Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 2018

Η Δέσμευσή μας για την Ιδιωτικότητά σας

Η Kohler Co. και οι θυγατρικές της (“Kohler”) δεσμεύονται για την ιδιωτικότητά σας. Επιθυμούμε να γνωρίζετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης και αποκάλυψης δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές μας σε σχέση με δεδομένα που συλλέγουμε εντός και εκτός Διαδικτύου:

Τι Είδους Δεδομένα Συλλέγουμε

Τα “Προσωπικά Δεδομένα” είναι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ως φυσικό πρόσωπο ή σχετίζονται με ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο. Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα:

 • Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση email.
 • Στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης όπως διεύθυνση επιχείρησης, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση email.
 • Πληροφορίες απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων σε εσάς.
 • Σχόλια και απόψεις που παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας άμεσα μέσω email, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου.
 • Πληροφορίες πληρωμής και συναλλαγών για σκοπούς χρέωσης.


“Άλλα Δεδομένα”
είναι οποιαδήποτε πληροφορία που δεν αποκαλύπτει τη συγκεκριμένη σας ταυτότητα ή δε σχετίζεται άμεσα με ένα αναγνωρίσιμο άτομο. Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα Άλλα Δεδομένα:

 • Πληροφορίες περιήγησης και συσκευής.
 • Πληροφορίες χρήσης εφαρμογών.
 • Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies, ετικετών pixel και άλλων τεχνολογιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, κάντε κλικ εδώ https://www.corporate.kohler.com/cookie-policy
 • Δημογραφικές πληροφορίες και άλλες πληροφορίες που παρέχονται από εσάς που δεν αποκαλύπτουν τη συγκεκριμένη ταυτότητά σας.
 • Πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποκαλύπτουν πλέον τη συγκεκριμένη ταυτότητά σας.

Εάν απαιτείται από εμάς να διαχειριστούμε τα Άλλα Δεδομένα ως Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τότε θα τα συλλέξουμε, θα τα χρησιμοποιήσουμε και θα τα αποκαλύψουμε για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε Προσωπικά Δεδομένα όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην παρούσα Πολιτική.

Πως Συλλέγουμε τα Προσωπικά και Άλλα Δεδομένα

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα στο Διαδίκτυο με διάφορους τρόπους σε σχέση με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας, όπως:

 • Μέσω των ιστοτόπων μας («Ιστοσελίδες») ·
 • Μέσω των εφαρμογών λογισμικού που διατίθενται από εμάς για χρήση σε ή μέσω υπολογιστών και κινητών συσκευών («Εφαρμογές»).
 • Μέσω των ιδιοτήτων των κοινωνικών μέσων δικτύωσης(«Τα κοινωνικά μας μέσα δικτύωσης») ·
 • Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή HTML που σας στέλνουμε και συνδέονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου («Email»).
 • Μέσω ιστοτόπων υπερενδοδικτύων (extranet) που διατίθενται στους πελάτες και σε τρίτα μέρη («Ιστότοποι Υπερενδοδικτύων»).
 • Μέσω υπηρεσιών που παρέχουμε στους εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες μας («υπηρεσίες»)
 • Μέσω της διαδικασίας εγγραφής για ενημερωτικά δελτία (newsletters), σεμινάρια, διαδικτυακά σεμινάρια και εκδηλώσεις.

 

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα εκτός Διαδικτύου με διάφορους τρόπους σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, όπως:

 • Όταν συμμετέχετε σε κάποια συμβατική ρύθμιση για υπηρεσίες ή προϊόντα.
 • Όταν παρέχετε πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας.
 • Όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας σε κάποια εκδήλωση.

