Υπηρεσίες Συντήρησης στις Μονάδες (service)

Η Clarke Energy διαθέτει ένα πλήρες δίκτυο περισσότερων από 550 μηχανικούς παγκοσμίως. Οι μηχανικοί του τοπικού δικτύου παροχής υπηρεσιών συντήρησης (service) συνήθως βρίσκονται σε περιοχές κοντά στις εγκαταστάσεις σας, επιβλέποντας έναν μικρό αριθμό γεννητριών τροφοδοτούμενων με φυσικό αέριο. Κάτι τέτοιο καθιστά δυνατή την ταχεία ανταπόκριση στις γεννήτριές σας σε περίπτωση ανάγκης μη προγραμματισμένης συντήρησης. Με τα συμβόλαια συντήρησής μας, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε βελτιστοποιημένους χρόνους απόκρισης και εγγυήσεις διαθεσιμότητας για τη γεννήτρια σας. Εναλλακτικά, για μεγαλύτερες ή απομακρυσμένες μονάδες με συμβάσεις πλήρους λειτουργίας και συντήρησης, οι μηχανικοί μας μπορούν να διατεθούν αποκλειστικά σε μία εγκατάσταση. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο γραφείο της Clarke Energy.

 

Επιχειρηματικό Ήθος – Παροχή υπηρεσιών συντήρησης στο επίκεντρο 

Η Clarke Energy έχει δεσμευτεί να προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα υποστήριξης μετά την πώληση στους πελάτες της. Πιστεύουμε ότι τα υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας εξοπλισμού οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης της επένδυσης των πελατών μας.

Αυτό το κατορθώνουμε με τις υπεύθυνες τοπικές ομάδες υπηρεσιών συντήρησης (service), τα εγκεκριμένα από τον Κατασκευαστή Αρχικού Εξοπλισμού ανταλλακτικά, τον εξ αποστάσεως έλεγχο και διάγνωση καθώς και τις τοπικές ομάδες που διαθέτουμε οι οποίες θέτουν τις μηχανές σε λειτουργία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Clarke Energy της περιοχής σας προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανάθεση των μηχανών αερίου σε λειτουργία. 

Επικοινωνήστε μαζί μας >

 

Ρωτήσετε για θέματα υπηρεσιών υποστήριξης - service

Μιλήστε με έναν ειδικό υπηρεσιών της Clarke Energy σχετικά με την υποστήριξη μετά την πώληση μηχανών Jenbacher.