Κέντρα Δεδομένων

Κέντρα δεδομένων ΣΗΘ / Συμπαραγωγή

Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές για τον κλάδο των κέντρων δεδομένων. Ο ηλεκτρισμός και η θερμότητα που ανακτώνται από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για δεσμευμένη κατανάλωση που λειτουργούν με μηχανές αερίου μπορούν να αξιοποιηθούν για επιτόπια χρήση. Η μετατροπή της θερμότητας σε ψύξη μέσω ψυκτών απορρόφησης ονομάζεται συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και ψύξης, η οποία αποτελεί μέρος της τριπαραγωγής, και μπορεί να αξιοποιηθεί για την υποστήριξη της ψύξης των φορτίων των κέντρων δεδομένων.

Οφέλη της ΣΗΘ στα κέντρα δεδομένων

  • Μείωση ενεργειακών δαπανών – Η συνολική απόδοση (ηλεκτρική και θερμική) μπορεί να αγγίξει το 95% με τη χρήση ευρέος φάσματος καυσίμων.
  • Ανθεκτική και ισχυρή ενέργεια – Δε χρειάζεται να βασίζεστε αποκλειστικά στο δίκτυο για να διασφαλίσετε την παροχή ενέργειας στην μονάδα σας 24/7.
  • Πιο φιλικό προς το περιβάλλον – Καύση λιγότερης ποσότητας καυσίμου ανά MW, με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Η τεχνολογία χαμηλών εκπομπών (DLE) μπορεί να διατηρήσει τις εκπομπές άνθρακα σε χαμηλά επίπεδα ενώ παράλληλα εξαλείφει τις απαιτήσεις των συστημάτων σε νερό.
  • Τυποποιημένος σχεδιασμός – Μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με δυνατότητα κλιμάκωσης ανάλογα με τις ειδικές χωροταξικές απαιτήσεις σας.
  • Ευέλικτη ενέργεια – Η θερμική ενέργεια μπορεί να αποθηκευτεί για μελλοντική χρήση, η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να τροφοδοτήσει το δημόσιο δίκτυο ή να χρησιμοποιηθεί για τεχνητό φωτισμό, με ένα προαιρετικό αλλά ολοκληρωμένο σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου φωτισμού.

Χαρακτηριστικά των κέντρων δεδομένων

Τα κέντρα δεδομένων έχουν εξελιχθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα με τον Νόμο του Μουρ, ο αριθμός των τρανζίστορ διπλασιάζεται σχεδόν κάθε δύο χρόνια. Ωστόσο, από τη στιγμή που η παγκόσμια κίνηση δεδομένων και ο αριθμός των ατόμων που συνδέονται στον παγκόσμιο ιστό άρχισε να αυξάνεται σταθερά, η δυναμικότητα των κέντρων δεδομένων έχει εξίσου αυξηθεί. Ανάλογα με τα την αναμενόμενη κίνηση δεδομένων και τον εξοπλισμό για την κάλυψη συγκεκριμένων απαιτήσεων των χρόνων λειτουργικότητας, τα κέντρα δεδομένων μπορούν να καταλάβουν από δωμάτια κτιρίου μέχρι ολόκληρα κτίρια από μόνα τους, με έως και 25.000 διακομιστές και κατανάλωση ενέργειας πολλών MW.

Παράγοντας  Unit  Value
Πυκνότητα ψύξης  kWh/m3  ~0.75
Μέσος όρος αποδοτικότητας χρήσης ισχύος (PUE) υπερσύγχρονων κέντρων
Αποδοτικότητα χρήσης νερού (WUE) υπερσύγχρονων κέντρων  l/kWh/yr  ~0.3
Διαθεσιμότητα κατηγορίας 4   %  99.995

 

Τα κέντρα δεδομένων αποτελούν καταναλωτές υψηλής ηλεκτρικής ενέργειας, με συνέπεια τα πολύ υψηλά κόστη. Απαιτούν ενέργεια υψηλής ποιότητας όσον αφορά την αξιοπιστία προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία τους. Μελλοντικές προκλήσεις για τα κέντρα δεδομένων αποτελούν η πύκνωση του ηλεκτρικού φορτίου και η αύξηση της θερμικής διάχυσης των διακομιστών. Συνεπώς, είναι κεντρικής σημασίας η αξιολόγηση της ενεργειακής κατανάλωσης και της ενεργειακής απόδοσης, η οποία πραγματοποιείται μέσω του υπολογισμού παραμέτρων όπως η αποδοτικότητα χρήσης ισχύος (PUE), δηλαδή η αναλογία της συνολικής ισχύος των εγκαταστάσεων με την ισχύ του εξοπλισμού ΤΠ και η αποδοτικότητα χρήσης νερού (WUE). Η αποδοτικότητα χρήσης ισχύος και η αποδοτικότητα χρήσης νερού είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς η δυναμικότητα ενός κέντρου δεδομένων συνήθως περιορίζεται από την απόδοση του συστήματος ψύξης και το συνολικό κόστος ηλεκτρισμού και όχι από την απόδοση του επεξεργαστή.

 

Τα κέντρα δεδομένων χωρίζονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους σε κατηγορίες. Όσο πιο υψηλή η κατηγορία, τόσο πιο ισχυρή και διαρκής είναι η λειτουργία τους. Οι απαιτήσεις του χρόνου λειτουργικότητας μπορούν να αυξηθούν από το 99,671% (Κατηγορία 1) στο 99,995% (Κατηγορία 4). Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη εφεδρεία των εγκατεστημένων εξαρτημάτων προκειμένου να φτάσουν σε υψηλότερες κατηγορίες. Η ποσότητα των ψηφιακών δεδομένων παγκοσμίως διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια, το οποίο συνεπάγεται μία ανάλογη αύξηση στις απαιτούμενες υποδομές των κέντρων δεδομένων. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο για τα κέντρα δεδομένων να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτα όσον αφορά την επέκταση και την αναβάθμιση του λογισμικού τους. Σε συνδυασμό με τις επερχόμενες πρωτοβουλίες στον τομέα της πράσινης ενέργειας, η υψηλή αποδοτικότητα και οι αξιόπιστες, αρθρωτές υποδομές αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τα υπερσύγχρονα κέντρα δεδομένων.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ΣΗΘ των κέντρων δεδομένων ή για να ζητήσετε μία αξιολόγηση του έργου σας, σας παρακαλούμε να υποβάλετε το αίτημά σας εδώ.

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.