Ψήκτρες Απορρόφησης

Ψήκτρες Απορρόφησης

Οι ψήκτρες απορρόφησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή λύσεων τριπαραγωγής για μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Οι ψήκτρες απορρόφησης παράγουν ψυχρό νερό θερμαίνοντας δύο διαφορετικές ουσίες που βρίσκονται σε θερμική ισορροπία κατά τον διαχωρισμό και επανενώνοντάς τες στην συνέχεια μέσω αφαίρεσης θερμότητας. Ένα παράδειγμα δύο ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτήν τη διαδικασία είναι το νερό και το βρωμιούχο λίθιο.

Οι ψήκτρες απορρόφησης μπορούν να συνδυαστούν με έργα ΣΗΘ για την παροχή τριπαραγωγής ή συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης (ΣΗΘΨ). Η είσοδος και έξοδος θερμότητας που επιτυγχάνεται εν κενό υπό διαφορετικές συνθήκες πίεσης (~8-70mbar), οδηγεί το υλικό σε ανισορροπία, αναγκάζοντάς τους έτσι να υποστούν εκρόφηση ή απορρόφηση. Το νερό που δρα ως ψυκτικό μέσο και το αλάτι βρωμιούχου λιθίου που δρα ως μέσο απορρόφησης χρησιμοποιούνται γενικά για την παραγωγή ψυχρού νερού σε ένα εύρος θερμοκρασιών μεταξύ 6-12°C. Εναλλακτικά, με τη χρήση της αμμωνίας ως ψυκτικό μέσο και του νερού ως μέσου απορρόφησης, μπορεί να επιτευχθεί χαμηλότερη θερμοκρασία ψύξης της τάξεως των -60°C.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την τριπαραγωγή με μηχανές αερίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Clarke Energy της περιοχής σας.

Έργα

Ενδιαφέρεστε να εγκαταστήσετε μία μηχανή αερίου Jenbacher;

Εάν έχετε περισσότερες τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση μηχανών Jenbacher στην επιχείρησή σας ή για να προγραμματίσετε μία επιτόπια επίσκεψη: