Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή (SCR)

Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή (SCR) για Μονάδες ΣΗΘ

Μαζί με την προμήθεια μονάδων συμπαραγωγής Jenbacher, η Clarke Energy μπορεί επίσης να παρέχει καταλύτες για τον καθαρισμό των καυσαερίων. Τα συστήματα καθαρισμού καυσαερίων είναι σε θέση να μειώσουν τα επιβλαβή καυσαέρια έως και στο 95%. Το σύστημα καθαρισμού καυσαερίων είναι δυνατό να αποτελείται από έως και τρία διαδοχικά στάδια, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής, για τον καθαρισμό των καυσαερίων:

  • Το φίλτρο αιθάλης (δεν απαιτείται πάντα).
  • Τη διαδικασία επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (SCR) για τη μείωση των οξειδίων του αζώτου (NOx).
  • Τη διαδικασία καταλυτικής οξείδωσης για την καταλυτική καύση του CO και των άκαυστων υδρογονανθράκων.


Φίλτρα αιθάλης

Είναι γνωστό ότι τα λεπτά σωματίδια αιθάλης που παράγονται μέσα σε μια μηχανή εσωτερικής καύσης μπορούν να έχουν καρκινογόνο δράση εάν προσκολληθούν στον ιστό των πνευμόνων. Το ινώδες φίλτρο αιθάλης μπορεί να φιλτράρει τα λεπτά αυτά σωματίδια από τα καυσαέρια. Τα σωματίδια καίγονται σε θερμοκρασία λειτουργίας εντός του συστήματος στην επιφάνεια των ινών εμποτισμένων με καταλύτη, δίχως τη χρήση εξωτερικής ενέργειας.

Διαδικασία Επιλεκτικής Καταλυτικής Αναγωγής (SCR)

Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται για τη μείωση των οξειδίων του αζώτου, τα οποία παράγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καύσης η οποία απελευθερώνει ενέργεια από καύσιμα με βάση τους υδρογονάνθρακες. Το NO (οξείδιο του αζώτου) είναι ένα άχρωμο αέριο, το οποίο οξειδώνεται στον αέρα για να σχηματίσει NO2 (διοξείδιο του αζώτου). Σε υψηλές συγκεντρώσεις προκαλεί συμπτώματα παράλυσης του νευρικού συστήματος. Το NO2 είναι ένα κοκκινωπό-καφετί αέριο με έντονη οσμή. Μαζί με το ηλιακό φως και τους υδρογονάνθρακες, το NO2 σχηματίζει νέφος. Τα οξείδια του αζώτου ανάγονται στα καυσαέρια που φέρουν οξυγόνο με τη διαδικασία SCR. Τα καυσαέρια, επεξεργασμένα με μετρημένο διάλυμα αντιδρώντος ουρίας, διέρχονται μέσω των λεπτών κυτταρικών μετατροπέων με κυψελοειδή μοτίβα, ανάγοντας τα οξείδια του αζώτου σε νερό και άζωτο. Η διαδικασία της ουρίας είναι μια ωφέλιμη εναλλακτική λύση έναντι της αμμωνίας ως αντιδρώσα ουσία για τη μείωση των επιπέδων οξειδίου του αζώτου στις εκπομπές καυσαερίων μηχανών. Σε σύγκριση με την αμμωνία, η ουρία προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διαχείριση, ενώ είναι σημαντικά φθηνότερη.

 Διαδικασία Kαταλυτικής Oξείδωσης

Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται για τη μείωση των επιπέδων μονοξειδίου του άνθρακα και των άκαυστων υδρογονανθράκων στα καυσαέρια. Αυτό επιτυγχάνεται με την καταλυτική οξείδωση. Ένας τέτοιος καταλύτης μπορεί να εγκατασταθεί μετά το στάδιο SCR. Τα ρυπογόνα αέρια διαχέονται στην επιφάνεια μιας κεραμικής κυψέλης, επικαλυμμένη με ευγενή μέταλλα, προκαλώντας μια αντίδραση που προκαλεί τον σχηματισμό υδρογόνου και διοξειδίου του άνθρακα. Οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες (HC) ενδέχεται να βρίσκονται στα καυσαέρια των μηχανών εσωτερικής καύσης. Αυτά τα καυσαέρια περιέχουν διάφορους άκαυστους υδρογονάνθρακες με διαφορετικές ιδιότητες:

  • Οι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες (παραφίνες) είναι στην ουσία άοσμοι και μπορεί να έχουν ελαφρώς ναρκωτική δράση.
  • Οι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες (ολεφίνες, ακετυλένια) συμβάλλουν σημαντικά στην αιθαλομίχλη.
  • Οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι δηλητήρια που προσβάλλουν το νευρικό σύστημα με ναρκωτική δράση, με κάποια από αυτά να είναι ακόμη και καρκινογόνα. Οι αλδεΰδες έχουν έντονη οσμή και ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις προκαλούν έντονο ερεθισμό στα μάτια και τη μύτη.

Τα συστήματα καθαρισμού καυσαερίων μπορούν να εγκατασταθούν τόσο σε σταθερό όσο και σε κινητό εξοπλισμό σε πρωτογενή μηχανήματα εσωτερικής καύσης που τροφοδοτούνται με αέριο και υγρό.

Έργα

Ενδιαφέρεστε να εγκαταστήσετε μία μηχανή αερίου Jenbacher;

Εάν έχετε περισσότερες τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση μηχανών Jenbacher στην επιχείρησή σας ή για να προγραμματίσετε μία επιτόπια επίσκεψη: