Νοσοκομεία

ΣΗΘ στα Νοσοκομεία / Συμπαραγωγή

Εξοικονομήστε από την ενέργεια, δαπανήστε σε θεραπείες

Η χρήση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) σε νοσοκομεία είναι ένας ιδανικός τρόπος επίτευξης βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης και μειωμένων εκπομπών άνθρακα. Η χρήση τους συμβάλλει στη μεγέθυνση των περιορισμένων οικονομικών πόρων των νοσοκομείων. Το φυσικό αέριο είναι ένα καύσιμο καθαρής καύσης και χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Οι μονάδες ΣΗΘ διευκολύνουν την υψηλά αποδοτική χρήση αυτού του καυσίμου, με την ανάκτηση όχι μόνο ηλεκτρισμού αλλά και θερμότητας. Εάν το νοσοκομείο έχει ανάγκη για ψύξη, η τεχνολογία τριπαραγωγής (ή συμπαραγωγής ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης) του νοσοκομείου μπορεί να παράγει μία συμπληρωματική πηγή ψυχρού νερού για ψύξη ή κλιματισμό. 

Υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για βελτίωση της αποδοτικότητας στα νοσοκομεία και τους κλάδους της φαρμακευτικής και της υγειονομικής περίθαλψης.  

 Όσον αφορά για τη χρήση της ενέργειας, αυτή είναι δυνατό να λάβει τις εξής τρεις βασικές μορφές:

 • Βελτίωση των περιορισμένων οικονομικών πόρων
 • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
 • Μείωση εκπομπών άνθρακα 

Όταν ένα νοσοκομείο αγοράζει ηλεκτρισμό από το εθνικό δίκτυο και παράλληλα αέριο ή κάποιο άλλο καύσιμο για θέρμανση, δημιουργεί υψηλές δαπάνες. Η χρήση μονάδων ΣΗΘ βασισμένων σε μηχανές αερίου διευκολύνει την αγορά μιας μόνο πηγής καυσίμων για τη συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Σε ένα σύστημα τριπαραγωγής, η πλεονάζουσα θερμότητα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ψυχρού νερού μέσω ψυκτών απορρόφησης. Τα επίπεδα της απόδοσης μετατροπής των μηχανών αερίου είναι πολύ υψηλά (>90%) και κατά συνέπεια μπορούν να οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση των λειτουργικών δαπανών του νοσοκομείου. Τα νοσοκομεία από τη φύση τους αποτελούν καταναλωτές υψηλής ενέργειας. Η κατανάλωση ενέργειας στα νοσοκομεία μπορεί να λάβει πολλές μορφές, όπως:

 • Ηλεκτρισμό: απαραίτητος για την τροφοδότηση του φωτισμού και του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων.
 • Θερμό νερό: για καθαρισμό & γενική χρήση.
 • Ατμό: για αποστείρωση και καθαρισμό.
 • Ψύξη: για ψύξη, κατάψυξη και συστήματα κλιματισμού. 

Καθεμία από αυτές τις μορφές ενέργειας μπορούν να παραχθούν σε υψηλές αποδόσεις με τη βοήθεια των εγκαταστάσεων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Οφέλη της ΣΗΘ για τα Νοσοκομεία 

 • Εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της θεραπείας των ασθενών.
 • Οικονομικά οφέλη σε σύγκριση με την ξεχωριστή αγορά ηλεκτρισμού και καυσίμου θέρμανσης.
 • Περιβαλλοντικά οφέλη όσον αφορά τη μείωση εκπομπών άνθρακα.
 • Ευέλικτη τεχνολογία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης όπου χρειάζεται. 

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πως μπορείτε να αξιοποιήσετε την τεχνολογία ΣΗΘ στο νοσοκομείο σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Clarke Energy της περιοχής σας. 

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.