Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη Jenbacher έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να παράγουν μόνο ηλεκτρική ισχύ, την οποία η μονάδα Jenbacher παράγει σε υψηλές αποδόσεις. Όταν μια μονάδα βρίσκεται σε διαμόρφωση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, η μηχανή, ο εναλλάκτης και άλλα υποστηρικτικά εξαρτήματα τοποθετούνται σε πέλματα. Η απορριπτόμενη θερμότητα από τον κινητήρα διαχέεται στα καυσαέρια και μέσω ενός κυκλώματος ψύξης μηχανής συνδέεται με ψήκτρες αέρος.

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη χρησιμοποιούνται συνήθως όταν δεν υπάρχει τοπική χρήση θερμότητας και όπου δεν υπάρχει ζήτηση για διαμόρφωση συμπαραγωγής.

Τυπικές εφαρμογές ηλεκτροπαραγωγών ζευγών περιλαμβάνουν ντίζελ σε κατάσταση αναμονής, εφεδρικούς σταθμούς, χώρους υγειονομικής ταφής και ανθρακωρυχεία. Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη απομονώνονται από το πλαίσιο βάσης με λωρίδες σίλομερ και το πλαίσιο βάσης στη συνέχεια απομονώνεται από το θεμέλιο της κατασκευής με λωρίδες σίλομερ, οι οποίες σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό δυναμικής ισορροπίας έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των δονήσεων. Επίσης, η υψηλή δυναμική ισορροπία αυτών των μηχανών δε συνεπάγεται καμία άλλη ειδική απαίτηση θεμελίωσης εκτός από την επαρκή ικανότητα αντοχής φορτίου και επίπεδη επιφάνεια.

INNIO Jenbacher J320

INNIO Jenbacher J320

Έργα

Ενδιαφέρεστε να εγκαταστήσετε μία μηχανή αερίου Jenbacher;

Εάν έχετε περισσότερες τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση μηχανών Jenbacher στην επιχείρησή σας ή για να προγραμματίσετε μία επιτόπια επίσκεψη: