Λύματα

Οι επαγγελματίες του χώρου της επεξεργασίας λυμάτων, στο παρελθόν είχαν αποδεχθεί υψηλό κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, ως συνέπεια της κάλυψης των απαιτήσεων του κόστους της άδειας απόρριψης λυμάτων. Καθώς το κόστος της ενέργειας αυξάνεται και η έμφαση που δίνεται στις  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μεγαλώνει, οι τοπικές αρχές και οι δήμοι αναζητούν λύσεις εξοικονόμησης χρημάτων και που να καλύπτουν τις απαιτήσεις της ανανεώσιμης ενέργειας. Οι μηχανές αερίου Jenbacher παρέχουν λύσεις ανανεώσιμης ενέργειας μέσω της τεχνολογίας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ), η οποία μακροχρόνια συμφέρει οικονομικά τις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Εναλλακτικά, οι μονάδες αναβάθμισης βιοαερίου μπορούν να μετατρέψουν το βιοαέριο σε βιομεθάνιο για έγχυση εντός του δικτύου αερίου ή για καύσιμο οχημάτων.

Οφέλη της ΣΗΘ σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων

 • Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από απόβλητα μέσω της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.
 • Μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών άνθρακα σε σύγκριση με την αερόβια επεξεργασία λυμάτων.
 • Οικονομική επιτόπια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και μειωμένες απώλειες του συστήματος μετάδοσης.
 • Παραγωγή λιπασμάτων / βελτιωτικών εδάφους χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα.
 • Οικονομικά αποδοτική λύση, αποδεδειγμένη τεχνολογία.

Ενεργειακό κόστος της επεξεργασίας λυμάτων

Οι διαδικασίες επεξεργασίας αποβλήτων περιλαμβάνουν ενεργοβόρες διεργασίες όπως ο αερισμός και η άντληση. Επομένως, οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων απαιτούν σημαντική κατανάλωση ενέργειας. Με την τιμή του ηλεκτρισμού ολοένα να αυξάνεται, οι φορείς λειτουργίας των μονάδων έρχονται αντιμέτωποι με όλο και υψηλότερα ενεργειακά κόστη προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του κόστους αδειών απόρριψης λυμάτων. Ένα δεύτερο βασικό κόστος για τους ιδιοκτήτες μονάδων επεξεργασίας λυμάτων αποτελεί το κόστος ενέργειας, με το κόστος του προσωπικού να ακολουθεί. Για μονάδες που χρησιμοποιούν αναερόβια χώνευση για την επεξεργασία στερεών βιοϋλικών, η διαδικασία καύσης του αερίου ζύμωσης για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας μέσω ΣΗΘ μπορεί να αποτελέσει λύση στα αυξανόμενα λειτουργικά κόστη.

Ένα μεγάλο ποσοστό των παγκόσμιων συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων δεν αξιοποιούν τα λύματα με τη μορφή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Ωστόσο, μια πηγή ανανεώσιμου ενεργειακού καυσίμου προερχόμενη από αέριο λυμάτων μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρισμό και θερμότητα μέσω μηχανών αερίου, αντισταθμίζοντας έως και τα δύο τρίτα των απαιτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας και εξαλείφοντας την ανάγκη για αγορά ορυκτών καυσίμων για τις διαδικασίες θέρμανσης της μονάδας.

Στάδια μετατροπής

Η διαδικασία παραγωγής βιοαερίου χωρίζεται σε τέσσερα στάδια:

 • Προετοιμασία του υλικού τροφοδοσίας συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης φυσικών ρύπων
 • Χώνευση (ζύμωση), αποτελούμενη από υδρόλυση, ακετογένεση, οξεογένεση και μεθανογένεση
 • Μετατροπή του βιοαερίου σε ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια και χρήσιμη θερμότητα μέσω ΣΗΘ
 • Μετεπεξεργασία των προϊόντων ζύμωσης

Τα λύματα συλλέγονται στα δημοτικά αποχετευτικά συστήματα και στέλνονται στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Από εκεί προετοιμάζονται και στέλνονται στα χωνευτήρια λυμάτων. Στις δεξαμενές χώνευσης διενεργείται μία σειρά βιολογικών διαδικασιών για την παραγωγή βιοαερίου. Η υδρόλυση είναι μία διαδικασία, κατά την οποία η οργανική ύλη διαλύεται μέσα στο υγρό χώνευσης. Έπειτα περνάει από τα ενδιάμεσα στάδια της ακετογένεσης και οξεογένεσης, τα οποία δημιουργούν τα πρόδρομα μόρια για το στάδιο της μεθανογένεσης. Τα μεθανογόνα τροφοδοτούνται από αυτά τα πρόδρομα μόρια και παράγουν μεθάνιο ως προϊόν κυτταρικών αποβλήτων. Το βιοαέριο, το οποίο περιέχει αυτό το βιολογικά προερχόμενο μεθάνιο περιέχεται και δεσμεύεται στη δεξαμενή αποθήκευσης αερίου, η οποία βρίσκεται σε ξεχωριστό μέρος από το βασικό χωνευτήριο. Η δεξαμενή αποθήκευσης αερίου λειτουργεί ως ρυθμιστικός παράγοντας για την εξισορρόπηση των διακυμάνσεων στην παραγωγή του αερίου στα χωνευτήρια. Εκεί όπου τα επίπεδα παραγωγής αερίου είναι χαμηλά ή παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάμειξη δύο καυσίμων για να συμπληρώσει το αέριο λυμάτων με φυσικό αέριο από το βασικό δίκτυο διανομής.

Πλεονεκτήματα του Αερίου Λυμάτων ΣΗΘ

 • Αδιάλειπτη ανάμειξη δύο καυσίμων: Μεγιστοποιεί την απόδοση ανανεώσιμης ενέργειας και εξομαλύνει τις διακυμάνσεις στην παραγωγή αερίου συμπληρώνοντας με φυσικό αέριο σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
 • Υψηλά επίπεδα ηλεκτρικής απόδοσης: Παράγει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια ανά μονάδα χρησιμοποιημένου αερίου λυμάτων. Επίπεδα ηλεκτρονικών αποδόσεων πάνω από 43% που βασίζονται στη χαμηλότερη θερμαντική αξία του αερίου.
 • Σύστημα ελέγχου LEANOX με παράκαμψη στροβιλοσυμπιεστή: Διασφάλιση της σωστής αναλογίας αέρα και αερίου κάτω από όλες τις συνθήκες λειτουργίας για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών καυσαερίων και την παράλληλη διατήρηση της σταθερής λειτουργίας.
 • Μεγαλύτερο πρόγραμμα γενικών επισκευών: Ελαχιστοποιεί το κόστος συντήρησης με διαστήματα γενικών επισκευών ίσων με 60.000 ωρών λειτουργίας.


Οι ικανότητές μας

Η Clarke Energy διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση εγκαταστάσεων παραγωγής αερίου που τροφοδοτούνται με αέριο λυμάτων και άλλα αέρια προερχόμενα από βιολογικές πηγές. Η μηχανή αερίου Jenbacher είναι γνωστή στην αγορά για τα υψηλά επίπεδα ηλεκτρικής απόδοσης. Σε συνδυασμό με τα συμφωνητικά συντήρησης με την Clarke Energy, οι πελάτες μας νιώσουν σιγουριά ότι θα επιτύχουν τα υψηλότερα επίπεδα διαθεσιμότητας και συνεπώς σταθερές αποδόσεις από τη μονάδα βιοαερίου τους.

 

 

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.