 

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα από άλλες πηγές, όπως:

 • Διαθέσιμες στο κοινό βάσεις δεδομένων.
 • Κοινούς εμπορικούς συνεργάτες και χορηγούς εκδηλώσεων, όταν μοιράζονται πληροφορίες μαζί μας.
 • Άλλους φορείς ή δικαιοδόχους, στους οποίους παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Πηγές συστάσεων.
 • Πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

Ο κύριος λόγος, για τον οποίο συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα είναι για να σας προσφέρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Εάν δεν παρέχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορούμε να παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Εάν αποκαλύψετε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με άλλα άτομα σε εμάς ή σε παρόχους των υπηρεσιών μας σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να το κάνετε και ότι μας επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να συλλέγουμε άλλες πληροφορίες με διάφορους τρόπους, όπως:

 • Μέσω του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας:
 • Ορισμένα δεδομένα συλλέγονται από τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ή αυτόματα μέσω της συσκευής σας, όπως η διεύθυνση Ελέγχου Πρόσβασης Μέσων (MAC), ο τύπος υπολογιστή (Windows ή Mac), η ανάλυση οθόνης, το όνομα και η έκδοση του λειτουργικού συστήματος, ο κατασκευαστής και το μοντέλο της συσκευής, η γλώσσα, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου και το όνομα και η έκδοση των υπηρεσιών (όπως οι εφαρμογές) που χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να διασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν σωστά.
 • Μέσω της χρήσης μιας εφαρμογής από εσάς.
 • Κατά τη λήψη και χρήση μιας εφαρμογής, εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να παρακολουθούμε και να συλλέγουμε δεδομένα χρήσης της εφαρμογής, όπως την ημερομηνία και την ώρα που η εφαρμογή στη συσκευή σας αποκτά πρόσβαση στους διακομιστές μας και ποιά δεδομένα και αρχεία έχουν ληφθεί στην εφαρμογή βάσει του αριθμού συσκευής σας.
 • Μέσω της χρήσης των cookies.
 • Τα cookies είναι κομμάτια πληροφοριών που αποθηκεύονται απευθείας στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε. Τα cookie μας επιτρέπουν να συλλέγουμε δεδομένα όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, ο χρόνος που ξοδεύεται στις υπηρεσίες, οι σελίδες που επισκέπτεστε, οι προτιμήσεις γλώσσας και άλλα δεδομένα κίνησης. Προς το παρόν δεν ανταποκρινόμαστε σε σήματα απαγόρευσης παρακολούθησης του προγράμματος περιήγησης. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα cookies ή για να εξαιρεθείτε από τη συλλογή και τη χρήση των cookies, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική μας για τα cookies κάνοντας κλικ εδώ https://www.corporate.kohler.com/cookie-policy
 • Μέσω της χρήσης ετικετών pixel και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.
 • Οι ετικέτες Pixel (επίσης γνωστές ως web beacons και clear GIF) ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για την παρακολούθηση των ενεργειών των χρηστών των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των παραληπτών email), για τον υπολογισμό της επιτυχίας των καμπανιών μάρκετινγκ και για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών και τα ποσοστά απόκρισης.
 • Αναλύσεις.
 • Χρησιμοποιούμε το Google Analytics, το οποίο χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών και την αναφορά δραστηριοτήτων και τάσεων. Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται επίσης να συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη χρήση άλλων ιστοτόπων, εφαρμογών και διαδικτυακών πηγών. Μπορείτε να μάθετε για τις πρακτικές της Google και του YouTube μεταβαίνοντας στη διεύθυνση https://www.google.com/policies/privacy/partners/και να εξαιρεθείτε από αυτές μέσω της λήψης της προσθήκης της εξαίρεσης από το πρόγραμμα περιήγησης του Google Analytics, διαθέσιμο στη διεύθυνση https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout. Για να δείτε την πολιτική απορρήτου της Google και του YouTube, κάντε κλικ εδώ.
 • Σε κάθε ιστότοπο σας δίνεται η επιλογή να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση μέσω cookies.
 • Διεύθυνση IP
 • Η διεύθυνση IP σας εκχωρείται αυτόματα στον υπολογιστή σας από τον Πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου. Μια διεύθυνση IP μπορεί να αναγνωριστεί και να καταγραφεί αυτόματα στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή μας κάθε φορά που ένας χρήστης έχει πρόσβαση στα συστήματά μας, μαζί με την ώρα της επίσκεψης και τις σελίδες που επισκέφτηκε. Η συλλογή διευθύνσεων IP είναι μία συνήθης πρακτική και γίνεται αυτόματα από πολλούς ιστότοπους, εφαρμογές και άλλα συστήματα. Χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP για σκοπούς όπως τον υπολογισμό των επιπέδων χρήσης, τη διάγνωση προβλημάτων διακομιστή και τη διαχείριση των συστημάτων. Ενδέχεται επίσης να μάθουμε την κατά προσέγγιση τοποθεσία σας μέσω της διεύθυνσης IP σας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε Άλλα Δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό, εκτός εάν απαιτείται από εμάς να ενεργήσουμε διαφορετικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να συνδυάσουμε τα Άλλα Δεδομένα με τα Προσωπικά Δεδομένα. Εάν το κάνουμε, θα διαχειριστούμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως Προσωπικά Δεδομένα, εφόσον είναι συνδυασμένα.

