Πλυντρίδες διοξειδίου του άνθρακα

Το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να απομακρυνθεί από αέρια καυσίμου, όπως το βιοαέριο, το οποίο περιέχει 50-70% CO2. Η αφαίρεσή του από το βιοαέριο ονομάζεται αναβάθμιση βιοαερίου. Το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί επίσης να καθαριστεί από τα καυσαέρια της μηχανής αερίου.

Όταν το μεθάνιο χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε μια μηχανή αερίου, καίγεται και μετατρέπεται σε διοξείδιο του άνθρακα και άλλα ιχνοστοιχεία. Αυτό το διοξείδιο του άνθρακα απελευθερώνεται ως θερμό αέριο στα καυσαέρια της μηχανής αερίου. 

 Η ανάκτηση αυτού του αερίου, η οποία ονομάζεται και δέσμευση άνθρακα, διαθέτει ένα ευρύ φάσμα χρήσης για ωφέλιμους σκοπούς, όπως:

Παρόλο που η χρήση αερίου είναι ένας από τους καθαρότερους τύπους καυσίμων κατά την καύση, υπάρχουν ορισμένα ίχνη ρυπογόνων ουσιών στα ακατέργαστα καυσαέρια που θα το καθιστούσαν ακατάλληλο για τις παραπάνω εφαρμογές. Κατά κανόνα, μπορεί να γίνει χρήση επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (SCR) για την απομάκρυνση διάφορων ρύπων από τα ακατέργαστα καυσαέρια. Για τη συγκέντρωση και ανάκτηση καθαρού διοξειδίου του άνθρακα απαιτούνται διαφορετικά συστήματα, όπως υγρά με βάση την απορρόφηση και τεχνολογίες όπως η απορρόφηση υπό πίεση. Επικοινωνήστε με το γραφείο Clarke Energy της περιοχής σας για να συζητήσετε εκτενέστερα σχετικά με τις απαιτήσεις σας.

 

Έργα

Ενδιαφέρεστε να εγκαταστήσετε μία μηχανή αερίου Jenbacher;

Εάν έχετε περισσότερες τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση μηχανών Jenbacher στην επιχείρησή σας ή για να προγραμματίσετε μία επιτόπια επίσκεψη: