Οι εναλλάκτες θερμότητας Kαυσαερίων

Οι εναλλάκτες θερμότητας καυσαερίων (EGHE) χρησιμοποιούν απορριπτόμενη θερμότητα από τα καυσαέρια των μονάδων συμπαραγωγής μηχανών αερίου Jenbacher. Συνήθως βρίσκονται δίπλα στη μηχανή ή τοποθετούνται στην οροφή μιας μονάδας κοντέινερ συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Απαντώνται σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών εφαρμογών και μαζί με άλλα συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη μιας συνολικής απόδοσης συστήματος που ξεπερνά το 90%. Ο αυλωτός σχεδιασμός (κυψέλης/σωλήνα) διευκολύνει τη μεταφορά θερμικής ενέργειας από τα καυσαέρια συνήθως σε ένα κυκλοφορικό σύστημα θερμού νερού. Αυτό μπορεί μερικές φορές να συνδεθεί στο κύκλωμα ψύξης της μηχανής ή να υφίσταται ως ξεχωριστό κύκλωμα ανάλογα με τη διαμόρφωση της μηχανής και τις ιδιαιτερότητες του έργου. Κάθε εναλλάκτης θερμότητας καυσαερίων σχεδιάζεται ξεχωριστά για το κάθε έργο σας από τους υπεργολάβους μας ανάλογα με τις απαιτήσεις όσον αφορά τον τύπο αερίου, τις συνθήκες ροής απώλειας πίεσης και τον διαθέσιμο χώρο.

Κάθε εναλλάκτης θερμότητας καυσαερίων συνήθως συνδυάζεται με μία μονάδα παράκαμψης καυσαερίων. Αυτές οι παρακάμψεις εκτρέπουν το καυσαέριο μακριά από τον εναλλάκτη θερμότητας καυσαερίων για να το απομονώσουν από το κύκλωμα θερμού νερού για ορισμένες λειτουργικές δράσεις. Αυτό μπορεί να συμβαίνει όταν υπάρχει χαμηλή ζήτηση για θερμό νερό ή στην περίπτωση συντήρησης μηχανής. Αυτά τα συστήματα παράκαμψης μπορούν να σχεδιαστούν χρησιμοποιώντας ηλεκτρικούς ενεργοποιητές ή ενεργοποιητές πεπιεσμένου αέρα ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Οι εναλλάκτες θερμότητας καυσαερίων είναι θερμομονωμένοι και επενδυμένοι με σκοπό την αποφυγή διαφυγής θερμότητας και τη μείωση των εκπομπών θορύβου από την εξάτμιση.

Οι εναλλάκτες θερμότητας καυσαερίων διαφέρουν από τους λέβητες απορριπτόμενης θερμότητας, οι οποίοι παράγουν ατμό.

Εναλλάκτες Θερμότητας Καυσαερίων και Βιοαέριο 

Θα πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή στις εφαρμογές βιοαερίου ώστε να διασφαλιστεί ότι η θερμοκρασία εξάτμισης δεν κατεβαίνει κάτω από τους 180 βαθμούς Κελσίου ούτως ώστε να παραμένει πάνω από το σημείο συμπύκνωσης. Σε αυτήν την περίπτωση η υγρασία μπορεί να συνδυαστεί με θείο στα καυσαέρια για να παράγει θειικό οξύ, το οποίο έχει την ικανότητα να διαβρώνει το μέταλλο.

Έργα

Ενδιαφέρεστε να εγκαταστήσετε μία μηχανή αερίου Jenbacher;

Εάν έχετε περισσότερες τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση μηχανών Jenbacher στην επιχείρησή σας ή για να προγραμματίσετε μία επιτόπια επίσκεψη: