Auto-producători

Un auto-producător  este o centrala  electrică care furnizează o sursă locala de energie pentru un consumator electric. Printre aceștia se numără de obicei fabricile industriale, sediile mari de birouri sau centrele de date. Instalațiile pot funcționa conectate în paralel la rețea cu posibilitatea de a exporta surplusul de energie la rețeaua nationala de energie  electrica. Alternativ, acestea pot funcționa în modul insular ; respectiv independent de sistemul local de distribuție a energiei electrice .

Baxter-Healthcare

Instalațiile auto-producătoare sunt o formă de producție distribuită, producând energie aproape de sursa de utilizare. Producția distribuită asigură niveluri ridicate de eficiență a combustibilului precum și reducerea la minim a pierderilor asociate cu transmiterea electricității de la uzinele de energie centralizată. Motoarele pe gaz pot fi combinate cu alte tehnologii de producere sau stocare a energiei în microgriduri.

Motoarele pe gaz sunt auto-producătorii ideali acolo unde există o sursă localizată de alimentare cu gaz. Alimentarea poate fi asigurată de la conducte de gaze dar și prin transportul cu vehicule dedicate sub forma gazelor naturale lichefiate sau comprimate sau a biometanului.

Auto-producătorii pe gaz ating cel mai înalt nivel de eficiență în configurații de producere combinată a căldurii și energiei (CHP). În astfel de configurații, instalațiile produc nu doar electricitate dar și căldură care poate fi utilizată în rețea.

Avantajele auto-producătorilor

  • Siguranța alimentării cu energie și reziliența datorată auto-generării
  • Costuri reduse cu eficiență ridicată a combustibilului, mai ales în configurații CHP
  • Performanță îmbunătățită de mediu datorită eficienței combustibilului

Pentru mai multe informații despre aplicațiile instalațiilor auto-producătoare, vă rugăm să contactați reprezentanța locală Clarke Energy.

Aveți alte întrebări?

Dacă aveți întrebări tehnice care necesită răspuns, putem să organizăm o întrevedere cu un consultant în vânzări sau să programăm un studiu de fezabilitate.