Πως Διαχειριζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως:

 • Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Για να επικοινωνήσουμε με άτομα (συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων θεσμικών πελατών) σε σχέση με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και να ικανοποιήσουμε αιτήματα πελατών και άλλων, να διαχειριστούμε τα αρχεία τους, να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες και να διαχειριστούμε τις σχέσεις μας.

Συμμετέχουμε σε τέτοιες δραστηριότητες για τη διαχείριση της συμβατικής μας σχέσης με εσάς, τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση ή/και λόγω του ότι έχουμε κάποιο έννομο συμφέρον.

 • Παρέχοντάς σας το υλικό marketing και για τη διευκόλυνση του διαμοιρασμού κοινωνικών δικτύων.
 • Για να σας στείλουμε προσφορές, ενημερωτικά δελτία (newsletter), δημοσιεύσεις, ενημερώσεις και μηνύματα που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, τα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • Για την εκπλήρωση των αιτημάτων εγγραφής σε εκδηλώσεις ή καταλύματα και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών και υπηρεσιών θερέτρων.
 • Για να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και άλλα νέα σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν.
 • Θα προχωρήσουμε σε αυτές τις ενέργειες με τη συγκατάθεσή σας ή όπου έχουμε έννομο συμφέρον.
 • Παρέχοντας λειτουργικότητα των Προϊόντων και των Υπηρεσιών μας και ικανοποίηση των αιτημάτων σας
 • Για παροχή της λειτουργικότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας σε εσάς, όπως τη διευθέτηση της πρόσβασης στον εγγεγραμμένο λογαριασμό σας και την παροχή σχετικών αγαθών και υπηρεσιών.
 • Για να απαντήσουμε στις απορίες σας και να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μιας από τις ηλεκτρονικές φόρμες επικοινωνίας μας ή με κάποιο άλλο τρόπο (π.χ., όταν μας στέλνετε ερωτήσεις, προτάσεις, επαίνους ή παράπονα ή όταν ζητάτε άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας).
 • Για να σας στέλνουμε πληροφορίες διοικητικού χαρακτήρα, όπως πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, διασφαλίσεις και εγγυήσεις όπως και αλλαγές στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας.
 • Θα προχωρήσουμε σε αυτές τις ενέργειες για τη διαχείριση της συμβατικής μας σχέσης με εσάς ή/και για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση.
 • Ολοκληρώνοντας τους επιχειρηματικούς μας σκοπούς.
 • Για ανάλυση δεδομένων, για παράδειγμα, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των αγαθών και των υπηρεσιών μας και της ποιότητας των προϊόντων μας.
 • Για ελέγχους, για να επαληθεύσουμε ότι οι εσωτερικές μας διαδικασίες λειτουργούν όπως θα έπρεπε και ότι συμμορφώνονται με νομικές, κανονιστικές ή συμβατικές απαιτήσεις.
 • Για σκοπούς ελέγχου απάτης και ασφάλειας, για παράδειγμα, για τον εντοπισμό και την πρόληψη επιθέσεων στον κυβερνοχώρο ή απόπειρας διάπραξης κλοπής ταυτότητας.
 • Για να τηρήσουμε τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις.
 • Για την ενίσχυση, βελτίωση ή τροποποίηση των τρεχόντων προϊόντων και υπηρεσιών μας.
 • Για την αναγνώριση των τάσεων χρήσης, για παράδειγμα, για την κατανόηση των τμημάτων των προϊόντων και των υπηρεσιών μας που ενδιαφέρουν περισσότερο τους πελάτες μας.
 • Για τον καθορισμό της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών μας, ώστε να προσαρμόζουμε τις καμπάνιες μας στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των πελατών μας.
 • Για τη λειτουργία και επέκταση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, για παράδειγμα, την κατανόηση των τμημάτωντων υπηρεσιών ή των προϊόντων που ενδιαφέρουν περισσότερο τους πελάτες μας, ώστε να μπορούμε να εστιάσουμε τις ενέργειές μας στην ικανοποίηση των συμφερόντων των πελατών μας.

