Gaze comprimate și lichefiate utilizate ca si combustibil pentru motoarele pe gaz

Gazele naturale sau biometanul pot fi transportate în butelii la locațiile în care nu există rețele de distribuție a gazelor, prin intermediul unei conducte de gaze virtuale.

Aceste gaze pot fi utilizate în motoarele pe gaz pentru producerea de energie electrica și termica cu nivel ridicat de eficiență prin tehnologia combinată de producere a căldurii și energiei-cogenerare.

Există două modalități principale de transformare  a gazelor într-o formă mai adecvată pentru transport, care includ comprimarea și lichefierea:

Gazul comprimat

Gazul natural comprimat (GNC) sau biometanul comprimat regenerabil (BCR) este format în principal din metan și ocupă aproximativ 1% din volumul pe care îl ocupă atunci când este la presiunea atmosferică standard. Acesta este transportat de obicei în containere sau butelii dure la presiuni de 20-25MPA (2.900-3.600psi).

Gazul lichefiat

Gazul natural lichefiat (GNL) sau biometanul lichefiat regenerabil (BLR) este și el compus în principal din metan condensat într-un lichid, la o presiune aproape de valoarea presiunii atmosferice, prin răcirea la temperatura de aproximativ −160 °C (−260 °F). Presiunea maximă de transport este de aproximativ 25kPA (3.6psi).

O unitate de GNL ocupă un volum de 3 ori mai mic decât o unitate de energie sub formă de gaz comprimat. Aceasta înseamnă că GNL are o densitate mai ridicată și în același spațiu se poate stoca un volum de GNL mai mare decât de GNC.

Aplicațiile GNC / GNL pentru energie

Metanul comprimat sau lichefiat are o serie de aplicații pentru motoarele pe gaz. În zonele unde nu există rețea de conducte de gaze, dar utilizarea gazelor ca sursă de combustibil este avantajoasă, gazele comprimate pot fi transportate în butelii la locul de consum.

Acest lucru permite înlocuirea combustibilului diesel costisitor sau utilizarea ca sursă de combustibil în zone protejate unde nu este permisă instalarea de conducte de gaz sau stâlpi de înaltă tensiune.

În multe zone din Africa, ritmul lent de extindere a rețelei de conducte de gaze împiedică dezvoltarea industrială. Utilizarea GNC sau GNL poate accelera transportul gazelor, compensând lipsa combustibilului diesel înaintea executării viitoarei rețele de conducte de gaz.

Dacă doriți să purtăm o discuție pe tema utilizării GNC sau GNL ca combustibil pentru motoarele pe gaz, vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații.

Aveți alte întrebări?

Dacă aveți întrebări tehnice care necesită răspuns, putem să organizăm o întrevedere cu un consultant în vânzări sau să programăm un studiu de fezabilitate.