. Οι μηχανές αερίου Jenbacher παράγουν ηλεκτρισμό σε υψηλές αποδόσεις αξιοποιώντας τη συγκεκριμένη πηγή καυσίμου στο μέγιστο βαθμό. Η χρήση της συμπαραγωγής για ενσωματωμένη παραγωγή συμβάλλει στην μείωση των απωλειών ηλεκτρικού ρεύματος που αφορούν τη μετάδοσή του από κεντρικές μονάδες παραγωγής. Με την προσθήκη των συστημάτων ανάκτησης διοξειδίου του άνθρακα, αυτό μπορεί να δεσμευτεί στα φυτά ή να χρησιμοποιηθεί σε κατασκευαστικές διαδικασίες συμβάλλοντας έτσι στην παροχή υψηλότερων επιπέδων περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Industrial CHP schematic

Βιομηχανικές και κατασκευαστικές εφαρμογές

Τα συστήματα συμπαραγωγής μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία σε ένα μεγάλο εύρος βιομηχανικών εφαρμογών όπως στις βιομηχανίες:

Αγροχημικα Οικοδομών Υάλου Χαρτοβιομηχανία
Αυτοκινητοβιομηχανία Γαλακτοβιομηχανία Ιατρικού εξοπλισμού Φαρμάκων
Πλινθοποιία Βαφών & Χημικών Εξόρυξης Ελαστικών
Ζυθοποιία Μηχανολογίας Πετρελαίου και αερίου Χάλυβα
Κεραμοποιία Επεξεργασίας τροφίμων Συσκευασίας Κλωστοϋφαντουργία

 

Ισχύς σε κατάσταση αναμονής

Οι μηχανές αερίου μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν ως μονάδες παραγωγής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής που έχουν την ικανότητα να λειτουργήσουν ως εφεδρική ενέργεια και είναι μία εναλλακτική λύση έναντι των μηχανών ντίζελ. Μάθετε περισσότερα εδώ.

 

Μάθετε περισσότερα

Εάν θα θέλατε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς θα μπορούσε η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας βασισμένη σε μηχανές αερίου να βοηθήσει την επιχείρησή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Clarke Energy της περιοχής σας.

 

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.