Συμμετέχουμε σε αυτές τις δραστηριότητες με σκοπό τη διαχείριση της συμβατικής μας σχέσης με εσάς, τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση ή/και λόγω του ότι έχουμε κάποιο έννομο συμφέρον.

 Πως Αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

 • Στις θυγατρικές μας εταιρείες για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου
 • Μπορείτε να συμβουλευτείτε τη λίστα και την τοποθεσία των θυγατρικών μας που βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Βάσει των τοπικών απαιτήσεων, αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή προϊόντων και συναφών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από τις άλλες νομικές οντότητές μας και για όλους τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 • Η [Kohler Co.] είναι το μέρος, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από κοινού.
 • Στους παρόχους υπηρεσιών των τρίτων μερών μας, για να διευκολύνουμε τις υπηρεσίες που μας παρέχουν.
 • Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν παρόχους υπηρεσιών όπως φιλοξενία ιστοτόπων, παροχή συμβουλών και παρακολούθηση σχετικών με υπηρεσίες, ανάλυση δεδομένων, τεχνολογία πληροφοριών και παροχές σχετικών υποδομών, εξυπηρέτηση πελατών, παράδοση email, ελέγχους και άλλες υπηρεσίες.
 • Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, μπορείτε να επιλέξετε την αποκάλυψη των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 • Σε πίνακες ανακοινώσεων, συνομιλίες, σελίδες προφίλ, blog και άλλες υπηρεσίες, στις οποίες μπορείτε να δημοσιεύετε πληροφορίες και περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των μέσων κοινωνικής μας δικτύωσης) ή μέσω των οποίων μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέσω των συστημάτων. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι τυχόν πληροφορίες που δημοσιεύετε ή κοινοποιείτε μέσω αυτών των συστημάτων θα γίνουν δημόσιες και ενδέχεται να είναι διαθέσιμες σε άλλους χρήστες καθώς και το ευρύ κοινό.

Επίσης, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εφόσον είναι αναγκαίο ή σκόπιμο, ειδικά όταν έχουμε νομική υποχρέωση ή έννομο συμφέρον να το κάνουμε, προκειμένου:

 • Να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των νόμων εκτός της χώρας διαμονής σας.
 • Να συνεργάζεστε με δημόσιες και κυβερνητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρχών εκτός της χώρας διαμονής σας.
 • Για να συμβαδίζετε με την επιβολή του νόμου.
 • Για άλλους νομικούς λόγους, όπως για την εκτέλεση των όρων και προϋποθέσεών μας και για την προστασία των δικαιωμάτων, του απορρήτου, της ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας μας ή/και των θυγατρικών μας, από εσάς ή άλλα πρόσωπα.
 • Όταν πρόκειται για πώληση, συγχώνευση ή επιχειρηματικές συναλλαγές.

