Reducere Catalitică Selectivă (SCR)

Reducerea Catalitică Selectivă (SCR) pentru centrale CHP

La achiziționarea unei centrale Jenbacher de cogenerare, Clarke Energy poate furniza catalizatori pentru epurarea gazelor de evacuare. Sistemele de purificare a gazelor de evacuare au capacitatea de a reduce nivelul de gaze nocive cu până la 95%. Sistemul de epurare a gazelor de evacuare poate cuprinde până la trei etape consecutive, în funcție de cerințele aplicației, pentru epurarea gazelor arse:

  • Filtrul de funingine (nu este necesar întotdeauna).
  • Procesul de reducere catalitică selectivă (SCR) pentru reducerea oxizilor de azot (NOx)
  • Procesul catalizatorilor de oxidare pentru arderea catalitică a CO și a hidrocarburilor nearse.


Filtrul de funingine

Se știe că particulele fine de funingine produse într-un motor cu combustie internă pot avea un efect carcinogenic dacă se atașează pe țesutul pulmonar. Cu ajutorul unui filtru de funingine fibros putem filtra particulele fine din gazele evacuate. Particulele sunt arse la temperatura de funcționare a sistemului, pe suprafața fibroasă impregnată cu catalizator, fără consum de energie externă.

Procesul de Reducere Catalitică Selectivă (SCR)

Acest proces este utilizat pentru reducerea oxizilor de azot, produși în timpul arderii cu eliberare de energie din combustibilii din hidrocarburi. NO (oxidul de azot) este un gaz incolor care oxidează în aer, formând NO2 (dioxidul de azot). În concentrații ridicate, acesta provoacă simptome de paralizie a sistemului nervos. NO2 este un gas de culoare roșie-brună, cu miros puternic, înțepător. În combinație cu lumina soarelui și cu hidrocarburi, NO2 formează smog. Conținutul de oxid de azot este redus prin procesul SCR în gazele de evacuare care conțin oxigen. Gazele de evacuare, tratate cu un reactant cu uree măsurată, trec prin convertoarele catalitice tip fagure, cu structură fină, transformând oxizii de azot în apă și azot. Procesul cu uree este o alternativă avantajoasă la utilizarea amoniacului ca substanță de reacție pentru reducerea nivelurilor de oxid de azot în emisiile sistemului de evacuare de la motor. Comparativ cu amoniacul, ureea prezintă avantaje considerabile sub aspectul transportului, depozitării și manipulării, fiind, totodată, semnificativ mai ieftin.

Procesul oxidare catalitică

Acest proces este utilizat pentru reducerea nivelurilor de monoxid de carbon și de hidrocarburi nearse din gazele de evacuare. Acest lucru este obținut prin oxidare catalitică. Un astfel de catalizator poate fi instalat după etapa SCR. Gazele poluante sunt difuzate pe suprafața unui fagure ceramic, acoperit cu metale nobile, și intră în reacție formând hidrogen și dioxid de carbon. Hidrocarburile nearse (HC) se regăsesc în gazele de evacuare ale motoarelor cu ardere internă. Astfel de gaze de evacuare conțin diverse hidrocarburi nearse cu proprietăți variate:

  • Hidrocarburile saturate (parafine) sunt practic inodore și au un efect ușor narcotic.
  • Hidrocarburile nesaturate (olefine, acetilene) au o contribuție semnificativă la formarea smogului
  • Hidrocarburile aromatice sunt neurotoxice cu efect narcotic, unele având și efect carcinogenic
    Aldehidele au un miros înțepător, și, chiar și în cantități mici, sunt iritanți puternici pentru ochi și nas.

Sistemele de purificare a gazelor de evacuare pot fi instalate atât pe echipamente staționare cât și pe cele mobile, dotate cu motoare primare cu ardere internă alimentate cu gaz și lichid.

Studii de caz

Sunteți interesați să instalați un motor pe gaz Jenbacher?

Dacă aveți întrebări suplimentare de ordin tehnic referitoare la instalarea motoarelor Jenbacher pentru activitatea dvs. sau dacă doriți să programați o vizită la locație: