Υδρογόνο

Το υδρογόνο (H2) είναι ένα άχρωμο και άοσμο αέριο ταχείας καύσης με υψηλής ταχύτητας φλόγα σε στρώσεις. Το υδρογόνο αποτελεί ένα ιδανικό καύσιμο μηχανών αερίου για το παρόν και το μέλλον.

Το υδρογόνο κατατάσσεται σε “πράσινο υδρογόνο” (ένα ανανεώσιμο αέριο) το οποίο παράγεται μέσω της ηλεκτρόλυσης του νερού με τη χρήση πλεονάζουσας ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, και “μπλε υδρογόνο”, το οποίο παράγεται μέσω αναμόρφωσης του μεθανίου με ατμό είτε αυτό προέρχεται από φυσικό αέριο είτε από ανανεώσιμο βιομεθάνιο. Πολλές μονάδες συνδέουν την αναμόρφωση με ατμό με τη δέσμευση, αξιοποίηση και αποθήκευση άνθρακα (CCUS).

Το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα στις μηχανές αερίου, είτε άμεσα είτε συχνότερα σε ανάμειξη με άλλα αέρια. Σε αυτά τα αέρια περιλαμβάνεται το μεθάνιο (CH4), το οποίο προέρχεται είτε από φυσικό αέριο είτε από ανανεώσιμο βιομεθάνιο.

Το υδρογόνο επίσης παράγεται συχνά σε ανάμειξη με άλλα αέρια ως αέριο υψικαμίνων, το οποίο παράγεται κατά τη διάρκεια παραγωγής του σιδήρου, του σιδηροχρωμίου και άλλων μετάλλων. Το υδρογόνο μπορεί να περιέχεται στο συνθετικό αέριο, παραγόμενο μέσω της αεριοποίησης οργανικών υλών.

Η Clarke Energy είναι μέλος της Συμμαχίας για Αέριο Απαλλαγμένο από Άνθρακα (Decarbonised Gas Alliance).

Αν διαθέτετε ένα σχέδιο παραγωγής ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει ολικώς ή μερικώς υδρογόνο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε τις προοπτικές του σχεδίου σας εκτενέστερα.

 

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.