Συστοιχία Παραγωγής «Cookie Cutter» με Περίβλημα Προστασίας

Η Clarke Energy αναγνωρίζει τις απαιτήσεις των μονάδων παραγωγής που βασίζονται σε μηχανές Jenbacher τύπου 6. Το πεδίο των μονάδων παραγωγής ενέργειας που συμπεριλαμβάνουν μηχανές, περιβλήματα, συστήματα ψύξης σιγαστήρα και άλλα βασικά βοηθητικά εξαρτήματα έχει βελτιστοποιηθεί για να πληροί τις απαιτήσεις των αυστραλιανών αγορών ανθρακαερίου και απομακρυσμένης ενέργειας.

Η συστοιχία παραγωγής ενέργειας «Cookie Cutter» έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε θερμό ή υγρό περιβάλλον σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 40 βαθμών Κελσίου και μπορεί να διαμορφωθεί μέσω πρόσθετων αναβαθμίσεων, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού συμπαραγωγής (θερμό νερό + ατμός) και της εισαγωγής ψυχρού αέρα. Η Clarke Energy έχει ενσωματώσει τη συστοιχία αυτή σε μια λύση εσωτερικού προσχεδιασμένου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής που ονομάζεται “Cookie Cutter” λόγω της απλής αρθρωτής διαμόρφωσής του που θυμίζει συσκευασία μπισκότων. Αυτή η λύση έχει πλέον παρασχεθεί σε πολλούς πελάτες με σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής φάσματος από 1 έως 45MWe.

Το μοντέλο των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Clarke Energy «Cookie-Cutter» έχει σχεδιαστεί από την αρχή για να επιτρέπει στους παραγωγούς αερίου άνθρακα να ξεκινούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έγκαιρα και ως εκ τούτου να επιτυγχάνουν και έγκαιρη χρηματική αποτίμηση του πολύτιμου πόρου άνθρακα. Το αρθρωτό μοντέλο σχεδιασμού τους διευκολύνει την όσο το δυνατόν συντομότερη παραγωγή, δεδομένου ότι οι εργασίες μπορεί να ξεκινήσουν αμέσως μετά την ανάθεση, εξοικονομώντας έτσι πολύτιμο χρόνο σχεδιασμού από την αρχή. Το αποδεδειγμένο μοντέλο επιτρέπει στη συνέχεια τη σταθερή αύξηση με σκοπό τον σταδιακό συγχρονισμό του με την ανάπτυξη των αποθεμάτων αερίου και του προγράμματος γεώτρησης. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί αερίου άνθρακα μπορούν να αρχίσουν να παράγουν με μόλις 500kWe και στη συνέχεια να αυξήσουν την παραγωγή τους σε δεκάδες μεγαβατώρες με την έναρξη λειτουργίας των φρεατίων αερίου.

 

Πρόσθετη Συμπαραγωγή 

Η συστοιχία παραγωγής «Cookie-Cutter» μπορεί να εφοδιαστεί με όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά μιας μηχανής αερίου Jenbacher, με δυνατότητα λειτουργίας σε διαμόρφωση συμπαραγωγής. Τόσο το υδροχιτώνιο όσο και η θερμότητα από τα καυσαέρια μπορούν να ανακτηθούν και να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση διεργασιών ή εναλλακτικά, σε μια διαμόρφωση τριπαραγωγής για την παροχή νερού ψύξης με ψήκτρες απορρόφησης.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το «Cookie-Cutter», μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις επιχειρήσεις της Clarke Energy στην Αυστραλία.

Έργα

Ενδιαφέρεστε να εγκαταστήσετε μία μηχανή αερίου Jenbacher;

Εάν έχετε περισσότερες τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση μηχανών Jenbacher στην επιχείρησή σας ή για να προγραμματίσετε μία επιτόπια επίσκεψη: