Captarea, utilizarea și stocarea dioxidului de carbon (CCUS)

Captarea, Utilizarea și Stocarea dioxidului de carbon (CCUS) este procesul de captare a CO2 din procesele mari consumatoare de energie, înainte de a pătrunde în atmosferă și de a găsi o utilizare pe piață sau de transport către o instalație de stocare (în mod normal în subteran în caverne geologice).

Stocarea pe termen lung a CO2 într-o formațiune geologică este încă relativ nouă ca și concept, dar va juca un rol important în efortul net-zero pe viitor. Cu toate acestea, există posibilități de captare și utilizare a CO2 într-un mod profitabil.

Captarea carbonului este un obiectiv cheie la nivel global, cu multe stimulente guvernamentale care încurajează investițiile în tehnologia de captare a carbonului.

Fertilizarea cu CO2 pentru sere

Reducere catalitică selectivă și catalizator CO

 • Gazele de ardere din generarea de energie a se considera drept intrare
 • Ideal pentru fertilizarea cu CO2 pentru utilizare în sere pentru a crește randamentul culturilor
 • Eliminarea componentelor toxice precum NOx și CO
 • Concentrația de CO2 este echivalentă cu concentrația gazelor de eșapament (circa 5% pentru funcționarea cu gaze naturale)
 • Nu crește concentrația de CO2, prin urmare, nu este potrivit pentru lichefiere și transport
 • Nu este adecvată pentru funcționarea pe biogaz din cauza contaminanților cu biogaz (H2S) și variabilitatea materiilor prime
 • Consumabile de luat în considerare:
  • Uree
 •  

Dioxid de carbon pentru alimente și băuturi

Absorbția chimică

 • Gazele de ardere de la motor a se considera drept intrare
 • Ideal pentru  gaze cu concentrații scăzute de CO2
 • Poate atinge cerințe de CO2, de o înaltă puritate, cum ar fi standardele pentru alimente sau băuturi
 • Totuși încă necesită îndepărtarea componentelor toxice (NO,x &; CO) cu un echipament similar catalitic selectiv
 • Soluția utilizată este de reducere și catalizare CO
 • Solvenții precum aminele sau carbonații de potasiu fierbinți sunt utilizați pentru captarea CO2
 • Costuri operaționale și de capital cam mari, dar este singurul sistem viabil din punct de vedere comercial în prezent pentru a obține CO2 de înaltă puritate din gazele de ardere fierbinți
 • Consumabile de luat în considerare:
  • Abur (pentru regenerarea solventului)
  • Electric
  • Suplimentare și consumul de substanțe chimice
  • Apă de răcire

Monetizați-vă în mod fiabil biogazul

Recuperarea CO2 în urma modernizării biogazului

 • Gazele reziduale din valorificarea biogazului (de exemplu, separarea CO2) a se considera drept intrare
 • Ideal pentru  gaze de admisie cu concentrație mare de CO2
 • Poate atinge cerințe privind CO2 de puritate ridicată,  cum ar fi standardele pentru alimente sau băuturi
 • Va crește eficiența de recuperare a sistemului de modernizare a biogazului prin separarea ultimei părți a metanului de gazele reziduale și recircularea acesteia la intrarea în sistemul de modernizare.
 • Consumabile de luat în considerare:
  • Electric
  • Absorbanți pentru purificare (cantități minore)
 •  
 •  

​Carbonat de calciu de calitate superioară

Mineralizare avansată

(Validarea conceptului)

 

 • Mineralizarea dioxidului de carbon în carbonat de calciu precipitat de calitate superioară
 • Utilizarea soluțiilor alcaline și de saramură
 •  
 •  

Studii de caz privind recuperarea carbonului

Aveți alte întrebări?

Dacă aveți întrebări tehnice care necesită răspuns, putem să organizăm o întrevedere cu un consultant în vânzări sau să programăm un studiu de fezabilitate.