Εφαρμογές Μηχανών Αερίου

Οι μηχανές αερίου μπορούν να λειτουργήσουν με μεγάλη γκάμα διαφορετικών αέριων καυσίμων. Οι διαφορετικές εφαρμογές των μηχανών αερίου έχουν διαφορετικά οφέλη για τους πελάτες μας και ευρύτερα τον κόσμο.

Ανάλογα με τη ρύθμιση, αερίου και εφαρμογής σε σχέση με ποια είναι η επικρατούσα ενεργειακή σύνθεση για το τοπικό δίκτυο ηλεκτρισμού οι μηχανές αερίου μπορούν να παραδώσουν ή να υποστηρίξουν:

Ανανεώσιμο ηλεκτρισμό και θέρμανση

Ενεργοποίηση ανανεώσιμου ηλεκτρισμού

Εξισορρόπηση δικτύου

Αποφυγή εκπομπών βλαβερών αερίων

Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ή μεθανίου

Βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων

Ανθεκτικότητα

Τοπική ενέργεια

Αποδοτικότητα ενέργειας και πόρων

​Βιοαέριο ΧΥΤΑ

 

Γεωργικό βιοαέριο

Λύματα

Μηχανές αερίου ΧΥΤΑ

Ειδικά αέρια

Αέριο Άνθρακα

 

Αέριο από την Εξόρυξη Πετρελαίου (APG)

​Εφεδρικές Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας

​Θερμοκήπια

​Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο / Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

​​Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ)

​Κέντρα Δεδομένων

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.