Συμβόλαια Συντήρησης

Η Clarke Energy είναι σε θέση να προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα διασφάλισης της εξυπηρέτησης των πελατών της με τα ολοκληρωμένα συμφωνητικά μακροχρόνιας συντήρησης. Τα συμβόλαια συντήρησης δημιουργούν μια σχέση μαζί μας για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού σας. Η πλειονότητα των μηχανών αερίου Jenbacher που παρέχουμε συντηρούνται μέσω συμφωνητικών συντήρησης. Πριν τη σύναψη κάθε συμφωνητικού, συνεργαζόμαστε απευθείας μαζί σας, επιλέγοντας την καλύτερη και καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες συντήρησής σας. Ένα συμφωνητικό συντήρησης αποτελείται συνήθως από διάφορα στοιχεία του χαρτοφυλακίου των προϊόντων συντήρησής (service) μας και συνοδεύει ολόκληρο τον κύκλο ζωής της μηχανής αερίου σας.

Οφέλη 

Τα συμβόλαια συντήρησης σας παρέχουν διάφορα οφέλη:

 • Μεγιστοποιούν την απόδοση της επένδυσής σας.
 • Πιο εύκολα προβλέψιμο λειτουργικό κόστος και μετριασμός των κινδύνων κατά τον κύκλο ζωής του εξοπλισμού σας.
 • Βέλτιστη εξυπηρέτηση πελατών μέσω του αφοσιωμένου προσωπικού μας, υποστηριζόμενο από το παγκόσμιο δίκτυο παροχής υπηρεσιών συντήρησης (service) καθώς και εξ αποστάσεως υπηρεσιών της Jenbacher.
 • Γνήσια ανταλλακτικά Jenbacher.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση διακοπής λειτουργίας: Το πρόγραμμα διακοπής λειτουργίας ευθυγραμμίζεται με τον φόρτο εργασίας σας, ενώ ο ολοκληρωμένος προγραμματισμός βελτιστοποιεί τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, υλικών και τεχνικών συντήρησης.
 • Εγγυημένη διαθεσιμότητα, με την προϋπόθεση ότι οι κινητήρες πωλούνται και εγκαθίστανται από την Clarke Energy.
 • Ευέλικτα συμφωνητικά προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Πεδίο Συμβολαίων Συντήρησης

Συμβόλαια Συντήρησης

Τα συμφωνητικά συντήρησης παρέχουν υψηλή αξία ενώ παράλληλα μειώνουν τους κινδύνους για τη μονάδα σας. Αυτά τα συμφωνητικά σας επιτρέπουν να επικεντρωθείτε στην βασική σας επιχείρηση. Τα συμβόλαια συντήρησης Jenbacher της Clarke Energy περιλαμβάνουν συνήθως:

 • Προγραμματισμένη (προληπτική) συντήρηση σύμφωνα με τις ανάγκες συντήρησης της μηχανής σας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών. Η Clarke Energy παρέχει μόνο γνήσια ανταλλακτικά Jenbacher υψηλής ποιότητας και όχι απομιμήσεις τρίτων.
 • Απαραίτητες μη προγραμματισμένες επισκευές και διορθωτική συντήρηση καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών.
 • Μικρές και γενικές επιθεωρήσεις και επισκευές.
 • Εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών για την εξασφάλιση έγκαιρης και ακριβούς τεχνικής υποστήριξης (επικοινωνήστε με το γραφείο της Clarke Energy της περιοχής σας για να μάθετε τι ακριβώς προσφέρεται στη χώρα σας).
 • Εγγυήσεις διαθεσιμότητας (με την προϋπόθεση ότι η πώληση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της μηχανής έχει πραγματοποιηθεί από την Clarke Energy).
 • Αναλώσιμα που απαιτούνται για την προγραμματισμένη συντήρηση (π.χ. μπουζί ή φίλτρα).
 • Προμήθεια λαδιού / λιπαντικών.

Συμβόλαια Ροής Υλικών (MSA)

Τα Συμφωνητικά Ροής Υλικών είναι ιδανικά εάν το προσωπικό σας μπορεί να πραγματοποιήσει το ίδιο τις εργασίες συντήρησης. Αυτά τα συμφωνητικά παρέχουν παράδοση γνήσιων ανταλλακτικών μηχανών Jenbacher για προληπτική συντήρηση, με βάση τις ώρες λειτουργίας της μηχανής σας. Με τα Συμφωνητικά Ροής Υλικών επωφελείστε από:

 • Ευνοϊκές τιμές και διασφάλιση τιμών για τα γνήσια ανταλλακτικά της Jenbacher καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
 • Η ομάδα της Clarke Energy φροντίζει για τον προγραμματισμό και την παροχή κατά προτεραιότητα για τις ανάγκες των ανταλλακτικών σας.
 • Έγκαιρη παράδοση της τελευταίας διαθέσιμης τεχνολογίας και ανταλλακτικών εγκεκριμένων από τον Κατασκευαστή Αρχικού Εξοπλισμού (OEM).
 • Ανταλλαγή μηχανών σε προκαθορισμένες τιμές.

 Λειτουργία και Συντήρηση στις Μονάδες

Σε ορισμένες περιοχές μπορεί να είναι επωφελές για τον τελικό πελάτη να έχει το προσωπικό της Clarke Energy μόνιμα εγκατεστημένο εντός της μονάδας με πλήρη σύμβαση λειτουργίας και συντήρησης. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο αριθμός των μηχανών εντός της μονάδας είναι επαρκής για να δικαιολογήσει τη μόνιμη παρουσία τους ή όταν η μονάδα είναι ιδιαίτερα απομακρυσμένη. Οι τεχνικοί συντήρησης εντός των μονάδων μπορούν να συμβάλλουν στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης και σας προσφέρουν το πλεονέκτημα της παροχής όλων των υπηρεσιών από μία μόνο πηγή – τους έμπειρους και άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς της Clarke Energy.

 

Επιχειρηματικό Ήθος – Παροχή υπηρεσιών συντήρησης στο επίκεντρο 

Η Clarke Energy έχει δεσμευτεί να προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα υποστήριξης μετά την πώληση στους πελάτες της. Πιστεύουμε ότι τα υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας εξοπλισμού οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης της επένδυσης των πελατών μας.

Αυτό το κατορθώνουμε με τις υπεύθυνες τοπικές ομάδες υπηρεσιών συντήρησης (service), τα εγκεκριμένα από τον Κατασκευαστή Αρχικού Εξοπλισμού ανταλλακτικά, τον εξ αποστάσεως έλεγχο και διάγνωση καθώς και τις τοπικές ομάδες που διαθέτουμε οι οποίες θέτουν τις μηχανές σε λειτουργία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Clarke Energy της περιοχής σας προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανάθεση των μηχανών αερίου σε λειτουργία. 

Επικοινωνήστε μαζί μας >

 

Ρωτήσετε για θέματα υπηρεσιών υποστήριξης - service

Μιλήστε με έναν ειδικό υπηρεσιών της Clarke Energy σχετικά με την υποστήριξη μετά την πώληση μηχανών Jenbacher.