Υβριδικές Λύσεις Ενέργειας

Μηχανές υβριδικού αερίου και μπαταρίες

Τα υβριδικά συστήματα με ενσωματωμένες μηχανές αερίου και τεχνολογία συστήματος αποθήκευσης ενέργειας μπαταρίας (ESS) μπορούν να συνδυάσουν τα οφέλη της ταχείας απόκρισης διανομής ενέργειας από μπαταρίες και της μακροπρόθεσμης και χαμηλής σε άνθρακα ή ανανεώσιμης ενέργειας που διατίθεται από τις μηχανές αερίου.

Οι υβριδικές μονάδες παραγωγής ενέργειας είναι δυνατό να σχεδιαστούν έτσι ώστε να λαμβάνουν διαλείπουσα ισχύ εκφορτίζοντας ή φορτίζοντας το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας χωρίς την ανάγκη διατήρησης επαρκούς εναλλασσόμενου αποθέματος στην περίπτωση συστήματος απομονωμένης λειτουργίας. Σε τέτοιες μονάδες η θερμική μονάδα λειτουργεί με αυξημένο συντελεστή φορτίου και συνεπώς υψηλότερη θερμική απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση πρωτογενούς καυσίμου. Επιπλέον, μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση κόστους συντήρησης καθώς οι ώρες λειτουργίας της μονάδας ανά kW ισχύος μειώνονται σημαντικά.

Για μονάδες συνδεδεμένες με δίκτυα, μια υβριδική διαμόρφωση μπορεί να συμβάλλει στην αποφυγή περιπτώσεων και χρεώσεων μέγιστης ζήτησης, καθώς και στη βελτίωση της απόδοσης της εγκατάστασης. Στις εφαρμογές ΣΗΘ είναι πιθανό μια θερμική μονάδα να μετατοπίσει τον χρόνο της ενέργειας που παράγεται σε μια φάση μέγιστης ζήτησης ούτως ώστε να βοηθήσει στη μείωση ή την αποφυγή δαπανηρών εισαγωγών ενέργειας από το δίκτυο.

Οι δυνατότητες των υβριδικών μονάδων παραγωγής της Clarke Energy

Η Clarke Energy μπορεί να παρέχει είτε μεμονωμένες μηχανές αερίου είτε λύσεις υβριδικής ενέργειας μηχανών αερίου / τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, σε συνδυασμό με την υποστήριξη σε προγραμματιστές μικροδικτύων. Μπορούμε επίσης να παρέχουμε λύσεις μηχανικού σχεδιασμού, ανάληψης συμβάσεων και κατασκευών (EPC) για τους πελάτες μας, υποστηριζόμενες από συμφωνητικά μακροχρόνιας συντήρησης.

Επικοινωνήστε με το γραφείο Clarke Energy της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες.

Any Further Questions?

If you have any technical questions that need answering, would like to arrange to speak to a sales advisor or book a feasibility study.