Λέβητες Απορριπτόμενης Θερμότητας

Λέβητες Απορριπτόμενης Θερμότητας Καυσαερίων

Περίπου το 25% της χρησιμοποιούμενης ενέργειας του αερίου καυσίμου απελευθερώνεται στα καυσαέρια της μηχανής αερίου. Αυτή μπορεί να δεσμευτεί για συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας σε μονάδες ΣΗΘ. Αυτή η θερμότητα εξέρχεται από τη μηχανή στους ~450oC ως «θερμότητα υψηλής θερμοκρασίας», σε αντίθεση με τη «θερμότητα χαμηλής θερμοκρασίας» που παρέχεται από τα κυκλώματα ψύξης της γεννήτριας. Αυτή η υψηλή θερμοκρασία και ροή την καθιστούν κατάλληλη για χρήση σε λέβητες απορριπτόμενης θερμότητας. Ο υπερθερμασμένος ατμός που παράγεται στον λέβητα είναι συνήθως διαθέσιμος σε πίεση 1-25 bar για χρήση με παρακείμενους χρήστες ατμού. Οι ατμολέβητες χρησιμοποιούνται σε μια σειρά διαφορετικών εφαρμογών αερίου και είναι μια δημοφιλής λύση για νοσοκομεία, εργασίες επεξεργασίας λυμάτων και μονάδες βιομηχανικών διεργασιών.

Οι λέβητες απορριπτόμενης θερμότητας καυσαερίων συνδέονται με την εξάτμιση της μηχανής αερίου και μπορούν είτε να τοποθετηθούν σε ένα παρακείμενο κτίριο είτε να διατεθούν στο δικό τους προσαρμοσμένο κοντέινερ.

 

 Συνήθη εξαρτήματα

  • Κοντέινερ
  • Εξοπλισμός ασφαλείας
  • Πίνακας Ελέγχου
  • Συστήματα ελέγχου
  • Μόνωση
  • Παράκαμψη καυσαερίων
  • Αντλίες
Έργα

Ενδιαφέρεστε να εγκαταστήσετε μία μηχανή αερίου Jenbacher;

Εάν έχετε περισσότερες τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση μηχανών Jenbacher στην επιχείρησή σας ή για να προγραμματίσετε μία επιτόπια επίσκεψη: