Γαλακτοκομεία

ΣΗΘ στη Γαλακτοκομική Βιομηχανία / Συμπαραγωγή

Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) διαθέτει σημαντικές προοπτικές και στην γαλακτοκομική βιομηχανία. Ο ηλεκτρισμός και η θερμότητα που ανακτώνται από τις μονάδες παραγωγής ενέργειας δεσμευμένης κατανάλωσης που βασίζονται σε μηχανές αερίου μπορούν να αξιοποιηθούν για επωφελή επιτόπια χρήση. Η μετατροπή της θερμότητας σε ψύξη μέσω ψυκτών απορρόφησης ονομάζεται συμπαραγωγή ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης, ή αλλιώς τριπαραγωγή, και μπορεί να αξιοποιηθεί έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ψύξης των γαλακτοκομείων.

 Οφέλη ΣΗΘ για τα γαλακτοκομεία

  • Μείωση ενεργειακών δαπανών – Η συνολική απόδοση (ηλεκτρική και θερμική) μπορεί να αγγίξει το 95% με τη χρήση ενός ευρέος φάσματος καυσίμων.
  • Ανθεκτική και ισχυρή ενέργεια – Δε χρειάζεται να βασίζεστε αποκλειστικά στο δίκτυο για να διασφαλίσετε την απαραίτητη παροχή 24/7 ηλεκτρικής ενέργειας στην μονάδα σας.
  • Πιο φιλικό προς το περιβάλλον – Καύση λιγότερης ποσότητας καυσίμου ανά MW, με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Η τεχνολογία ξηρών χαμηλών εκπομπών (DLE) μπορεί να διατηρήσει τις εκπομπές άνθρακα σε χαμηλά επίπεδα ενώ παράλληλα εξαλείφει τις απαιτήσεις των συστημάτων σε νερό.
  • Τυποποιημένος σχεδιασμός – Μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με δυνατότητα κλιμάκωσης ανάλογα με τις ειδικές χωροταξικές απαιτήσεις σας.
  • Ευέλικτη ενέργεια – Η θερμική ενέργεια μπορεί να αποθηκευτεί για μελλοντική χρήση, η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να τροφοδοτήσει το δημόσιο δίκτυο ή να χρησιμοποιηθεί για τεχνητό φωτισμό, με ένα προαιρετικό αλλά ολοκληρωμένο σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου φωτισμού.


ΣΗΘ στη γαλακτοκομική βιομηχανία

Η παραγωγή γάλακτος πραγματοποιείται σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο και είναι εξαιρετικά σημαντική για τον τομέα της γεωργίας, αντιπροσωπεύοντας ένα σημαντικό κομμάτι της αξίας της. Η ετήσια παραγωγή γάλακτος στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι φτάνει τους 152 εκατομμύρια τόνους. Οι κύριοι παραγωγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Ιταλία και η Πολωνία. Όλες αυτές οι χώρες μαζί αντιστοιχούν στο σχεδόν 70% της ευρωπαϊκής παραγωγής. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της Αγοράς Γάλακτος, ένα προϊόν με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης είναι το γάλα σε σκόνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας στην Ευρώπη παρά τις πτωτικές τάσεις των τιμών στην τρέχουσα αγορά. Η ανάπτυξη προέρχεται από την σταθερά αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση και τη συνεχώς υψηλή οικιακή κατανάλωση.

Παράγοντας Μονάδα Αξία
Κατανάλωση ενέργειας (γάλα) kWh/l 0,1-0,2
Απαιτήσεις  σε νερό (γάλα) l/l 0,6-1,8
Λύματα (γάλα) l/l 0,8-1,7
Κατανάλωση ενέργειας (γάλα σε σκόνη) kWh/l 0,3-0,4
Απαιτήσεις  σε νερό (γάλα σε σκόνη) l/l 0,8-1,7
Λύματα (γάλα σε σκόνη) l/l 0,8-1,5

 

Το νωπό γάλα είναι ένα πολυχρηστικό αγαθό. Στα γαλακτοκομεία, μπορεί να μετατραπεί σε διάφορα προϊόντα. Η παραγωγή γάλακτος και τυριού φτάνουν σε υψηλούς όγκους παραγωγής σε παγκόσμια κλίμακα κάθε χρόνο. Καθένα από τα προϊόντα περνά από κοινά αρχικά στάδια επεξεργασίας, δηλαδή εξυγίανση και παστερίωση, τα οποία ήδη καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να αγγίξουν θερμοκρασίες της τάξεως των 95 βαθμών Κελσίου. Η μεταγενέστερη επεξεργασία διαφέρει ανάλογα με το επιθυμητό προϊόν. Τα πιο ενεργοβόρα κατασκευαστικά στάδια είναι κυρίως η ξήρανση με ψεκασμό του γάλακτος σε σκόνη και η συμπύκνωση του συμπυκνωμένου γάλακτος. Επίσης, η εμφιάλωση του γάλακτος απαιτεί ενέργεια στη μορφή θερμότητας για την απολύμανση των παραδοτέων φιαλών. Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής αλυσίδας, το νωπό γάλα και τα συναφή προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται και να διατηρούνται σε θερμοκρασίες ψύξης, κάτι που απαιτεί ενέργεια με τη μορφή ψύξης για τη διατήρηση της ποιότητας των επεξεργασμένων προϊόντων. Καθώς πολλές γαλακτοκομικές εγκαταστάσεις σήμερα παράγουν πολλαπλά προϊόντα, η σπουδαιότητα ενός προσεκτικά μελετημένου ενεργειακού σχεδίου αυξάνεται συνεχώς.

DairyCHPFlowChart

Διάγραμμα ροής το οποίο απεικονίζει τις τυπικές διεργασίες της γαλακτοκομικής βιομηχανίας και τα πιθανά θερμαντικά, ψυκτικά και ηλεκτρικά φορτία για εφαρμογές ΣΗΘ και τριπαραγωγής.

 

Προοπτικές ΣΗΘ στα γαλακτοκομεία 

Το μερίδιο του ενεργειακού κόστους στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στα γαλακτοκομεία μπορεί να διαφέρει έως και 10 φορές ανάλογα με τις ειδικές ενεργειακές απαιτήσεις των διαφόρων προϊόντων. Οι λέβητες απαιτούν θερμική ενέργεια για την παστερίωση, την έκπλυση φιαλών, την αποξήρανση, τη συμπύκνωση, τον κλιματισμό και την ψύξη. Με την άνοδο της τεχνολογίας αυτοματισμού και της αυτοματοποιημένης συσκευασίας και πλήρωσης, η ηλεκτρική ενέργεια αποκτά ένα αυξανόμενο μερίδιο στα συνολικά ενεργειακά κόστη.

DiaryElectricalUsePieChart

Υπάρχουν τρεις βασικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν θετικά την αποδοτικότητα των διεργασιών των γαλακτοκομείων και αυξάνουν τις προοπτικές της ενσωμάτωσης ΣΗΘ:

  • Η αύξηση του αριθμού των διεργασιών σε χαμηλές θερμοκρασίες.
  • Η χρήση της απορριπτόμενης ενέργειας από τις μονάδες ΣΗΘ σε ψύκτες απορρόφησης για την παροχή ψύξης.
  • Η αύξηση της σταθερότητας της κατανάλωσής σας.

Σε πολλά γαλακτοκομεία, οι διεργασίες κατανάλωσης θερμότητας παρέχονται με ατμό, κάτι που δεν είναι απολύτως απαραίτητο, αλλά είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μέσω της χρήσης θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας, κοντά στους 95°C. Οι διεργασίες που απαιτούν χαμηλές θερμοκρασίες είναι πολύ πιθανό να μπορούν να πραγματοποιούνται με απορριπτόμενη θερμότητα από τα συστήματα ΣΗΘ. Με αυτόν τον τρόπο, τα συστήματα ανάκτησης θερμότητας μπορούν να βελτιστοποιηθούν με στόχο τη μέγιστη αποδοτικότητα, αυξάνοντας παράλληλα την παραγόμενη ισχύ από τις μονάδες ΣΗΘ.

Πέρα από την παροχή θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας στην παραγωγική διαδικασία, τα συστήματα ΣΗΘ μπορούν να παρέχουν και ψύξη. Πολλά γαλακτοκομεία απαιτούν ψύξη για παγωμένο νερό ή ψυκτική αποθήκευση. Κατά κανόνα, η ψύξη παρέχεται από εγκαταστάσεις ψύξης αέρα που λειτουργούν με ηλεκτρισμό, κάτι που οδηγεί σε υψηλές λειτουργικές δαπάνες. Εφόσον τα γαλακτοκομεία λειτουργούν 24/7, οι απαιτήσεις ψύξης τους είναι υψηλές και διαρκείς, κάτι που δημιουργεί τις τέλειες συνθήκες για ΣΗΘ. Η θερμότητα από πηγές όπως τα καυσαέρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα σύστημα τριπαραγωγής ούτως ώστε να παράγουν ψύξη από την απορριπτόμενη θερμότητα. Έτσι, όχι μόνο αποφεύγεται η χρήση ηλεκτρισμού για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ψύξης, αλλα παρέχεται επίσης αποδοτικά παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο.

Επίσης, η σταθερότητα στην κατανάλωση ενέργειας επιτρέπει τη συνεχή και προγραμματισμένη λειτουργία των μονάδων ΣΗΘ, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και τη βέλτιστη διαχείριση διαθεσιμότητας της μονάδα σας. Μία μονάδα ΣΗΘ είναι επίσης δυνατό να τροφοδοτηθεί και με βιοαέριο το οποίο παράγεται σε χωνευτήρια και αντιδραστήρες ζύμωσης από βιογενή απόβλητα των διαδικασιών παραγωγής.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το κέντρο δεδομένων ΣΗΘ ή για να ζητήσετε μία αξιολόγηση του σχεδίου σας, σας παρακαλούμε να υποβάλετε το αίτημά σας εδώ.

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.