Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο / Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

Το φυσικό αέριο ή βιομεθάνιο, όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δίκτυα διανομής αερίου, μπορεί να μεταφερθεί σε κυλινδρικές δεξαμενές, μέσω εικονικών αγωγών αερίου.

Αυτό το αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις μηχανές αερίου για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης μέσω της τεχνολογίας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι μετατροπής του αερίου σε μορφές πιο εύκολες στη μεταφορά, η συμπίεση και η υγροποίηση:

Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο

Το συμπιεσμένο φυσικό αέριο ή το ανανεώσιμο συμπιεσμένο βιομεθάνιο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και βρίσκεται στο σχεδόν 1% του όγκου που καταλαμβάνει υπό κανονική ατμοσφαιρική πίεση. Συνήθως μεταφέρεται σε σκληρές κυλινδρικές δεξαμενές σε μία πίεση 20-25MPΑ (2.900-3.600psi).

Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο ή ανανεώσιμο υγροποιημένο βιομεθάνιο επίσης αποτελείται κυρίως από μεθάνιο, το οποίο έχει συμπυκνωθεί σε υγρή μορφή κοντά σε ατμοσφαιρική πίεση μέσω της ψύξης του στους σχεδόν – 160 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη πίεση κατά τη μεταφορά ορίζεται σχεδόν στους 25kPA (3,6psi).

Κάθε μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου καταλαμβάνει 3 φορές λιγότερο όγκο από μία μονάδα ενέργειας συμπιεσμένου αερίου. Αυτό συνεπάγεται ότι το υγροποιημένο φυσικό αέριο βρίσκεται σε μεγαλύτερη πυκνότητα και συνεπώς μπορεί να αποθηκευτεί στον ίδιο χώρο μεγαλύτερος όγκος από αυτόν του συμπιεσμένου φυσικού αερίου.

Εφαρμογές του συμπιεσμένου και υγροποιημένου φυσικού αερίου για παροχή ενέργειας

Το συμπιεσμένο ή υγροποιημένο μεθάνιο προσφέρει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών για τις μηχανές αερίου. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν αγωγοί αερίου, αλλά η χρήση του αερίου ως καύσιμου είναι επωφελής, τα συμπιεσμένα αέρια μπορούν να μεταφερθούν οδικά προς την μονάδα χρήσης μέσα σε κυλινδρικές δεξαμενές.

Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα ακριβά καύσιμα ντίζελ ή να χρησιμοποιηθεί σε έργα σε εθνικά πάρκα όπου δεν θα ήταν ασφαλές να εγκατασταθούν αγωγοί αερίου ή πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος. Σε πολλά μέρη της Αφρικής, η αργή πορεία κατασκευής έργων αγωγών αερίου αναστέλλει τη βιομηχανική ανάπτυξη. Η χρήση συμπιεσμένου ή υγροποιημένου φυσικού αερίου θα μπορούσε να επισπεύσει την ευρεία αξιοποίηση του αερίου, αντισταθμίζοντας τη χρήση ντίζελ χωρίς  ακόμα να είναι διαθέσιμοι η όποιοι αγωγοί αερίου.

Αν θα θέλατε να συζητήσετε για τη χρήση συμπιεσμένου ή υγροποιημένου φυσικού αερίου ως καυσίμου για μηχανές αερίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.

 

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.