Τεχνική Εκπαίδευση

Η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία του εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας είναι κεντρικής σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας σας. Για να διασφαλίσετε βέλτιστη λειτουργία και συντήρηση, χρειάζεστε μια αφοσιωμένη ομάδα καταρτισμένου προσωπικού. Η Clarke Energy προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προσανατολισμένα προς τον πελάτη για αρχάριους και έμπειρους τεχνικούς συντήρησης (service). Οι πελάτες, οι πάροχοι υπηρεσιών και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα σε κάποιο από τα εγκεκριμένα από την INNIO κέντρα εκπαίδευσης της Jenbacher, ή επιτόπου στη μονάδα κάποιου πελάτη. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από το Παγκόσμιο Κέντρο Εκπαίδευσης της Jenbacher για μηχανές αερίου, εστιάζουν στην εις βάθος γνώση των προϊόντων μας, την ανταλλαγή γνώσεων εφαρμογών και την εκπαίδευση ασφάλειας. Τα προγράμματά μας δίνουν την δυνατότητα στο προσωπικό σας να εφαρμόσει όλα όσα έχει μάθει τόσο στις θεωρητικές όσο και στις πρακτικές συνεδρίες στις εγκαταστάσεις της μηχανής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλα προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της καθημερινής λειτουργίας.

Οφέλη

 • Ευκολότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του εξοπλισμού σας.
 • Μεγαλύτερη ασφάλεια για εσάς ως διαχειριστή.
 • Τεχνικές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση.
 • Ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την τεχνολογία των μηχανών αερίου.
 • Ενότητες πρακτικής άσκησης, με δυνατότητα απευθείας εργασίας με τις μηχανές.
 • Προσαρμοσμένες εκπαιδευτικές ενότητες που ανταποκρίνονται στις ατομικές σας ανάγκες και τις συγκεκριμένες διαμορφώσεις μηχανής.
 • Πολλαπλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των Αγγλικών, Γερμανικών, Ιταλικών και Ισπανικών (είναι διαθέσιμοι διερμηνείς και άλλων γλωσσών κατόπιν αίτησης)

Technical Training from Clarke Energy

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση

Ως εξουσιοδοτημένος διανομέας του κατασκευαστή του εξοπλισμού, μαζί με τη Jenbacher, εμείς γνωρίζουμε καλύτερα τη μηχανή αερίου σας. Μοιραζόμαστε αυτές τις γνώσεις με εσάς, τους πελάτες μας, για να υποστηρίξουμε την επιχείρησή σας και να διαχειριστούμε με επιτυχία τη μονάδα σας παραγωγής ενέργειας. Βασιζόμενοι στην πολυετή τους πείρα, οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές μας μεταφέρουν αυτήν τη βαθιά γνώση των προϊόντων στο εκτεταμένο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, το οποίο προσαρμόζεται με βάση την εφαρμογή της συγκεκριμένης μηχανής αερίου σας.

Αρθρωτός Σχεδιασμός

Ανάλογα με τις ανάγκες σας, η Clarke Energy, σε συνεργασία με την Jenbacher, προσφέρει εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ενότητες για χειριστές και μηχανικούς συντήρησης. Προσαρμόζουμε το περιεχόμενο του μαθήματος στις απαιτήσεις σας για να βεβαιωθούμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν τις πιο κατάλληλες πληροφορίες. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες αποτελούνται από θεωρητική ενότητα στην αίθουσα και πρακτική άσκηση που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να δουλεύουν απευθείας με μία μηχανή ή προσομοιωτή εκπαίδευσης. Το αρθρωτό πρόγραμμα εκπαίδευσης ξεκινά με ένα μάθημα χειριστή που παρέχει τις βάσεις για το υπόλοιπο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι πρακτικά προσανατολισμένες ενότητες επέκτασης περιλαμβάνουν:

 • Επαγγελματική εκπαίδευση – Συντήρηση
 • Επαγγελματική εκπαίδευση – Εκτεταμένη πρόσβαση στο σύστημα DIA.NE® (για προχωρημένους μαθητές)

Μεμονωμένες Ενότητες 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες με μέγιστο αριθμό οκτώ συμμετεχόντων και πραγματοποιούνται σε ένα από τα εκπαιδευτικά κέντρα της Jenbacher ή επιτόπου στις εγκαταστάσεις των πελατών. Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να δημιουργήσουμε μεμονωμένες ενότητες εκπαίδευσης για θέματα της επιλογής σας. Επιπλέον, μπορούμε να οργανώσουμε επαναληπτικά μαθήματα ή να προσαρμόσουμε τις ενότητες πληροφοριών στις τρέχουσες τεχνολογικές καινοτομίες. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες συνήθως παρέχονται στα Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά ή Ισπανικά, αλλά είναι δυνατό να προσφερθούν και σε άλλες γλώσσες ή μέσω διερμηνέων, κατόπιν αιτήματος. Έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση μιας εκπαιδευτικής ενότητας, κάθε συμμετέχων λαμβάνει πιστοποιητικό ολοκλήρωσης.

Σύγχρονος Εξοπλισμός

Για να εξασφαλιστεί ένα βέλτιστο μαθησιακό περιβάλλον, οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες με την τελευταία τεχνολογία και υποδομές:

 • Αίθουσες διδασκαλίας με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό παρουσίασης.
 • Προσομοιωτές για όλα τα συστήματα ελέγχου μηχανής όπως SAM, EMS 2000, EMS3000, DIA.NE® και DIA.NE® XT
 • Πάγκος εκπαιδευτικών δοκιμών με πλήρεις λειτουργικές μηχανές εκπαίδευσης, από ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη έως λύσεις δεξαμενών για πρακτικές επιδείξεις των εργασιών συντήρησης.
 • Ειδικά εργαλεία για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.

Προσομοιωτές για συστήματα ανάμιξης και ανάφλεξης αερίων

 

Επιχειρηματικό Ήθος – Παροχή υπηρεσιών συντήρησης στο επίκεντρο 

Η Clarke Energy έχει δεσμευτεί να προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα υποστήριξης μετά την πώληση στους πελάτες της. Πιστεύουμε ότι τα υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας εξοπλισμού οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης της επένδυσης των πελατών μας.

Αυτό το κατορθώνουμε με τις υπεύθυνες τοπικές ομάδες υπηρεσιών συντήρησης (service), τα εγκεκριμένα από τον Κατασκευαστή Αρχικού Εξοπλισμού ανταλλακτικά, τον εξ αποστάσεως έλεγχο και διάγνωση καθώς και τις τοπικές ομάδες που διαθέτουμε οι οποίες θέτουν τις μηχανές σε λειτουργία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Clarke Energy της περιοχής σας προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανάθεση των μηχανών αερίου σε λειτουργία. 

Επικοινωνήστε μαζί μας >

 

 

Ρωτήσετε για θέματα υπηρεσιών υποστήριξης - service

Μιλήστε με έναν ειδικό υπηρεσιών της Clarke Energy σχετικά με την υποστήριξη μετά την πώληση μηχανών Jenbacher.