Gaze regenerabile

​Există o varietate de gaze regenerabile care pot fi produse prin metode sustenabile. Gazele combustibile există ca energie stocată și pot fi utilizate pentru producerea energiei  dispecerizabile pentru alimentarea motoarelor pe gaz.

Gazele regenerabile includ gazele produse prin procese biologice din materii organice; biogazul sau singazul obținut din materii biodegradabile, sau hidrogenul verde obținut prin electroliza apei cu electricitate regenerabilă.

Digestia anaerobă produce biogaz folosind microorganisme care se hrănesc cu diferite deșeuri sau plante putrescibile. Biogazul este considerat regenerabil deoarece face parte din ciclul scurt de absorbție a carbonului iar carbonul a fost eliminat din atmosferă de plantele dezvoltate in sezoanele precedente.

 

Biometanul biogaz din care a fost extras dioxidul de carbon, atingând astfel o concentrație de metan cu o puritate de aproape 100%.

Singazul obținut din lemn, deșeuri lemnoase, celuloză sau lignină, este un combustibil regenerabil. În funcție de tipul materiilor prime, acesta începe de obicei ca un amestec de hidrogen, monoxid de carbon, dioxid de carbon, metan și azot. Aceste componente pot fi separate iar metanul poate fi purificat pentru a crea bioSNG. Atât singazul cât și bioSNG pot fi utilizate drept combustibil în motoarele pe gaz.

Hidrogenul este un gaz regenerabil dacă este produs ca hidrogen „verde” prin electroliza apei cu electricitate regenerabilă, sau ca hidrogen „albastru” dacă acesta a fost obținut prin reformarea cu abur a unei surse de metan, cum ar fi biometanul sau bioSNG.

Tipul gazului regenerabil

Principalele gaze constituente

Sursa

Biogaz

CH4, CO2

Deșeuri biodegradabile, de canalizare, plante

Biometan

CH4

Biogaz purificat din materiile de mai sus

Singazul

H2, CO, CO2, CH4, N2

Lemn, deșeu lemnos, celuloză, lignină

Gaz natural bio-sintetic (bioSNG)

CH4

1) Singaz purificat prin îndepărtarea contaminanților CH4

2) Reacția Sebatier folosind energie regenerabilă ca sursă de energie CO2 + 4 H2 -> CH4 + H2O

Hidrogen „verde”

H2

Electroliza apei folosind electricitate regenerabilă

Hidrogen „albastru”

H2

Când este obținut prin reformarea cu abur a metanului regenerabil cum ar fi biogazul, biometanul sau bioSNG.

Clarke Energy este membru al Decarbonised Gas Alliance – Alianța Gazelor Decarbonizate.

Aveți alte întrebări?

Dacă aveți întrebări tehnice care necesită răspuns, putem să organizăm o întrevedere cu un consultant în vânzări sau să programăm un studiu de fezabilitate.