 

Για Πόσο Διάστημα Διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται ή επιτρέπεται βάσει των σκοπών, για τους οποίους αποκτήθηκαν και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των περιόδων διατήρησης περιλαμβάνουν:

 • Το χρονικό διάστημα, για το οποίο έχουμε μια συνεχή σχέση μαζί σας και σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, για όσο διάστημα διαθέτετε λογαριασμό μαζί μας ή συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας).
 • Το χρονικό διάστημα, για το οποίο έχουμε μια συνεχή σχέση μαζί σας ως πελάτες μας και σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Εάν υπάρχει κάποια νομική υποχρέωση στην οποία υποκείμεθα (για παράδειγμα, ορισμένοι νόμοι απαιτούν από εμάς να διατηρούμε τα αρχεία των συναλλαγών ή των επικοινωνιών σας για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα προτού μπορέσουμε να τα διαγράψουμε).
 • Εάν συνιστάται η διατήρηση βάσει της νομικής μας θέσης (όπως αναφορικά με τα ισχύοντα καταστατικά περιορισμών, ένδικων διαφορών ή κανονιστικών ερευνών).

Τι Μέτρα Ασφαλείας Χρησιμοποιούμε

Έχουμε εφαρμόσει εσωτερικές πολιτικές και τεχνικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από απώλεια, καταστροφή λόγω ατυχήματος, κατάχρηση ή αποκάλυψη. Τέτοιες εσωτερικές πολιτικές και τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν:

 • Τη χρήση ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης προσωπικών δεδομένων, όπου αυτό απαιτείται.
 • Διαδικασίες και ελέγχους για τη διασφάλιση του συνεχούς απορρήτου, ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και ανθεκτικότητας της επεξεργασίας συστημάτων και υπηρεσιών.
 • Διαδικασίες και ελέγχους για την επαναφορά της διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα εγκαίρως σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος.
 • Διαδικασίες τακτικής δοκιμής, εκτίμησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.
 • Διαδικασίες για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα από κανέναν πέραν προσώπων κατά την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι Επιλογές σας

 Έχετε συγκεκριμένες επιλογές όσον αφορά την επικοινωνία για σκοπούς μάρκετινγκ. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με το μάρκετινγκ από εμάς, μπορείτε να εξαιρεθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής σε οποιοδήποτε ανάλογο μήνυμα ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο KohlerGlobalDataPrivacy@kohler.com. Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας το συντομότερο δυνατό. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι εάν εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, ενδέχεται να συνεχίσουμε να σας στέλνουμε σημαντικά μηνύματα διοικητικού χαρακτήρα, από τα οποία δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε.

 

Δικαίωμα στην Ιδιωτικότητα για τους Κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν διαμένετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία διατηρούμε:

 • Δικαίωμα πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το εάν και πού επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς, για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο καθορίζουμε τις ισχύουσες περιόδους διατήρησης, πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες παραληπτών, στους οποίους ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα φορητότητας. Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε παράσχει σε μια δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη από μηχανή μορφή που υποστηρίζει την επαναχρησιμοποίηση ή να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο πρόσωπο.
 • Δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε διόρθωση τυχόν ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
 • Δικαίωμα διαγραφής. Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν η συνέχιση της επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων δεν δικαιολογείται.
 • Δικαίωμα περιορισμού. Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τους σκοπούς, για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν η συνέχιση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν δικαιολογείται, όπως όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων από εσάς τους ίδιους.
 • Δικαίωμα αντίρρησης. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας, όπου υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη περίπτωσή σας. Μπορεί να υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία και, αν κάτι τέτοιο ισχύει, θα αξιολογήσουμε τα δεδομένα και θα σας ενημερώσουμε αναλόγως. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε δραστηριότητες μάρκετινγκ για οποιονδήποτε λόγο.
 • Εάν διαμένετε στη Γαλλία, έχετε επίσης το δικαίωμα να ορίσετε οδηγίες σχετικά με τη διατήρηση και την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων μετά το θάνατό σας.

