Θέση σε Λειτουργία

Η Clarke Energy διαθέτει ολοκληρωμένους πόρους για την θέση σε λειτουργία των μηχανών αερίου Jenbacher. Η θέση σε λειτουργία πραγματοποιείται από τους εξειδικευμένους μηχανικούς του τοπικού δικτύου παροχής υπηρεσιών (service) της Clarke Energy. Αυτό σημαίνει ότι οι μηχανικοί που θέτουν σε λειτουργία τη μηχανή είναι από την ίδια ομάδα μηχανικών που θα συντηρούν τη μηχανή στο μέλλον. Αυτή η ρύθμιση παρέχει συνέπεια στον πελάτη και βοηθά στη διευκόλυνση της παροχής υψηλότερων επιπέδων υπηρεσιών συντήρησης (service) μέσω της εξοικείωσης των μηχανικών μας με τη μονάδα και το έργο. Ως πρόσθετο όφελος, για μηχανές που έχει διαθέσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία η Clarke Energy, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε συμβόλαια συντήρησης που περιλαμβάνουν εγγυήσεις διαθεσιμότητας.

Οφέλη για τον πελάτη

  • Ενιαίο κέντρο επαφής
  • Υπευθυνότητα
  • Μηχανικοί συντήρησης εξοικειωμένοι με τις εγκαταστάσεις της μονάδας
  • Δυνατότητα παροχής εγγυήσεων διαθεσιμότητας με συμβόλαια συντήρησης (εφόσον η πώληση, εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία της μηχανής έχουν πραγματοποιηθεί από την Clarke Energy)
  • Υποστήριξη με δοκιμές συγχρονισμού δικτύου

Υποστήριξη συγχρονισμού δικτύου

Οι μηχανικοί συντήρησης της Clarke Energy μπορούν επίσης να υποστηρίξουν δοκιμές συγχρονισμού δικτύου, όπως οι δοκιμές G99 στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι G10 στην Ιρλανδία. Μπορείτε να συζητήσετε σχετικά με τις ανάγκες σας με το γραφείο της Clarke Energy της περιοχής σας.

Επιχειρηματικό Ήθος – Παροχή υπηρεσιών συντήρησης στο επίκεντρο 

Η Clarke Energy έχει δεσμευτεί να προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα υποστήριξης μετά την πώληση στους πελάτες της. Πιστεύουμε ότι τα υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας εξοπλισμού οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης της επένδυσης των πελατών μας. Αυτό το κατορθώνουμε με τις υπεύθυνες τοπικές ομάδες υπηρεσιών συντήρησης (service), τα εγκεκριμένα από τον Κατασκευαστή Αρχικού Εξοπλισμού ανταλλακτικά, τον εξ αποστάσεως έλεγχο και διάγνωση καθώς και τις τοπικές ομάδες που διαθέτουμε οι οποίες θέτουν τις μηχανές σε λειτουργία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Clarke Energy της περιοχής σας προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανάθεση των μηχανών αερίου σε λειτουργία.  Επικοινωνήστε μαζί μας >

 

Ρωτήσετε για θέματα υπηρεσιών υποστήριξης - service

Μιλήστε με έναν ειδικό υπηρεσιών της Clarke Energy σχετικά με την υποστήριξη μετά την πώληση μηχανών Jenbacher.