Ενεργειακή Απόδοση

Η ενεργειακή απόδοση για βασικές υπηρεσίες όπως νοσοκομεία, κατασκευαστικές εταιρείες, κέντρα δεδομένων και το δίκτυο ηλεκτρισμού έχει εξελιχθεί σε μείζον ζήτημα στη σημερινή εποχή αστάθειας. Απρόσμενα ταραχώδη γεγονότα όπως επιδημίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και βλάβες του ηλεκτρικού δικτύου παρουσιάζουν τεράστιες προκλήσεις σε διάφορους τομείς. Η αυτοπαραγωγή ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χρήσης μονάδων αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες είναι γεννήτριες ισχύος που βρίσκονται κοντά στις εγκαταστάσεις χρήσης.

Οι μονάδες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι σε θέση να παρέχουν συνεχή ηλεκτρική ενέργεια ή να χρησιμοποιούνται ως πηγή αποθεματικής ή εφεδρικής ηλεκτρικής ενέργειας.

 Ενεργειακή ανθεκτικότητα και ευελιξία

 

Οι μηχανές αερίου μπορούν να τροφοδοτηθούν από πολλά ανανεώσιμα ή χαμηλών εκπομπών άνθρακα καύσιμα, όπως φυσικό αέριο, βιοαέριο, βιομεθάνιο ή υδρογόνο. Τέτοια καύσιμα μπορούν να μεταφέρονται μέσω εξαιρετικά αξιόπιστων αγωγών ή μπορούν να αποθηκεύονται τοπικά ως συμπιεσμένο ή υγροποιημένο αέριο για πλήρη ασφάλεια.

Οι μηχανές αερίου παράγουν ηλεκτρισμό, ενώ η θερμότητα από τους κινητήρες μπορεί να ανακτηθεί με την τεχνολογία συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας στη μορφή θερμού νερού ή ατμού για τοπική χρήση. Η θερμότητα είναι επίσης δυνατό να μετατραπεί σε ψύξη, χρησιμοποιώντας ψήκτρες απορρόφησης για ψύξη ή κλιματισμό.

Οι μηχανές αερίου είναι επίσης σε θέση να στηρίζουν την απόδοση του ίδιου του ηλεκτρικού δικτύου, ενισχύοντας τη σταθερότητα τάσης και συχνότητας. Οι εφεδρικοί σταθμοί που τροφοδοτούνται με αέριο μπορούν να παρέχουν γρήγορη διοχετευόμενη ενέργεια. Αυτοί ο σταθμοί χρησιμοποιούνται για να συμβάλλουν στην εξισορρόπηση της ζήτησης και της παροχής διαλείπουσας ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, ή σε περίπτωση ξαφνικής διακοπής άλλων πηγών παραγωγής ενέργειας.

Οι μονάδες παραγωγής ενέργειας μηχανών αερίου μπορούν να ελέγχονται από απόσταση και έχουν την ικανότητα να διοχετεύουν ενέργεια αυτόματα.

Η αρθρωτή δομή των συστημάτων των μηχανών επιτρέπει την ταχεία επιτόπια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε μονάδες διαφόρων μεγεθών και διαμορφώσεων.

Η Clarke Energy παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις με το «κλειδί στο χέρι» που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία των μηχανών αερίων τους.

Η ομάδα διαχείρισης έργου της Clarke Energy λειτουργεί ως Κύριος Ανάδοχος και Σχεδιαστής και επιβλέπει κάθε διαδικασία, από την εγκατάσταση μέχρι τη θέση σε λειτουργία, σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κατασκευών (CDM).

 

Πρόσθετη Υποστήριξη

Η Clarke Energy παρέχει πρόσθετη υποστήριξη στον πελάτη, όπως:

  • Τεχνικές πληροφορίες για την υποστήριξη εφαρμογών σχεδιασμού.
  • Πληροφορίες σχεδιασμού για την υποστήριξη συνδέσεων ηλεκτρισμού και αερίου.
  • Στοιχεία εκπομπών και θορύβου.
  • Βέλτιστη βοήθεια στη διαμόρφωση μηχανής.

Εξαιρετικά σημαντική για την υποστήριξη της απόδοσης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης (service), είτε μέσω της προγραμματισμένης συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή είτε σε περιπτώσεις απροσδόκητων σφαλμάτων ή διακοπών. Οι ομάδες υπηρεσιών συντήρησής μας σε συνδυασμό με τα ευέλικτα πακέτα συντήρησής μας είναι εδώ για να στηρίξουν τη λειτουργία των μονάδων των πελατών μας.

Any Further Questions?

If you have any technical questions that need answering, would like to arrange to speak to a sales advisor or book a feasibility study.