Αν θέλετε να ασκήσετε ένα από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στο KohlerGlobalDataPrivacy@kohler.com.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων.

Οι κάτοικοι άλλων διεθνών δικαιοδοσιών ενδέχεται επίσης να έχουν παρόμοια δικαιώματα με τα παραπάνω. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο KohlerGlobalDataPrivacy@kohler.com εάν θέλετε να ασκήσετε ένα από αυτά τα δικαιώματα και θα συμμορφωθούμε με οποιοδήποτε αίτημα στο βαθμό που απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Υπηρεσίες Τρίτων Μερών

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν αφορά και δε φέρουμε καμία ευθύνη για το απόρρητο, τις πληροφορίες ή άλλες πρακτικές τρίτων μερών.

Αυτό αφορά οποιοδήποτε τρίτο μέρος, το οποίο διαχειρίζεται οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία, με την οποία ενδέχεται να συνδέονται οι ιστότοποι μας. Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση του συνδεδεμένου ιστότοπου ή της υπηρεσίας από εμάς ή από τους συνεργάτες μας.

Επιπλέον, δε φέρουμε καμία ευθύνη για τη συλλογή, τη χρήση, την αποκάλυψη δεδομένων ή τις πολιτικές ασφάλειας ή πρακτικές άλλων οργανισμών, όπως το Facebook, η Apple, η Google, η Microsoft, η RIM ή οποιοσδήποτε άλλος προγραμματιστής εφαρμογών, πάροχος εφαρμογών, πάροχος πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πάροχος λειτουργικών συστημάτων, πάροχος ασύρματων υπηρεσιών ή κατασκευαστής συσκευών, συμπεριλαμβανομένων Προσωπικών Δεδομένων που κοινοποιείτε σε άλλους οργανισμούς μέσω ή σε σχέση με τις Εφαρμογές ή τα Κοινωνικά Μέσα μας.

Χρήση των Υπηρεσιών μας από Ανηλίκους

Τα αγαθά και οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε άτομα κάτω από την ηλικία των [δεκαέξι (16)] ετών και δε συλλέγουμε εν γνώσει μας Προσωπικά Δεδομένα ατόμων κάτω των [16].

Διασυνοριακή Μεταβίβαση

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να αποθηκευτούν και να επεξεργαστούν σε οποιαδήποτε χώρα, στην οποία διαθέτουμε θυγατρικές, καταστήματα και εγκαταστάσεις ή στην οποία απασχολούμε παρόχους υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας κατανοείτε ότι τα στοιχεία σας θα μεταφερθούν σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής σας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες ενδέχεται να έχουν κανονισμούς προστασίας δεδομένων διαφορετικούς από αυτούς της χώρας σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δικαστήρια, αρχές επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές υπηρεσίες ή αρχές ασφαλείας σε αυτές τις άλλες χώρες ενδέχεται να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ (ο πλήρης κατάλογος αυτών των χωρών διατίθεται εδώ). Για μεταφορές από την ΕΕ σε χώρες που δε θεωρούνται επαρκείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα, όπως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα επικοινωνώντας μαζί μας στο KohlerGlobalDataPrivacy@kohler.com.

Ενημερώσεις της Παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

Η επιγραφή “ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” στην κορυφή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου δείχνει ποια ήταν η τελευταία φορά που αναθεωρήθηκε η παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Τυχόν αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ όταν δημοσιεύσουμε την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου. Η χρήση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών από εσάς μετά από αυτές τις αλλαγές σημαίνει ότι αποδέχεστε την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου. 

Τρόποι Επικοινωνίας

Η Kohler Co. είναι η εταιρεία, η οποία είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των Προσωπικών σας Δεδομένων βάσει της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Εάν έχετε τυχόν απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο KohlerGlobalDataPrivacy@kohler.com.