Μηχανικός σχεδιασμός, ανάθεση συμβάσεων και κατασκευές (EPC)

Μηχανικός σχεδιασμός, ανάθεση συμβάσεων και κατασκευές μονάδων παραγωγής ενέργειας με μηχανές αερίου.

Η Clarke Energy είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού σχεδιασμού, ανάθεσης συμβάσεων και κατασκευών (EPC) παρέχοντας την προμήθεια και συντήρηση μηχανών αερίου ή άλλου εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας. Η Clarke Energy προσθέτει αξία στην κύρια ενεργειακή παραγωγή μέσω των υπηρεσιών σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης. Το φάσμα των προμηθειών μας εκτείνεται από την πώληση μεμονωμένων μηχανών μέχρι μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, ολοκληρωμένες μονάδες παραγωγής ενέργειας, ενσωμάτωση άλλων μορφών παραγωγής ενέργειας, υβριδικές λύσεις ή λύσεις μικροδικτύων.

Οι λύσεις μας ξεκινούν από το στάδιο των πωλήσεων, με τους μηχανικούς πωλήσεών μας να συνεργάζονται στενά με τα τμήματα σχεδιασμού και διαχείρισης έργου για την ανάπτυξη μιας κατάλληλης τεχνικής λύσης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Στόχος μας είναι η καλύτερη κατανόηση των εξειδικευμένων αναγκών και προβλημάτων των πελατών μας και ακολούθως η ανάπτυξη μιας κατάλληλα κοστολογημένης και λεπτομερούς πρότασης. Εάν μείνετε ικανοποιημένοι με την προσφορά μας, το έργο σας περνάει από την ομάδα πωλήσεων στις ομάδες σχεδιασμού και διαχείρισης έργου μας. Εάν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες ή θα θέλατε να αναθέσετε κάποια συγκεκριμένη προμήθεια στην Clarke Energy, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η Clarke Energy είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού σχεδιασμού, ανάθεσης συμβάσεων και κατασκευών (EPC) παρέχοντας την προμήθεια και συντήρηση μηχανών αερίου ή άλλου εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας.

 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και υποστήριξη.
 • Ολοκληρωμένος μηχανικός και ηλεκτρολογικός σχεδιασμός.
 • Ολοκληρωμένη τρισδιάστατη προτυποποίηση.
 • Συντονισμός συμμόρφωσης κτιρίων και εγκαταστάσεων.
 • Κατασκευή, επιθεώρηση και αποκατάσταση εγκαταστάσεων, καθώς και εγκατάσταση βασικών δομών με διάφορες μεθόδους στήριξης.
 • Διαχείριση διαδικασιών επιθεωρήσεων και δοκιμών (ITP) – ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Οι εργοταξιακές εργασίες περιλαμβάνουν:

 • Οδικά έργα
 • Χωματουργικά έργα
 • Κατασκευές σκυροδέματος
 • Χαλυβουργικές και οικοδομικές εργασίες
 • Συστήματα αποστράγγισης ακάθαρτων και επιφανειακών υδάτων


Από τον σχεδιασμό στην ολοκλήρωση

Οφέλη

 • Ενιαίο κέντρο επαφής από την ολοκλήρωση της πώλησης μέχρι την θέση σε λειτουργία.
 • Ανάθεση του έργου σας σε αφοσιωμένους Υπεύθυνουσ Έργων.
 • Υποστήριξη στην παροχή εγκατάστασης με το κλειδί στο χέρι.

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.